Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DROGĄ DO SUKCESU

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA EUROSPEC W SZCZECINIE

5. .Pracownia fryzjersja - w praktyce

9. .Dni otwarte

4. .Pracownia fryzjersja

7.Pracownia fotograficzna

8.Rekrutacja

SPIS TREŚCI

10. Kontakt

6. Fotograf

3. Fryzjer

2. Wirtualny spacer po szkole

1. Kilka słów o szkole

Branżowa Szkoła I EUROSPEC w Szczecinie kształci na poziomie 3 letniej szkoły branżowej, bezpłatnie w następujących zawodach: Fryzjer, Fotograf.

Branżowa Szkoła l stopnia EUROSPEC w Szczecinie jest szkołą ponadpodstawową – trzyletnią branżową szkołą I stopnia, szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, bezpłatną, dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie. Siedziba szkoły mieści się w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 47. Organem prowadzącym szkołę jest Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 47.

O NAS SŁÓW KILKA...

KLIKNJ ZDJĘCIE

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

Dodatkowe umiejętności uczniów, nabyte podczas nauki w szkole EUROSPEC, obejmują znajomość języka angielskiego, dzięki temu uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.

UZYSKANE KWALIFIKACJE Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów; wykonywania zabiegów chemicznych włosów; wykonywania strzyżenia włosów; wykonywania stylizacji fryzur. Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentami naszej szkoły nowe możliwości. W związku z rosnącymi nieustannie wymogami pracodawców uczniowie podczas nauki w naszej szkole mają możliwość poznać i wdrożyć nowe technologie wykonania zabiegów fryzjerskich, nowoczesne narzędzia, profesjonalne preparaty do pielęgnacji włosów oraz techniki pracy.

Absolwent naszej szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia z możliwością dalszej nauki, zdobywa wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia;
 • świadectwo i dyplom OKE.
MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ Absolwent naszej szkoły może:
 • pracować w renomowanych salonach fryzjerskich lub fryzjersko – kosmetycznych,
 • podjąć zatrudnienie w instytucjach, miejscach, gdzie potrzebny jest stylista (telewizja, teatr, studia fotograficzne),
 • otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarcza,
 • kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie: technik usług fryzjerskich a następnie na studiach wyższych (w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydanego po zdaniu egzaminu).

FRYZJER

PRACOWNIA FRYZJERSKA

A TAK WYGLĄDA TO W PRAKTYCE...

UZYSKANE KWALIFIKACJEAbsolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowania planu zdjęciowego, rejestrowania obrazu, obróbki i publikowania obrazu.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU Fotograf to specjalista zajmujący się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu. Wykonuje zdjęcia architektury, martwą naturę, zwierzęta i przyrodę, wykonuje: fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne. Fotograf posługuje się sprzętem i urządzeniami o różnym stopniu złożoności i zaawansowania technicznego oraz technologicznego, tj.: wielko- i średnioformatowe studyjne aparaty fotograficzne, lustrzanki cyfrowe wyposażone w najnowocześniejszą elektronikę i optykę, światłomierze, mierniki temperatury barwowej, studyjny sprzęt oświetleniowy, modyfikatory oświetlenia, systemy zawieszenia oświetlenia oraz teł.

Absolwent naszej szkoły otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia z możliwością dalszej nauki, zdobywa wykształcenie dające możliwość ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia;
 • świadectwo i dyplom OKE.
Dodatkowe umiejętności uczniów, nabyte podczas nauki w szkole EUROSPEC, obejmują znajomość języka angielskiego, dzięki temu uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.Absolwent naszej szkoły może:
 • pracować w renomowanych studiach fotograficznych,
 • podjąć zatrudnienie w różnych firmach fotograficznych, a także pracować w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności, np. agencjach reklamowych, redakcjach prasowych, telewizji, policji, bibliotece, muzeach, placówkach naukowo-technicznych i archiwach,
 • otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie: technik fotografii i multimediów a następnie na studiach wyższych (w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydanego po zdaniu egzaminu).

FOTOGRAF

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

KROK 2Dostarczyć do szkoły:

 • wniosek --> nabór 2021/2022 https://nabor.pcss.pl/szczecin/ podanie o przyjęcie do szkoły;
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty (w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopia),
 • 2 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy),
 • karta zdrowia, odpis aktu urodzenia,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości zatrudnienia osoby, która nie ukończyła 15 lat w celu przyuczenia do wykonywania określonego zawodu lub nauki w danym zawodzie. oświadczenie o posiadaniu albo o nieposiadaniu opinii pedagogiczno-psychologicznej w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych.

KROK 1 Logowanie do elektronicznego systemu rekrutacji (od 17 maja)https://nabor.pcss.pl/szczecin/Wybór szkoły :)

REKRUTACJA

Z zachowaniem reżimu sanitanego --> dystans, dezynfekcja, maseczka

tel. 509 574 797

Zapraszamy na indywidualną wizytę w naszej szkole po telefonicznym umówieniu spotkania. (max. 3 osoby jednocześnie)

DNI OTWARTE

Branżowa Szkoła 1 stopnia EUROSPEC w Szczecinie

Zapraszamy