Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

חג שבועות

"וְחַג שָׁבֻעֹת תַּעֲשֶׂה לְךָ,בִּכּוּרֵי קְצִיר חִטִּים." (שמות, ל"ד, כ"ב)

התחלה

חג השבועות הנה זה בא - הכל מתכוננים לחגוג, אך אתם ננעלתם בחדר והמפתח לא בידכם. כדי לפתוח את החדר עליכם לגלות את הקוד הנסתר. כדי לזכות בקוד עליכם לפתור את כל המשימות. עבור כל משימה אותה תפתרו נכונה תזכו באחת XXXX מספרות הקוד הסודי !בהצלחה

אינדקס משימות

פעלו על פי רצף המשימות

הקדמה - סרטון

הפרס

01 משימה

02 משימה

03 משימה

04 משימה

הקדמה - צפו בסרטון

התחלה

חידון רב ברירה

ענו נכונה על חידון רב הברירה וזכו במספר הראשון

שאלה 1/5

?מהו אינו שם נוסף לחג השבועות

חג מתן תורה

חג הקציר

חג שבעת המינים

המשך הבאה

תשובה נכונה

:שמות רבים לחג השבועות ביניהםחג מתן תורה, חג המים, חג הקציר, חג הביכורים ועוד

שאלה 2/5

?כמה שבועות יש לספור מפסח עד לחג השבועות

שבעה שבועות

שבועיים

חמישה שבועות

המשך

תשובה נכונה

חג השבועות נקרא כךעל שם שבעת השבועות שסופרים מתחילת העומר עד חג זה שם זה "חג השבועות" מופיע בתורה מספר פעמים

שאלה 3/5

?מהו התאריך העברי בו חל חג השבועות

ו בסיוון

יד בניסן

כ"ח באייר

המשך

תשובה נכונה

שבועות הוא המועד היחיד שתאריכו אינו מצוין בתורה, ולפי האמור בתורה הוא חל ביום החמישי לתחילת ספירת העומר. על פי חז"ל, ספירת העומר מתחילה למחרת יום טוב הראשון של פסח, ובזמן שהיו מקדשים את החודש על פי ראיית הלבנה, היה החג יכול לחול בימים ה', ו' או ז' בסיוון (תלוי במספר הימים של ניסן ואייר באותה שנה). בלוח העברי הקבוע, חודש ניסן תמיד בן 30 יום וחודש אייר שלאחריו תמיד בן 29 יום, כך שחג השבועות חל תמיד בו' בסיון

שאלה 4/5

?מהו תיקון ליל שבועות

מנהג לתקן את כל החפצים שאינם תקינים בבית בליל החג

מנהג ללמוד תורה כל ליל שבועות

שיר הלל אותו נוהגים לשיר בליל חג השבועות

המשך

תשובה נכונה

בליל החג נוהגים להישאר ערים וללמוד תורה במה שקרוי "תיקון ליל שבועות". על פי המסורת, בני ישראל האריכו בשינה ולא התעוררו בזמן למתן תורה, ומשה היה צריך לעבור ולעוררם, וכתיקון התקבל המנהג ללמוד כל הלילה ולהיות ערים בבוקר ומוכנים למתן התורה. על פי החסידות והקבלה, יש ערך מיוחד ללימוד התורה בלילה זה, ויש בכוחו להשפיע על איכות הלימוד במהלך כל השנה שאחריה

שאלה 5/5

?איזו מגילה נהוג לקרוא בבית הכנסת בחג השבועות

מגילת אסתר

מגילת רות

מגילת איכה

המשך

תשובה נכונה

נוסף לקריאת התורה, נהוג ברוב קהילות ישראל (הוזכר כבר במסכת סופרים) לקרוא במגילת רות העוסקת ברות, גיורת מואביה שהצטרפה לעם ישראל וממנה נולד דוד המלך. הסיבה הפשוטה היא שעיקר סיפור המגילה התרחש תקופה זו של השנה, בימי קציר חיטים תקופה בה חל חג השבועות

תשובה לא נכונה

טעות

ניסיון נוסף

בואו נאיר ונמצא

האירו ומצאו את המילים המסתתרות בחשיכההקליקו רק על המילים הקשורות לחג השבועות

התחלה

הקליקו רק על המילה הקשורה לחג השבועות 1/3

האירו בפנס את החשיכה

מצה

מסיכה

תפוח בדבש

מאכלי חלב ודבש

הקליקו רק על המילה הקשורה לחג השבועות 2/3

האירו בפנס את החשיכה

ברכה על ארבעת המינים

הנפת דגלי ישראל

אכילת חלה עגולה

לימוד תורה כל הלילה

עריכת סדר

RIGHT!

הקליקו רק על המילה הקשורה לחג השבועות 3/3

האירו בפנס את החשיכה

צום

בניית סוכה

נטיעות

קריאת מגילת רות

הדלקת חנוכיה

RIGHT!

ERROR!

Wrong!That statement is incorrect

TRY AGAIN

התמונה הנכונה

בחרו בתמונה הנכונה

הקליקו כאן

?מי נכלל בשבעת המינים בהם התברכה ארצנו

RIGHT!

?מי נכלל בשבעת המינים בהם התברכה ארצנו

RIGHT!

?מי נכלל בשבעת המינים בהם התברכה ארצנו

RIGHT!

?מי נכלל בשבעת המינים בהם התברכה ארצנו

RIGHT!

?מי נכלל בשבעת המינים בהם התברכה ארצנו

טעות

נסו שנית

התחלה

סדרות

בחרו את הצורה הבאה בסידרה

?מהי הצורה הבאה בסדרה

בחרו בצורה הנכונה

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

Option 05

Option 06

?מהי הצורה הבאה בסדרה

בחרו בצורה הנכונה

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

Option 05

Option 06

RIGHT!

?מהי הצורה הבאה בסדרה

RIGHT!

בחרו בצורה הנכונה

?

Option 01

Option 02

Option 03

Option 04

Option 05

Option 06

טעות

תשובה לא נכונה.

שגיאה

נסו שנית

7

!כל הכבוד

הספרה הראשונה היא

חזרה לאינדקס המשימות

0

!כל הכבוד

הסדפרה השניה היא

חזרה לאינדקס המשימות

9

!כל הכבוד

הספרה השלישית היא

חזרה לאינדקס המשימות

2

!כל הכבוד

הספרה הרביעית היא

חזרה לאינדקס המשימות

הקליקו את הקוד הסודי

!כל הכבוד

הצלחתם לפצח את הקוד ולצאת מהחדר. מהרו לחגוג את חג השבועות עם כולם אך תחילה כתבו בוואטצאפ הכיתתי את אחד משמות החג