Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Використання засобів ІКТ для унаочнення матеріалів педагогічного експерименту

4. Інтерактивний плакат

2. Інтелектуальна карта

3. Інфографіка

1. віртуальна дошка

Дистанційний круглий стіл зі здобувачами третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, гарантами, представниками груп забезпечення ОНП, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

«Навчання через дослідження в процесі підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка»

авт. Дзина Л.С. ДВНЗ "ДДПУ"

Одним із ефективних напрямів представлення експериментальних даних науково-педагогічного дослідження є унаочнення матеріалів педагогічного експерименту мультимедійними засобами ІКТ.

Під час візуалізації з використанням мультимедійних засобів ІКТ:

 • реалізується основний дидактичний
принцип наочності;
 • виявляються глибинні внутрішні
взаємозв’язки;
 • формуються асоціативні зв’язки
 • підтверджується знання
теоретичного підґрунтя факту

Унаочнення (візуалізація)- процес одержання видимого зображення предметів, явищ, процесів, недоступних для безпосереднього спостереження.

Відтак, можна стверджувати, що майбутні доктори філософії в галузі освіти мають опанувати сучасні ІКТ засоби унаочнення й структуризації для того, щоб представляти інформаційні дані наукових досліджень у різних формах:

 • текстовій
 • графічній
 • звуковій
 • мультимедійній

Виокремимо, на наш погляд, 5 простих у використанні, ефективних ІКТ засобів:

 1. Віртуальна дошка
 2. Інтелектуальна карта
 3. Інфоргафіка
 4. Інтерактивний плакат
 5. Мультимедійна презентація

5. мультимедійна презентація

1

ІНТЕРАКТИВНИЙ ПЛАКАТ•Genially (https://genial.ly)•Thinglink (https://www.thinglink.com),• Glogster (http://edu.glogster.com) -Web-сервіси для створення інтерактивних плакатів - електронних навчальних плакатів, що мають інтерактивну навігацію, яка дозволяє відобразити необхідну інформацію: графіку, текст, звук, відео.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КАРТА•Mindmeister (https://www.mindmeister.com)•Spiderscribe (https://www.spiderscribe.net/) Web-сервіси для створення карт пам’яті, ментальних карт, дають змогу організувати інформацію так, щоб мозку було максимально легко працювати з нею. У вузлах карти можуть міститися: простий текст, картинка (jpg, png), дата (календар), карта (GoogleMap), або прикріплений файл. Можливий експорт до jpg і png.

Віртуальна дошкаLINOIT •Linoit.com (http://linoit.com/)•Padlet.com (https://padlet.com) Тут можна прикріплювати фото, файли, посилання на сторінки інтернету, замітки. Стіна може модеруватися кількома учасниками, доступ для читання і редагування, може використовуватись для сумісного доступу.

ІНФОГРАФІКА easel.ly (https://www.easel.ly/) infogram (https://infogram.com/) canva (https://www.canva.com/uk_ua/) Наочний спосіб подачі даних у графічній формі. Застосовувати можна для ілюстрації матеріалу результатів експеименту, в статистичному звіті і тощо. Інфографіка допомагає структурувати великі обсяги інформації, а також більш наочно показує співвідношення предметів за різними параметрами і демонструє тенденції.

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ Це електронний документ з комплексним мультимедійним вмістом і особливими можливостями керування відтворенням (показом).Відтворення може бути автоматичним або інтерактивним, у тому числі й дистанційним.