Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ORIENTACIÓ ACADÈMICA

Xerrada famílies

1r BATXILLERAT

Març de 2022

LOGO AQUÍ

//continguts

Promoció a segon.Permanència a primer.Permanència a segon.Titulació.

PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA

01

00

03

02

//continguts

Promoció a segon.Permanència a primer.Permanència a segon.Titulació.

PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA

Estructura general.Blocs.Criteris de tria de matèries.

SEGON DE BATXILLERAT

01

00

03

02

//continguts

Promoció a segon.Permanència a primer.Permanència a segon.Titulació.

PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA

Estructura general.Blocs.Criteris de tria de matèries.

OPCIONS DE FUTUR

SEGON DE BATXILLERAT

Estudis de grau.Formació professional.Ensenyaments de règim especial.

01

00

03

02

// promoció i permanència

PROMOCIÓ A SEGON O PERMANÈNCIA

L'alumnat promocionarà a segon amb 0, 1 o 2 matèries suspeses.

01

TITULACIÓ

// promoció i permanència

PROMOCIÓ A SEGON O PERMANÈNCIA

L'alumnat promocionarà a segon amb 0, 1 o 2 matèries suspeses.

Per obtenir el títol, s'han d'aprovar totes les matèries?L'alumnat amb 0 matèries suspeses titula.L'alumnat amb 1 matèria suspesa podrà titular a la convocatòria extraordinària amb diferents condicionants.

01

TITULACIÓ

// promoció i permanència

PROMOCIÓ A SEGON O PERMANÈNCIA

L'alumnat promocionarà a segon amb 0, 1 o 2 matèries suspeses

Per obtenir el títol s'han d'aprovar totes les matèries?L'alumnat amb 0 matèries suspeses titula.L'alumnat amb 1 matèria suspesa podrà titular a la convocatòria extraordinària amb diferents condicionants.

01

PERMANÈNCIA A SEGON

En cas de no aprovar totes les matèries a segon es pot optar per repetir el curs en la seva totalitat, repetir només les matèries suspeses o repetir les suspeses i ampliar matrícula per pujar nota

//2n de Batxillerat

CiènciesHumanitats i ciències socialsArt

02

troncals

Història d’EspanyaHistòria de la filosofiaLlengua Castellana i Literatura IILlengua Catalana i Literatura IIPrimera llengua estrangera II (Anglès II)

3 hores

troncals

Matemàtiques II

Llatí II

Matemàtiques Aplicades II

Història d’EspanyaHistòria de la filosofiaLlengua Castellana i Literatura IILlengua Catalana i Literatura IIPrimera llengua estrangera II (Anglès II)

4 hores

troncals de modalitat

3 hores

ciències

humanitats i ciències socials

(1)

troncals

Matemàtiques II

Llatí II

Matemàtiques Aplicades II

Història d’EspanyaHistòria de la filosofiaLlengua Castellana i Literatura IILlengua Catalana i Literatura IIPrimera llengua estrangera II (Anglès II)

4 hores

troncals de modalitat

3 hores

ciències

humanitats i ciències socials

BiologiaDibuix Tècnic IIFísicaGeologiaQuímica

Economia de l'empresaGeografiaGrec IIHistòria de l'art

troncals d'opció(2)

4 hores

(1)

Alemany IIBiologiaCiències de la Terra i del Medi AmbientCultura Audiovisual IIDibuix Artístic IIDibuix Tècnic IIEconomia de l'EmpresaFísicaFonaments d'Administració i GestióGeografiaGeologia

específiques(1)

4 hores

Grec IIHistòria de l'ArtImatge i SoLlatí IIMatemàtiques IIMatemàtiques Aplicades a les CIències Socials IIPsicologiaQuímicaReligió IITecnologia Industrial IITecnologies de la Informació i la Comunicació II

//2n de Batxillerat

Blocs

02

curs 21-22

//2n de Batxillerat

Criteris de tria

02

Estructura de la PBAU

Criteris

Exemple de càlcul de les notes PBAU

Algunes dades

BLOC D'ACCÉS

Llengua i Literatura Castellana IILlengua i Literatura Catalana IIPrimera Llengua Estrangera IIHistòria d'EspanyaTroncal d'opció

ESTRUCTURA DE LA PBAU

BLOC D'ACCÉS

Llengua i Literatura Castellana IILlengua i Literatura Catalana IIPrimera Llengua Estrangera IIHistòria d'EspanyaTroncal d'opció:

ESTRUCTURA DE LA PBAU

Batx. Artístic: Fonaments de l'Art IIBatx. Científic: Matemàtiques IIBatx. Humanístic: Llatí IIBatx. Social: Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II

BLOC D'ACCÉS

ESTRUCTURA DE LA PBAU

≥4Nota d'accés:Nota Batxillerat x 0,60 + Nota Bloc Accés x 0,40Apte si ≥5Màxim 10

BLOC D'ADMISSIÓ

ESTRUCTURA DE LA PBAU

Matèries ponderables:Alemany IIArts EscèniquesBiologiaCultura Audiovisual IIDibuix Tècnic IIDissenyEconomia de l'EmpresaFísicaFonaments de l'Art IIFrancès II

GeografiaGeologiaGrec IIHistòria de l'ArtHistòria de la filosofiaLlatí IIMatemàtiques IIMatemàtiques aplicades a les Ciències Socials IIQuímica

BLOC D'ADMISSIÓ

ESTRUCTURA DE LA PBAU

Matrícula Màxima: 3 matèriesPonderacions segons el grau i la universitatx 0,1 o x 0,2Puntuen les dues més favorablesNota màxima d'admissió: 14

BLOC D'ADMISSIÓ

ESTRUCTURA DE LA PBAU

Matrícula Màxima: 3 matèriesPonderacions segons el grau i la universitatx 0,1 o x 0,2Puntuen les dues més favorablesNota màxima d'admissió: 14

Càlcul de la nota d'admissió:Nota d'accés +Nota matèria ponderable 1 x ponderació 1 + Nota matèria ponderable 2 x Ponderació 2

EXEMPLE

EXEMPLE

Taules de ponderació UIB 2021-22

Notes de tall Catalunya

Taules de ponderació Catalunya 2022

ALGUNES DADES

1- S’ha de seguir amb la mateixa modalitat i el mateix itinerari (si ho voleu canviar, consulteu-nos).

CRITERIS

1- S’ha de seguir amb la mateixa modalitat i el mateix itinerari (si ho voleu canviar, consulteu-nos).

2- S’han de fer mínim dues troncals d’opció.

CRITERIS

1- S’ha de seguir amb la mateixa modalitat i el mateix itinerari (si ho voleu canviar, consulteu-nos).

3- Alerta amb les matèries amb continuïtat.

2- S’han de fer mínim dues troncals d’opció.

CRITERIS

1- S’ha de seguir amb la mateixa modalitat i el mateix itinerari (si ho voleu canviar, consulteu-nos).

4- Es poden fer matèries a distància si el centre no les oferta.

3- Alerta amb les matèries amb continuïtat.

2- S’han de fer mínim dues troncals d’opció.

CRITERIS

1- S’ha de seguir amb la mateixa modalitat i el mateix itinerari (si ho voleu canviar, consulteu-nos).

5- Altres criteris: Escollir les matèries que més m’agraden, o les matèries que m’ajudin a obtenir un millor expedient acadèmic de batxillerat i les matèries que formin part de la PBAU i/o ponderin a les universitats que m’interessen.

4- Es poden fer matèries a distància si el centre no les oferta.

3- Alerta amb les matèries amb continuïtat.

2- S’han de fer mínim dues troncals d’opció.

CRITERIS

//opcions de futur

ESTUDIS DE GRAU

03

//opcions de futur

ESTUDIS DE GRAU

FORMACIÓ PROFESSIONAL

03

//opcions de futur

ESTUDIS DE GRAU

FORMACIÓ PROFESSIONAL

03

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

//gràcies