Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zapraszamy zatem na historyczną wycieczkę,

Pod przewodnictwem i namową pana Tomasza Antona

Klasa 1A/C

X Liceum Ogólnokształcąceim. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie

30.04.2021 roku

po tym, co wydarzyło się w Katyńskim Lesie w 1940 i o następstwach tego wydarzenia

Razem z uczniami Historii Rozszrzonej klas 1A i 1C

Przez kilka lat Sowieci ukrywali zbrodnie przed ludem, który miała ona oczyścić z wrogów, a gdy fakt masowych mogił polskich jeńców wyszedł na jaw, przez kolejne lata nie przyznawali się oni do zbrodni, nazywanej dziś Katyńską.

O czym mowa?

Wszystkie ofiary, zostały uznane za niereformowalnych wrogów komunistycznego państwa i wszystkie zostały zabite strzałem w tył głowy z broni krótkiej w Lesie Katyńskim.

W 1940 roku, ZSSR postanowiło zabić 21 768 jeńców i pochować ich w masowych mogiłach

KurierNie-Warszawski

ZAKOŃCZENIE

Chcecie wiedzieć kto brał udział w projekcie?

09

Na rzecz prawdy

Do czasu oficjalnego przyznania się ZSSR, do popełnienia Zbrodni Katyńskiej, miały miejsce dociekania, mające na celu odkrycie prawdy

06

Zbrodnia Katyńska

Po wysłanej przez Ł. Berie notatce, na temat polskich jeńców, Stalin podpisał dokuemnt upoważniający NKWD do rozstrzelania kilkudziesięciu tysięcy osób.

03

Katyń Dziś

Jak z tragedii skorzystali artyści? Jakie mamy dziś ślady pamięci tamtych dramatycznych wydarzeń?

08

Kłamstwo Katyńskie

Gdy zbrodnia zaczęła wychodzić na jaw, ZSSR próbowało chronić swoją skórę, nie przyznając się do popełnienia jej

05

Armia Czerwona

W nocy między 3/4.01.1944 roku Armia Czerwona wkroczyła do Polski jako wyzwoliciele. Jak to wyglądało naprawde?

02

Oficjalne Ujawnienie

Po latach wypierania ZSSR musiało w końcu przyznać się do Zbrodni. Jak się tłumaczyli?

07

Ujawnienei Zbrodni

Od 1941 roku, czyli roku w którym III Rzesza zatakowała ZSSR, Sowietom coraz trudniej było utrzymać w tajemnicy taką zbrodnie

04

Polska we Wrześniu

1.09.1939 Roku, III Rzesza zaatakowała Polskę od zachodu. W jakiej sytuacji znalazła się wtedy Polska?

01

Spis Treści

Naciśnij odpowiedni numer, by przenieść się do interesującej cię części gazetki

Początek Wojny

30 września w Paryżu został zaprzysiężony Władysław Raczkiewicz - nowy prezydent Polski. Został wyznaczony nowy rząd. Rząd uznany został przez Francję, Wielką Brytanię i państwa neutralne za legalne przedstawicielstwo narodu polskiego.

W nocy z 17 na 18 września rząd polski i naczelny wódz opuścili teren Rzeczypospolitej, przekraczając granicę z Rumunią. Władze naszego kraju zostały zmuszone do przeniesienia siedziby poza granice kraju, by uniknąć niewoli i kapitulacji.

Rząd Polski

Polska zawarła przedtem sojusz z Anglią, w teorii zobowiązujący oba państwa do pomocy, w razie ataku nieprzyjaciela. Możemy przypuszczać, że Hitler przeczuwał iż tylko jedna strona- polska strona- wywiąże się z sojuszu i zaatakuje go, w razie jego agresji w kierunku Wielkiej Brytnii, dlatego zaczął wojnę od ataku na Polskę.

II Rzeczpospolita po 1939

Przed wybuchem wojny został podpisany Pakt Ribbentrop–Mołotow który był podstawą współdziałania III Rzeszy i ZSRR po wybuchu wojny. Terytorium Polski zostało podzielone między Niemcy (zachodnia część) i ZSRR (wschodnia) we wrześniu 1939. Celem obu obozów było doszczętne zniszczenie społeczeństwa Polaków, ponieważ oba reżimy były wrogo nastawione do nich.

Kampania Wrześniowa

Wrogowie Ludu

Osoby objawiające się jako polska inteligencja, były uznawane za wrogów ludu i komunizmu. Pod tym pretekstem aresztowano, w ciągu 2 lat od rozpoczęcia wojny, ok 500 000 osób- oficerów, urzędników, duchownych itd. Na śmierć na dalekiej Syberii wysłano ponad 500 tysięcy Polaków: mężczyzn, kobiet i dzieci.

I tak zaczęła się wojna...

Z Polską sojuszem złączone były przede wszystkim dwa kraje - Francja i Wielka Brytania, które formalnie wypowiedziały wojne III Rzeszy, po ich napadzie na Polskę, ale militarnie ich działania były znikome. Jedynie słownie potępiali oni agresję wielkich reżimów. 28 września 1939 r w Moskwie został zawarty traktat między III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.Jedną z jednostek Administracyjnych, jaka wytworzyła się na okupowanych terenach, było Generalne Gubernatorstwo, którym zarządzał dr. Hans Frank.

Sojusznicy i ,,Dziwna Wojna''

W lipcu 2012 roku do Wielkiej Izby Trybunału został złożony wniosek o to, by zbadano czy Rosja rzetelnie prowadziła śledztwo Katyńskie.

Ofiary tej zbrodni zostały schwytane przez Armię Czerwoną. W sprawie zbrodni Katyńskiej od 30 listopada 2004 roku prowadzone jest śledztwo o sygnaturze S/38/04/Zk. 16 kwietnia 2012 roku zbrodnia ta została nazwana “zbrodnią wojenną dokonaną przez ZSSR” przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

NKWD odpowiedzialne jest za rozstrzelanie, kulą w tył głowy z broni krótkiej, prawie 22 tys. wykształconych i "niewygodnych" obywateli polskich, w tym około 10 tysięcy oficerów polskich. 3 kwietnia 1940 roku odbył się pierwszy transport jeńców do Katynia.

Zbrodnia Katyńska

Zbrodnia to nie tylko Katyń, ale także Kalinin (obecnie Twer), Charków, Kijów oraz Mińsk. Klasyfikuje się to, jako zbrodnie przeciwko ludności, zbrodnie wojenną, zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie komunistyczna oraz ludobójstwoDokonano jej w marcu i kwietniu 1940 roku. Cały rozkaz zawarty był w tajnej uchwale Biura Politycznego – KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku pod nazwą “decyzja Katyńska”. Ofiary tej zbrodni pochowano w masowych mogiłach znajdujących się w Katyniu, Miednojach, Piatichatkach, Bykowni oraz część (6-7 tysięcy osób) pochowano w innych, nieznanych miejscach.

Polacy pytali, dlaczego kilkunastu tysięcy jeńców nadal nie zwolniono.Sowieci odpowiadali milczeniem albo wymyślali własne historyjki. W lutym 1943 roku Niemcy rozpoczęli badania w Lesie Katyńskim.13 kwietnia 1943 roku w niemieckim radiu ogłoszono odnalezienie, w okolicach Katynia, ciał polskich oficerów zamordowanych przez bolszewików.Przeprowadzone badania potwierdziły, że zbrodni dokonali sowieci w 1940 roku.

Jednak w czerwcu 1941, kiedy Niemcy zaatakowali ZSRR tajemnica zaczęła wychodzić na jaw. Na terenie Związku Radzieckiego rozpoczęto formowanie polskiej armii, której przewodził gen. Władysław Anders. Pytania o polskich jeńców zaczęły się pojawiać, kiedy to we wrześniu (1941 roku), do polskiej armii stawiło się jedynie kilkaset osób, którzy zostali zwolnieni z obozu w Griazowcu.

Ujawnienie z roku 1943

Do 1941 roku władzom sowieckim bardzo dobrze szło ukrywanie Zbrodni Katyńskiej.

Minister III Rzeszy postanowił wyjawić to odkrycie i nagłośnić całą sprawę.

Ujawnienie zbrodni przez Niemców posłużyło Sowietom za pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie. Formalne zerwanie stosunków dyplomatycznych przez Moskwę z polskim rządem na uchodźstwie nastąpiło w nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 r.

Sowieci ogłosili, że polscy jeńcy pracowali na budowie i “wpadli w ręce niemieckich katów faszystowskich”.

Katyń oficjalnie uważano za miejsce morderstwa, gdzie rozstrzelono jeńców z obozu w Kozielsku. 15 kwietnia 1943 Sowieckie Biuro Informacyjne wydało komunikat, w którym oskarżono Niemców o dokonanie morderstwa.

Co na Goebbels?

Consectetuer adipiscing elit I

+info

Kłamstwo Katyńskie

Lata Kłamstw

Łącznie Sowieci okłamywali świat, w tym USA, które w czasie wojny próbowało odzyskać twarz dla ZSRR na arenie Międzynarodowej, przez praktycznie 50 lat.

Jak to bywało w Związku Radzieckim, zbrodnia miała nie wyjść na jaw NIGDY. Pierwszym podstawowym problemem na drodze Sowietów, byli więc ci, którzy na zamordowanych czekali. Trzeba było się ich systematycznie pozbywać. W miejscu mogił sadzono dzrewa, by las wyglądał na jednolity i nienaruszony. Polska, mimo swojej powojennej przynależności do krajów Bloku Wschodniego, nie chciała podpisać się pod oficjalnym stwierdzeniem ZSRR, jakoby zbrodni Katyńskiej dokonali Niemcy.

Proces przemiennego utajniania i odtajniania materiałów ciągnął się praktycznie do lat 80.

Po 1949 roku, zaostrzające się stosunki między ZSRR, a USA, prowadzące ich niechybnie do Zimnej Wojny, było impulsem dla Amerykanów, do stworzenia specjalnej komisji do badania zbrodni katyńskiej. Kierował nią Arthur Bliss-Lane, amerykański ambasador na terenie Polski. Niestety praktycznie jednym źródłem informacji Komisji były niemieckie publikacje i częściowo angielskie materiały dowodowe. W 1950 roku ukazała się publikacja amerykańskiego świadka ekshumacji masowych mogił, potwierdzający wersję niemiecką, jednakże został on ustajniony.

Działania na rzecz prawdy

PCK

Moskwa, po wojnie, próbując utrzymać status jakoby to Niemcy stali za rozstrzelaniem owych 22 tysięcy obywateli polskich, stosowali wobec potencjalnych świadków najrozmaitsze zastraszania i szantaże. Takim świadkom poświęcono nawet specjalny wydział NKWD. Temat Zbrodni Katyńskiej często podejmowali Polacy żyjący na emigracji. W ramach tzw. literatury katyńskiej, przedstawiającej głównie wspomnienia.

W związku z burzliwymi stosunkami, jeśli chodzi o identyfikację egekutorów polskich jeńców, dość istotne, a zarazem niepokojące zapewne dla Sowietów, stało się badanie miejsca zbrodni.Przykładowo, z ramienia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Między Narodowa Komisja Lekarska zaczęła przyglądać się sprawie. Ciekawe w tej sprawie jest podejścic do zbrodni Niemiec.Umożliwili śledzenie badań przez dziennikarzy, publicystów. Pozwalali mówić głosom, trafiającym do ludu a podbitych przez siebie terenach

Ziemie polskie zostały całkowicie opanowane przez Armię Czerwoną do maja 1945 roku.Próbę wyzwolenia narodu, by przywitać Sowietów jako gospodarze, nie jako ofiary, podjęła Armia Krajowa w ramach akcji "Burza"

Armia Czerwona

Podczas niemieckiej okupacji, na ziemie polskie wkroczyła Armia Czerwona z tzw. wyzwoleniem. Czerwonoarmiści wyzwalali wsie, miasta i obozy koncentracyjne. Ludność polska przwitała ich jak bohaterów, podczas gdy rzeczywiście, idący od wschodu żołnierze, praktycznie nieśli za sobą śłady podobnego bestialstwa, jakie miało miejse w Katyniu w 1940, albo nawet gorszego. Wkroczenie Sowietów przypieczętowało los Polski jako przyszłego kraju Bloku Wschodniego,

Przekazanie dokumentów Jaruzelskiemu zapoczątkowało falę odtajniania okumentów, a także roszczeń polskiej strony wobec Sowietów, jak chociażby wskazanie miejsc, gdzie pochowano nieodnalezionych kilku tysięcy,Dokumenty, które w roku 1992 otrzymał Lech Wałęsa razem z kilkoma innymi opubliwano w dziele"“Katyń- Dokumenty ludobójstwa”.

Oficjalne Ujawnienie Prawdy

W 1987 roku w ZSRR utworzono polsko-radziecką komisję historyków (PZPR i KPZR), których zadaniem było między innymi wyjaśnienie historii zbrodnikatyńskiej.13.04.1990 Gorbaczow przekazał Wojciechowi Jaruzelskiemu materiały, będące pierwszym przynaniem się iż za zbrodnią faktycznie stoi NKWD. Jeszcze tego samego dnia za głównych winowajców, dzięki magii mediów, uznani byli Ławrientij Pawłowicz Beria i Wsiewołod Nikołajewicz Mierkułow.

“Dziś Katyń jest nie tylko miejscem straszliwej zbrodni, ale również symbolem pamięci o wymordowanej polskiej inteligencji oraz nieustępliwego dążenia do prawdy. Po latach kłamliwej propagandy przywracamy szacunek ofiarom”. - Instytut Pamięci Narodowej

Anty-Katyń Radziecka i rosyjska akcja propagandowa, której celem jest relatywizacja zbrodni katyńskiej przez powiązanie jej z wysoką śmiertelnością wśród jeńców sowieckich w niewoli polskiej (1919–1921), rzekomo spowodowaną przez zbrodnie popełnione na jeńcach. Akcja ta jest prowadzona od roku 1990 i w późniejszym czasie kontynuowana przez władze rosyjskie.

Zbrodnia Katyńska dziś

Anormalność i brutalność zbrodni katyńskiej oraz 50 lat kłamstw, przyczyniły się do tego, że pozostawia ona swoje piętno do dziś.

W 2020 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uruchomiło trójjęzyczną stronę internetową, zawierającą informacje o cmentarzach katyńskich oraz o osobach tam pochowanych - https://katyn.miejscapamieci.gov.pl/ Program z 2008 „Katyń… ocalić od zapomnienia” polegający na sadzeniu Dębów Pamięci, każdy z nich miał upamiętniać jedną z 21 857 osób zamordowanych.

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, uruchomiło interaktywny portal „Katyń Pro Memoria”, pozwala się przejść wirtualny spacer po Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Katyń Pro Memoria. Zapal Światło Pamięci” można poznać historię konkretnej ofiary Zbrodni i zapalić jej symboliczny znicz. - www.katynpromemoria.pl.

Katyń jako temat filmów, muzyki i sztuki

Festiwal filmowy “Echa Katynia” (15-18 kwietnia 2021) https://youtu.be/wVjydK1m5G4 - Zwiastun do jednego z przedstawianych filmów “Wybraniec Bogów”, opowiadającego historię młodego matematycznego geniusza Józefa Marcinkiewicza, który został zapomniany. Katyń (2007) https://youtu.be/wk3cUbvnabk - Film wyreżyserowany przez Andrzeja Wajde, który także napisał scenariusz. 17 września 1939 roku ZSRR napada na Polskę. Dowódcy i oficerowie Wojska Polskiego zostają pojmani przez Armię Czerwoną. Katyń ostatni świadek https://youtu.be/2yYsO4ovh-I - Jest to historia dziennikarza Stephena Underwooda, którzy marzy o sprawie ,dzięki której zostanie zauważony. Natrafia na informacje związane ze zbrodnią Katyńską. Katyń Jacka Kaczmarskiego (1986) https://youtu.be/QBVv7zMlksY Ty człowiek jesteś? Zespołu Lao Che (2008) https://youtu.be/UPqre3CtPB4 17 września Pawła Kukiza (2009) https://youtu.be/JQgl3Xi2FXQ Katyń 1940 (Ostatni list) Lecha Makowieckiego (2010) Pierwsza solowa płyta polskiego kompozytora i wokalisty Lecha Makowskiego Katyńskie Łzy zespołu Horytnica (2011) https://youtu.be/2_2UJvq-6kQ Katyń Epitaph https://youtu.be/W-D6Y8qxdNw - Utwór orkiestrowy napisany w 1967 r przez polskiego kompozytora Andrzeja Panufnika. The Issue Should be Avoided Film dokumentalny brytyjskiej telewizji BBC2 wyemitowany w roku 1971. Las Katyński - Marcel Łoziński

Klasa 1CZuzanna SekułaZofia PalaczAngelika HołubekJulia RozkrutMagdalena BieszczakAleksandra Zaręba

Osoby zaangażowane w projekt:Klasa 1AZuzanna Czernek Maja KucharewiczJoanna KozłowskaWiktoria Wróbel Barbara MicykJulia Warzocha

ZAKOŃCZENIE

Mamy nadzieje, że podobała wam się nasza prezentacja i zaciekawiliśmy was tematem !