Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Prezentacja wyników autoewaluacji

25 kwietnia 2018 Otrzymaliśmy Ceryfikat

Od kwietnia 2018 r.należymy do Śląskiej Sieci Przedszkoli i SzkółPromujących Zdrowie

Przekazywanie wiedzy , nabywanie umiejętności, zdobywanie doświadczeń z zakresu eduakcji zdrowolnej dobywa się podczas zajęć dydaktycznych, zabaw, wycieczek, samodzielnej działalnosci dzeici, spotkań z ciekawymi ludźmi...

Otrzumując Certyfikat, staliśmy się Przedszkolem Promującym Zdrowie

W przedszkolu realizujemy Program Promocji Zdrowia na lata 2020-2023 W zdrowym ciele zdrowy duch

Miejskie Przedszkole Nr 15 z Odzdiałami integracyjnymi w Katowicach

W ramach realizacji programu Przedszkole Promujące Zdrowie została przeprowadzona autoewaluacja za pomocą ankiet skierowanych do rodziców dzieci, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola. Dzieci wyraziły swoje opinie na temat przedszkola przez zastoswoanie techniki "Narysuj i opowiedz". Oparto się również na obserwacjach bezpośrednich, analizie dokumentów i wywiadach.

Badanie klimatu społecznego techniką "Narysuj i opowiedz"

Nie podoba mi się, nie lubię...

Podoba mi się, lubię...

Nie podoba mi się, nie lubię...

Podoba mi się, lubię...

Wskazała nam, co wymaga poprawy, wzmocnienia, rozwinięcia i udoskonalenia w zakresie 4 standardów.

Utwierdzila nas w przekonaniu, że kierunki naszej pracy podejmowanej przez całą społeczność przedszkolną rozwijają dzieci w zakresie promocji zdrowia fizycznego, psychicznego, społeczno - emocjonalnego.

Przeprowadzona autoewaluacja pokazała nam, w jakim miejscu znajdujemy się, jeśli chodzi o podejmowane przez nas działania w zakresie promocji zdrowia.

AUTOEWALUACJA

Na podstawie analizy autoewaluacji przeprowadzonej w przedszkolu oraz obserwacji dzieci i rodziców, zespół promocji zdrowia dokonał wyboru problemu priorytetowego wymagającego poprawy. W przedszkolu należy podjąć działania w celu lepszego dotarcia do rodziców z prozdrowowtnym przekazem. Przedstawić rodzicom podczas pierwszego spotkania atrakcyjną ofertę wzajemenj współpracy, proponowanych zajęć i warsztatów. Opracowac skuteczny sposób zachęcania rodziców do pokonywania drogi do i z przedszkola pieszo lub rowerem/hulajnogą. Nadal będziemy pracować nad podniesieniem poziomu zchęcania do praktykowania w domu zachowań sprzyjających zdrowiu.

AUTOEWALUACJA

Przedszkole promujące zdrowie

W zdrowym cielezdrowy duch...