Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

CITY

:מערכי שיעור

:המלצות לחומרים מיוחדים

:מערכי שיעור נוספים

הפיקוח על החינוך המוזיקלי מחוז ת"א :

קנטטה מס' 119 - באך שבחי ירושלים את ה צלילי המוזיקה " המכון לאינטגרציה או'נ בר אילן"

1

"שיר של יום" יחידות הוראה בנושא ירושלים

2

:פיוטים שלום לך עיר "מסורת יהודי אתיופיה" * " מצגת וחומרים מתוך תוכנית: "שירים ושורשים 4 - קישור לשיעור כיתות א,ב מתוך מערכת השידורים הלאומית - קישור לשיעור כיתות ג,ד מתוך מערכת השידורים הלאומית - " אוחיל יום יום אשתאה מסורת יהודי אתיופיה " * מצגת מתוך תוכנית: "שירים ושורשים "4 -

האתר: "שירים על ה (גוגל) ארץ" – פעילויות לשירים לפי מקומות בארץ

3

:כרטיס ביקור מוזיקלי

ירושלים

Subtitle

ירושלים של זהב

אור וירושלים

אגדת שלום שבזי

גבעת

התחמושת

שיש את ירושלים

ירושלים שלי

שבחי ירושלים

על כפיו יביא

קול פעמונים

קריה למלך רם

מי ברכב מי ברגל

פיוטים לירושליםשלום לך עיר מסורת יהודי אתיופיה*אוחיל יוםיום אשתאה מסורת יהודי מרוקו*

ירושלים של זהב" מילים ולחן : נעמי שמר " מתוך הספר "שרים 60 " ע"מ 28-34 * מתוך האתר - שיר של יום * יחידת למוד- מתוך האתר "תרבות יהודית ישראלית", משרד החינוך * " על השיר- מתוך אתר "הספרייה הלאומית * על השיר- מתוך אתר "עונג שבת *

אור וירושלים" מילים ולחן :יוסף שריג" * מתוך הספר "זר שירים" - מאת ד"ר עטרה איזקסון ומיכל וייס ע"מ 54-60 * "מתוך האתר - "שיר של יום * מצגת למידה - מאת מיה צ'רמן *

אגדת שלום שבזי "מילים: אורי ברזילי לחן: יהודה בדיחי" מתוך הספר "שרים 60 " ע"מ 6-11 * "מתוך אתר - "שיר של יום *

גבעת התחמושת "מילים: יורם טהר לב לחן :יאיר רוזנבלום" מצגת - מאת זינה סיניציאן * "מתוך אתר - "גוגל ארץ * על השיר - מתוך אתר הספריה הלאומית *

שישו את ירושלים "מילים: מן המקורות לחן: עקיבא נוף" פעילות - מתוך אתר "צלילי המוזיקה", המכון לאינטגרציה, אונ' בר אילן * מתוך הספר " במלל ובזמר " ע"מ 68-73 *

Expenses

Language

Weather

במכתב הדואר האלקטרוני האחרון ששלח אילן רמון מן המעבורת לבית הנשיא תיאר כיצד נראית ישראל מבעד לחלון המעבורת קולומביה הבוקר טסנו מעל ישראל, כותב רמון, "מן החלל ראיתי בבירור את ירושלים. בזמן שהסתכלתי על בירתנו, התפללתי תפילה אחת קטנה, "שמע ישראל

"ירושלים שלי" מילים:דן אלמגור לחן: נורית הירש מתוך התוכנית "שרים מורשת - עם נורית הירש" ע"מ 3-16 *

מתוך התוכנית "שרים מורשת - עם נורית הירש" ע"מ 3-16

שבחי ירושלים" מילים: תהילים קמ״ז, י״ב-י״ג ׀ לחן: אביהו מדינה " מתוך הספר "שרים 60 " ע"מ 98-103 *

על כפיו יביא" מילים: יורם טהר לב לחן: יאיר רוזנבלום " "מתוך התוכנית "שיר של יום * על השיר מתוך גוגל ארץ * הספר "תרבות ישראל בפיוט ובזמר" – מדריך להוראה בינתחומית, משרד החינוך ע"מ 53 * הסיפור שמאחורי השיר - מפי המשורר יורם טהרלב *

קול פעמונים" מילים ולחן: קובי לוריא " מתוך הספר "שרים 60 " ע"מ88-91 *

קריה למלך רם" מילים ולחן :ברק עמרני " מתוך הספר "שרים 60 " ע"מ 92-97 *

מי ברכב מי ברגל" מילים :רפאל ספורטה לחן: עמנואל עמירן " מערך שיעור, מתוך אתר האגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך *

ירושלים של זהב" מילים ולחן : נעמי שמר " מתוך הספר "שרים 60 " ע"מ 28-34 * מתוך האתר - שיר של יום * יחידת למוד- מתוך האתר "תרבות יהודית ישראלית", משרד החינוך * " על השיר- מתוך אתר "הספרייה הלאומית * על השיר- מתוך אתר "עונג שבת *

האתר "שירים על ה(גוגל)ארץ" – פעילויות לשירים לפי מקומות בארץ

מצגת שירי ירושלים / בעריכת שירה יגיל

הספר "תרבות ישראל בפיוט ובזמר" – מדריך להוראה בינתחומית, משרד החינוך

באך, קנטטה מס' 119 - "שבחי ירושלים את ה' " תהילים פרק קמ"ז 119 יחידת הוראה, מתוך אתר "צלילי המוזיקה", המכון לאינטגרציה, אונ' בר אילן * ביצוע היצירה *

פיוטים שלום לך עיר "מסורת יהודי אתיופיה" * " מצגת וחומרים מתוך תוכנית: "שירים ושורשים 4 - קישור לשיעור כיתות א,,ב מתוך מערכת השידורים הלאומית - קישור לשיעור כיתות ג,,ד מתוך מערכת השידורים הלאומית - קישור לשיעור כיתות ה,ו מתוך מערכת השידורים הלאומית - " אוחיל יום יום אשתאה מסורת יהודי אתיופיה " * " מצגת מתוך תוכנית: "שירים ושורשים 4