Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IGROM PONOVITE I EKIPU UPOZNAJTE!

?

UVOD

KRENITE!

Odaberite područje. Pratite upute, rješavajte zadatke i otkrijte brojeve koji su dio tajnoga koda. Upisivanjem brojeva pravilnim redoslijedom upoznat ćete osobe koje su vam pripremale nastavu Škole na Trećem.

KRENITE!

Odaberite područje. Pratite upute, rješavajte zadatke i otkrijte brojeve koji su dio tajnoga koda. Upisivanjem brojeva pravilnim redoslijedom upoznat ćete osobe koje su vam pripremale nastavu Škole na Trećem.

?

ODABERITE PODRUČJE.

PRIRODA I DRUŠTVO

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA KULTURA

GLAZBENA KULTURA

SAT RAZREDNIKA

MATEMATIKA

KRENITE!

OTKRIJTE broj!

?

PRIRODA I DRUŠTVO

Slobodno vrijeme provodim s prijateljima.

Pročitajte tvrdnju i odredite kakvo je čovjek biće.

živo

misaono

društveno

Pročitajte tvrdnju i odredite kakvo je čovjek biće.

živo

misaono

društveno

Čitam zanimljivu knjigu.

Netočno!

Pokušajte ponovno!

ODREDIte NA TIJELU POLOŽAJ PRIKAZANOGA ORGANA.

Pomaknite krug na točno mjesto.

rješenje

Mozak je smješten u lubanji i upravlja cijelim tijelom. Dio je živčanoga sustava.

PROVJERITE.

Pomaknite krug na točno mjesto.

2.

DALJE

Koji je osjetilni organ njuha?

nos

usta

oko

ili

Označite fotografiju na kojoj je prikazana osoba u pubertetu.

crvenica

ilovača

crnica

Koje je tlo najplodnije?

kruto

plinovito

tekuće

Odredite stanje zraka.

vrelište vode

stajalište vode

ledište vode

Kako se naziva temperatura pri kojoj voda iz tekućega prelazi u plinovito stanje?

rano ujutro

kasno poslijepodne

oko podneva

U koje doba dana treba izbjegavati Sunčeve zrake?

Sunce i Mjesec

ljudi, biljke i životinje

tlo, zrak i voda

Što čini živu prirodu?

DALJE

Krajevi RepublikeHrvatske – kviz

Otkrili ste prvi tajni broj: 9.

VRATITE SE NA POČETAK!

KRENITE!

OTKRIJTE broj!

?

LIKOVNA KULTURA

Koja boja nastaje miješanjem crvene i plave?

Koja boja nastaje miješanjem žute i plave?

Povucite odgovarajuću boju u kolut.

DALJE

uleknuti reljef

niskireljef

visoki reljef

Povucite u kolut odgovarajući naziv za svaki prikazani reljef.

DALJE

Otkrili ste drugi tajni broj: 7.

VRATITE SE NA POČETAK!

KRENITE!

OTKRIJTE broj!

?

MATEMATIKA

DALJE

Složite zadano od sljedećih znamenaka: 4, 5, 0, 2, 7, 9.

najveći peteroznamenkasti broj

najmanji peteroznamenkasti broj

jedan

devet

nula

Koliki je umnožak znamenaka svim višekratnicima broja 1 000?

100 010

110 000

100 001

Koji je najmanji šesteroznamenkasti broj čiji je zbroj vrijednosti znamenaka dva?

DALJE

Tena je zamislila broj. Kad je od toga broja oduzela polovinu broja 400, dobila je broj 13 800. Koji je broj Tena zamislila?

Tena je zamislila broj 14 000.

Žuti i crveni pravokutnik imaju jednaku površinu iako su im duljine stranica različite.Kolika je površina svakoga pravokutnika?

5 cm

6 cm

6 cm

2

Koji lik ne može biti strana kvadra?

DALJE

Matematički plivoboj: Tko će prvi doplivati do koluta?

Zavrtite kocku. Ako dobijete parni broj rješavate zadatke označene crvenim zastavicama, ako dobijete neparni broj rješavate zadatke označene plavim zastavicama. Riješite zadatak točno i pomaknite plivača do slijedeće zastavice.

Čestitam izvrstan si matematički plivač.

Vozač za jedan sat prijeđe 67 kilometara. Koliko će kilometara vozač prijeći za 10 sati?

Koji je broj peterokratnik broja 210?

Marta čita knjigu koja ima 147 stranica. Ako svaki dan pročita 7 stranica, za koliko će dana Marta pročitati knjigu?

Koliko tekućine stane u pet čaša čiji je volumen 2 dl?

Kojoj vrsti trokuta pripada trokut koji ima sve tri stranice jednake duljine?

Kolika je površina kvadrata duljine stranica 4 dm?

Vozač će za 10 sati prijeći 670 km.

To je broj 1 050.

Marta će pročitati knjigu za 21 dan.

To je jednakostranični trokut.

Površina je kvadrata 16 dm2.

U pet čaša volumena 2 dl stane 1 l.

Odaberite pravilo s pomoću kojega su od brojeva u krugovima dobiveni brojevi u kvadratima.

35

85

55

3

8

5

Broj u krugu pomnožimo s 5 te mu dodamo 5.

Broj u krugu pomnožimo s 5 te mu oduzmemo 5.

Broj u krugu pomnožimo s 10 te mu dodamo 5.

?

?

?

Otkrili ste treći tajni broj: 2.

VRATITE SE NA POČETAK!

KRENITE!

OTKRIJTE broj!

?

GLAZBENA KULTURA

Koja fotografija prikazuje žičano glazbalo?

Koja fotografija prikazuje udaraljke?

Odsvirajte i otpjevajte zadani ritam.

Provjerite!

DALJE

Otkrili ste četvrti tajni broj: 8.

VRATITE SE NA POČETAK!

KRENITE!

OTKRIJTE broj!

?

SAT RAZREDNIKA

1

Odigrajte igru pet sekunda.

Kliknite na

Trenirajte mozak!

1.

Odigrajte igru pet sekunda.

Nabrojite tri zaštićene životinje u Republici Hrvatskoj.

DALJE

Trenirajte mozak!

2

Odigrajte igru pet sekunda.

Kliknite na

Trenirajte mozak!

2.

Odigrajte igru pet sekunda.

Nabrojite tri broja koji su višekratnici broja 1 000.

DALJE

Trenirajte mozak!

3

Odigrajte igru pet sekunda.

Kliknite na

Trenirajte mozak!

3.

Odigrajte igru pet sekunda.

Nabrojite tri predmeta koja počinju glasom B.

DALJE

Trenirajte mozak!

4

Odigrajte igru pet sekunda.

Kliknite na

Trenirajte mozak!

4.

Odigrajte igru pet sekunda.

Nabrojite tri sporta u vodi.

DALJE

Trenirajte mozak!

Otkrili ste peti tajni broj: 1.

VRATITE SE NA POČETAK!

KRENITE!

OTKRIJTE broj!

?

HRVATSKI JEZIK

Rastanak

Cijelo sam poslijepodne, zamišljeno i šutke, gledao kroz prozor. Progovorio sam tek kad mi je prišla mama. – Što ti je? – upitala me. – Škola je gotova, ideš dva mjeseca na more, a izgledaš kao da te muče sve brige svijeta.– Ah, uzdahnuo sam.– No, što je?– Nisam vjerovao da bih ikad mogao izgovoriti išta slično ovome:– Nedostajat će mi škola.

Mladen Kopjar

DALJE

Mama je isprva mislila da se šalim, ali ja sam i dalje odsutno gledao prve ljetne oblake.– Tko će ti to nedostajati? – upitala je mama pomalo zbunjeno.– Učitelj. Uvijek nas zna nasmijati. S njim nikad nije dosadno. – Razvedri se! Pa vidjet ćeš ga ponovno najesen. – I dečki će mi nedostajati. S kime ću se igrati?– Na moru ćeš pronaći dva razreda prijatelja – pošla je mama u kuhinju. – Sve će biti u redu, vidjet ćeš!– I Nina – prošaputao sam – i Nina će mi nedostajati.

DALJE

Odredite glagolsko vrijeme u rečenici.

1/9

Nedostajat će mi škola.

sadašnjost

budućnost

Odredite vrstu pridjeva u rečenicama.

2/9

Imam plave peraje.Vidim morsko dno. Tamo su Markovi prijatelji.

plave – opisnimorsko – posvojniMarkovi – posvojni

plave – opisni morsko – posvojniMarkovi – opisni

Preoblikujte imenice u pridjeve.

3/9

Ninaškola moreoblak

Provjerite!

DALJE

Nina – Ninino škola – školska more – morsko oblak – oblačno

Odredite pravilno napisani glagol.

4/9

nedostajat će

nedostajati će

Komu će Nina nedostajati?

baki

dječaku

prijateljicama

5/9

Što znači da je škola gotova?

škola više ne postoji

završena je nastavna godina

nitko ne voli školu

6/9

U kojemu će mjesecu dječak ponovno vidjeti Ninu?

u srpnju

u listopadu

7/9

u rujnu

Koji će razred u rujnu pohađati dječak i Nina?

8/9

četvrti

šesti

peti

Što je po vrsti djelo Rastanak?

9/9

bajka

basna

pripovijetka

Otkrili ste šesti tajni broj: 5.

VRATITE SE NA POČETAK!

Odaberite kolut s pravilnim redoslijedom brojeva.

729815

972185

972815

Upoznajte članove tima četvrtoga razreda!

DALJE

Ivana Jurjević Jovanović

Igor Rukljač

DALJE

Tonka Brailo

Marijana Andrišek

Jasminka Viher

Itana Tomšić

DALJE

Ivana Lović Štenc

Suzana Turković

Sandra Mikšič

Kristina Ujčić Čučak

DALJE

CarnetPatrik Gečević

lektorica Anita Poslon

DALJE

HRT

urednice i urednici

kamermani

fonetičari

producenti

organizatori

scenografi

rekviziteri

sekretarica režije

multimedijski tehničari

mikseri slike i zvuka

realizatori

Hvala svima!

DALJE

Uživajte u zasluženome odmoru i ljetu!

KRAJ