Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

cOMENÇAR!

Sessió informativaAbril 2022

JORNADA DE PORTES OBERTES DE BATXILLERAT

Atenció a la diversitat

Preinscripció

13

Índex

Comunicació

12

Llibres

11

Horari

10

Orientació

09

08

Llengües

07

Ciències i tecnologia

06

Resultats

05

El Batxillerat

04

Oferta d'estudis

03

Organització

02

Projecte educatiu

01

 • Un ensenyament de qualitat.
 • El foment dels valors democràtics.
 • Un institut de tots i per a tots.
 • La diversitat cultural i personal entesa com una riquesa i una oportunitat.
 • Un centre compromès amb el seu entorn.
 • L’aposta per la innovació.
 • L’aposta pel plurilingüisme.
 • Un professorat renovat i amb empenta.
 • Orgull i estima per la seva història i el seu patrimoni.

Projecte educatiu

Organització

Alumnat, famílies i AFA

 • Administració
 • Consergeria

05

PAS

 • Dues orientadores de centre
 • Una pscicòloga de l'EAP

04

Equip psicopedagògic

 • Caps de departament
 • Equip docent
 • Tutors/es

03

Professorat

 • Un coordinador/a per cada curs d'ESO
 • Una coordinadora de Batxillerat diürn i una per a nocturn
 • Una coordinadora de cicles formatius

02

Coordinació d'ESO, BAT i CF

 • Director
 • Cap d'estudis
 • Cap d'estudis adjunta
 • Coordinadora pedagògica
 • Secretari

01

Equip directiu

ESO

CFGM atenció a persones en situació de dependència

CFGS d'educació infantil i integració social

Batxillerat diürn i nocturn

Oferta educativa

Modalitats:

 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials
 • Arts
Cal cursar totes les matèries comunes, la matèria de modalitat obligada, tres matèries de modalitat i dues matèries optatives.Tipus de matèries:
 • Matèries comunes
 • Matèria de modalitat obligada
 • Matèries de modalitat
 • Matèries optatives
 • 1 hora setmanal de tutoria a 1r i 2n
 • Treball de recerca (a 1r)

El Batxillerat

El Batxillerat:Matèries comunes

El Batxillerat:Matèria obligada de modalitat

ioc

Matèries de modalitat i optatives de 1r

ioc

Matèries de modalitat i optatives de 1r (nocturn)

ioc

ACTUALITZAR TAULA!!!!!!

A L'Institut Obert de Catalunya es poden cursar les matèries de modalitat o específiques, amb un màxim de dues matèries per alumne i curs, que, per raons organitzatives, no es puguin oferir de manera presencial.

Matèries de modalitat de 2n de Batxillerat

A L'Institut Obert de Catalunya (IOC) es poden cursar les matèries de modalitat o optatives que, per raons organitzatives, no es puguin oferir al centre de manera presencial.Es poden cursar un màxim de dues matèries per alumne i curs a l'IOC.

El Batxillerat

Ponderacions 2023

Notes de tall 2021

És important que escullis una modalitat de Batxillerat que et permeti presentar-te a la fase específica per pujar nota dels estudis que t'interessen, per a això, has de conèixer quines són les ponderacions de cada assignatura per als diferents estudis universitaris. Si vols fer un grau per al qual es necessita una nota de tall alta caldrà fer la fase específica de les PAU, i per tant, cal triar bé quines matèris de modalitat es cursen.

El Batxillerat

Curs 19-20L'Albert Carrasco va guanyar el 19è premi Albert Compte de l’Institut d’Estudis Empordanesos.En Quim Jove va ser el guanyador del 9è premi Jordi Pujiula. Dos alumnes més van ser finalistes.En Quim Jové va guanyar el 2n premi Josep M. Àlvarez organitzat per l’IAEDEN. L'Agustín Natali galardonat amb el 2n premi de la 8a edició del Premi Domènec Font en Comunicació que atorga la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.Curs 20-21L'Ariadna Puiggrós i l'Arnau Genover van ser els únics figuerencs presents a 9a edició del Congrés CRACS de la UdG.L'Arnau Genover ha rebut un accèssit en el 20è premi Albert Compte de l’Institut d’Estudis Empordanesos.

Representa el 10 % de la qualificació final de Batxillerat.La temporització és molt ben valorada pel nostre alumnat, perquè suposa que el treball es fa fonamentalment a 1r i a 2n pot centrar-se únicament en el curs, prou exigent en si mateix.El treball es presenta i s'exposa cap al mes d'octubre del 2n curs.

El Batxillerat:El treball de recerca

Aquests resultats inclouen el BAT nocturn

Només un alumne no ha superat les proves de les darreres dues edicions de les proves PAU (juny 2019 i 2020).D’entre tots ells, a més, sis alumnes han obtingut una menció especial en haver assolit una nota mitjana de la fase general igual o superior a 9. Igualment, un dels nostres alumnes de 2n de batxillerat del curs 2018-2019 fou un dels quaranta-set alumnes catalans que van obtenir el Premi Extraordinari de Batxillerat 2019.

Resultats

Proves Cangur 20-21

Fomentem la participació en concursos

L’Iliyan i en Jianing de BAT han estat premiats en el Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques.

 • Despertem vocacions científiques i tecnològiques.
 • Apostem pel coneixement i el talent científic i tecnològic.
 • Contribuïm a formar ciutadans amb pensament crític i capacitat de resoldre problemes.
 • Centre col·laborador amb la Politècnica. Tallers específics:
 • Xerrada Principal BAT - Els Graus i la Universitat: (1r BAT)
 • Projectes d'Enginyeria - eines i recursos pel TDR (1r BAT)
 • Taller de descoberta - Dia a dia d'un/a enginyer/a (2nBAT)
 • Tallers a la Politècnica: Tallers de construcció, una xerrada sobre Intel.ligències artificials i una visita al robot submarí Cirs.

Ciències i tecnologia

Ciències i tecnologia

Intercanvi amb Montpeller

Llengües estrangeres

 • Al 1r curs de batxillerat, tot l’alumnat cursa l’anglès com a primera llengua estrangera amb l’afegit que qui ho desitgi podrà fer, a més, francès com a matèria específica.
 • A 2n curs l’anglès continua com a primera llengua estrangera però s’ofereix la possibilitat, si ho demanen un mínim de deu alumnes, de poder cursar el francès en lloc de l’anglès com a primera llengua estrangera.
 • En aquest sentit és important recordar que a les proves de Selectivitat, l’alumnat pot examinar-se de la llengua estrangera que desitgi, independentment de si l’ha cursat o no en el batxillerat.

vídeo

Vídeo

Fomentem la lectura i la comunicació oral

Llengües

Vídeo diversitat

Tenim en compte tot l'alumnat

 • Plans Individualitzats (PI) per alumnat amb trastorns d'aprenentatge o de comunicació, sempre que les necessitats educatives de l'alumne ho requereixin o mentre el PI sigui un requisit per presentar-se a les proves d'accés a estudis superiors.

Atenció a la diversitat

Vídeo

Jair Domínguez explicant la seva experiència en comunicació audiovisual

Personal, acadèmica i professional

 • Pla d'acció tutorial
 • Tallers i xerrades
 • Relació propera amb les universitats.
 • Exalumnes venen al centre
 • Referents en l'orientació professional. Work Experience

Orientació

Els dilluns a les 13.30 h fem tutoria

Horari de batxillerat

 • Possibilitat d'obtenir els llibres a través de l'empresa Iddink
 • Els ecoBooks permeten un estalvi del 55% respecte al PVP d’un llibre nou.
 • Durant el segon any de projecte el 78,9% de les famílies ha escollit aquesta opció. Famílies satisfetes!
 • L'alumnat s'ha estalviat 96,74€ de mitjana
 • Les famílies del Muntaner s'han estalviat 37.630,83€ en llibres
 • Hem estalviat 1 tona de paper (20 arbres)
 • Cost dels llibres de matèries comunes a 1r de BTX el curs 21-22 amb Iddink= 196,45€ (estalvi de 77,37€)

Taquilles amb càrrega per tot l'alumnat d'ESO i BAT

PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

Llibres

 • Programa de gestió de faltes
 • APP mòbil
 • Telèfon
 • Email
 • Xarxes socials
 • Reunió de presentació amb les famílies de 1r de BAT el primer dia de classe
 • Accés al control d'assistència en qualsevol hora del dia
 • Avís inmediat per falta d'assistència
 • Lliurament d’informe de faltes d’assistència i incidències a través d’IEduca
 • Avaluació inicial a mitjans del 1r trimestre
 • Butlletins de qualificacions accessibles des de la plataforma iEduca.
 • Reunions periòdiques amb el tutor/a

Comunicació fluïda

Comunicació amb les famílies

 • Control de temperatura
 • Gel hidroalcohòlic a totes les aules i desinfectants
 • Classes telemàtiques des del primer dia (Grup o alumne confinat)
 • Respectem els grups bombolla
 • Distribució de les taules

Centre segur

Mesures Covid-19

web

 • Oferta inicial de places 19 d'abril
 • Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció del 20 al 26 d'abril
 • Presentació de documentació fins el 27 d'abril
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 23 de maig
 • Presentació de reclamacions del 23 al 30 de maig
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i un cop resoltes les reclamacions 3 de juny
 • Sorteig del número de desempat 3 de juny
 • Llista ordenada definitiva 9 de juny
 • Oferta final de places 21 de juny
 • Llista d’admesos i llista d’espera 22 de juny
 • Matriculació ordinària (preinscrits amb plaça assignada i alumnat que continua al centre) del 23 al 29 de juny
 • Matriculació extraordinària (període per als alumnes pendents de l’avaluació de setembre) del 5 al 7 de setembre

Preinscripció

Torn de preguntes

Moltes gràcies!