Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Społeczne NauczaniePapieskie

W księdze Rodzaju czytamy, że Bóg umieścił stworzonego przez siebie Adama w ogrodzie Eden, gdzie nie brakowało mu niczego. Stwórca zauważył jednak pewien "brak" skoro powiedział: "Nie jest dobrze,żeby mężczyzna był sam". Żyjemy w społeczeństwie. A o człowieku mówi się, że ma naturę społeczną. Dlatego Kościół wielokrotnie w swym nauczaniu mówi na tematy społeczne.

Author's Name

"Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat"

  • Papież w swej encyklice podjął problemy związane z "kwestią robotniczą", ukazując położenie robotników przemysłowych żyjących w warunkach "wołających o pomstę do nieba". Państwo winno wyzwolić pracowników z niewoli ludzi chciwych, którzy w celu zysku nadużywają osób jak rzeczy martwych.

Encyklika "Rerum novarum" (15 maja 1891 r.)

Papież Leon XIII

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Papież wskazał na niebezpieczeństwo nadmiernej ingerencji państwa w życie społeczeństw.
  • Pisze również o odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do życia według Ewangelii.

Encyklika "Quadragesimo anno" (15 maja 1931r.) została napisana w czterdziesta rocznicę encykliki Leona XIII

Papież Pius XI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • "Mater et Magistra" (1961) papież zwraca uwagę na przemiany społeczne w świetle chrześcijańskiej nauki.
  • "Pacem in terris" (1963) w tej encyklice papież pisze o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności.

w encyklikach:

Papież Jan XXIII

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Papież Paweł VI pisał, że rozwój ludów przybrał kształt cywilizacji konsumpcyjnej. Przypomniał, że wielkim zagrożeniem jest nierównomierny rozwój człowieka i społeczeństw.

Encyklika "Populorum progressio" (1967)

Papież Paweł VI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • "Redemptor hominis" (1979) - główna tematyką którą podejmuje papież to: godność człowieka, powołanie do miłości, oraz to, że człowiek jest najważniejszy. Człowiek nie może żyć bez miłości, jego życie jest pozbawione sensu jeżeli nie spotka się z Miłością. W Chrystusie i przez Chrystusa człowiek zdobył pełną świadomość swojej godności, wartości swego człowieczeństwa.
  • "Laborem exercens" (1981)-Papież pisze o pracy ludzkiej w warunkach współczesnego świata i wskazał pierwszeństwo osoby ludzkiej wobec rzeczy i samej pracy, która jest warunkiem zakładania rodziny, a ona domaga się środków do utrzymania, które człowiak nabywa przez pracę.

Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu napisał4 encykliki społeczne:

Jan Paweł II

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • "Sollicitudo rei so cialis" (1987) Jan Paweł II wskazał nam na zagrożenia życia ludzkiego i pokoju w wyniku podziałów na wrogie bloki polityczne. Nadrozwój, polegający na nadmiernej rozporządalności wszelkiego typu dobrami materialnymi na korzyść niektórych warstw społecznych, łatwo przemienia ludzi w niewolników posiadania, nie widząc innego horyzontu jak tylko mnożenie dóbr. Jest to cywilizacja konsumpcjonizmu.
  • "Centessimus annus" (1991) napisana w 100-ą rocznicą "Rerum novarum", papież zachęca do na nowo odczytania tej encykliki papieża Leona XIII w kontekście zmieniających się znaków czasu. Ukazał źródło nieszczęść społecznych i przypomniał prawdę o naturze ludzkiej, w trosce o to, aby owe klęski nie powtórzyły się w nowej epoce.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Author's Name

"Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat"

Praca domowa