Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wikipedia Domena publiczna

Konstytucja 3 Maja

Godło Polski

Konstytucja 3 maja była pierwszym w Europie i drugim na świecie takim dokumentem – jej uchwalenie jest tak ważnym zdarzeniem, że na jego pamiątkę obchodzimy co roku święto.

3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą polską konstytucję. Konstytucja to zbiór praw, których przestrzegać muszą wszyscy obywatele kraju. Jest to najważniejszy dokument w państwie!

Autor Occur CC BY-SA 3.0 Wikipedia

Ziemie zabrane przez trzy mocarstwa w I rozbiorze Polski

W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria wykorzystały brak zgody pomiędzy mieszkańcami Polski i podpisały dokument, według którego każdy z tych krajów otrzymywał część ziem Rzeczpospolitej, łącznie zabierając 1/3 terytorium Polski! Nastąpił pierwszy rozbiór Polski.

Wikipedia Domena Publiczna

Hugo Kołłątaj

Stanisław Małachowski

Ignacy Potocki

Stanisław August Poniatowski

W Polsce rozpoczęto pracę nad konstytucją, której celem było uporządkowanie kraju i wzmocnienie go, aby utrudnić Rosji, Prusom i Austrii odebranie Polsce większej ilości ziem. Najsłynniejszym z autorów konstytucji był ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski, a także Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Autor Alina Zienowicz CC BY-SA 3.0 Wikipedia

Warszawa, Zamek Królewski

Konstytucja 3 Maja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 rokuWikipedia

Najważniejsze postanowienia konstytucji:

Podział władzy - władający Polską król nie mógł sam podejmować wszystkich decyzji! Od czasu uchwalenia konstytucji król dzielił się władzą z sejmem i sądami. Religia katolicka została religią narodową - każdy mieszkaniec Polski musiał według prawa być katolikiem. Decyzje podejmowano teraz większością głosów - wcześniej wystarczyło, że jeden szlachcic krzyknął „liberum veto!” (co oznacza „nie pozwalam!”), by decyzja nie mogła zapaść. Oznaczało to, że król i sejm nie mogli podjąć żadnych decyzji, ponieważ zawsze znalazła się jedna osoba, która krzyknęła “nie pozwalam”!

opracowała Monika Bałazy
Dziękuję za uwagę!