Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jornada de portes obertes

Institut Escola

Projecte de continuïtat Etapa 3-16

Treball a les aules

Projecte Educatiu

Sortides escolars

Activitats extraescolars

Acollida matinal

Transport escolar

Menjador escolar

AFA

Preinscripció i calendariescolar

Activitats organitzades per l'AFA Poliesport Zumba Mecanografia Tallers d'Estudi Assistit

Contacte www.iegreda.cat Instagram Twitter Youtube Equip docent

Us animem a col·laborar-hi!!!

Menjador escolar Menús saludables Serunion

Servei d'acollida matinal Per a famílies que ho necessitin podràn utilitzar el servei d'acollida matinal. Horari: 7:45-8:45h del matí

Horaris transport escolar Taula amb els horaris del transport escolar

EL CENTRE

L’Institut Escola Greda és un centre públic educatiu d’Infantil, Primària i Secundària Potenciem una formació de qualitat compromesa amb la societat a través de la coeducació i l’educació integral dels alumnes

Equip docent

Som un equip docent dinàmic, innovador i implicat en l'educació dels nostres nois i noies.

Les persones

210

alumnes

62

61

alumnes 4t ESO 2 grups

77

alumnes 3r ESO 3 grups

Infantil i primària

79

alumnes 2n ESO 3 grups

alumnes 1r ESO 3 grups

58

DOCENTS

7

PAS/PAE

Secundària

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

PLURILINGÜISME

Llengua catalanaTallersConsc. fonològicaLlengua castellana Medi natural i socialLlengua anglesa(AICLE)I4Visual i plàsticaEd. física

NOVES TECNOLOGIES

Cicle superiorté un dispositiu+Carrets de chromebooks per cicles+iPads+Robòtica educativa+Impressió 3D

TREBALL PER PROJECTES

Projecte Àlber Infantil i Cicle Inicial+Treball per projectes a Cicle mitjà i superior

TUTORIES

Tots els grups tenen tutor i "cotutor" per atendre millor als alumnes.Tutories personalitzades a les hores d'esbarjo.

Treball a les aules

Vida quotidianaEntorn properExperimentacióCurrículum

Projectes interdisciplinars

Treball sistemàtic

GlobalTransversalCooperatiuCompetencial

A través dels continguts clau que són la base per després poder resoldre situacions de la vida quotidiana i ser competents.

 • DECRET 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil..

 • Participació al projecte d'innovació pedagògica: Xarxa de Competències Bàsiques.

Atenció a la diversitat

 • Docència compartida.
 • Treball per projectes.
 • Activitats multinivell.
 • Suports a l'aula ordinària.
 • Tutories personalitzades.
 • Especialistes dins i fora de l'aula ordinària.
 • Treball per part de la Tècnica d'Integració Social.

Educació inclusiva

 • CREDA
 • CREDAV
 • CRETDIC
 • EAP
 • CSMIJ
 • ELIC
 • USEE/SIEI
 • TIS

Treball de la Tècnica d'Integració Social

 • Desenvolupar habilitats d'autonomia personal i social.
 • Participar en la planificació i el desenvolupament d'activitats d'inclusió social.
 • Col·laborar en la prevenció, detecció i resolució de conflictes entre iguals, la qual
 • Prevenir, detectar i intervenir en casos d'absentisme escolar
 • Fer el seguiment de l'alumnat en activitats lectives i extraescolars.
 • Donar suport a les famílies en el procés d'inclusió social dels joves i infants.
 • Afavorir relacions positives de l'alumnat amb l'entorn.
TEMPS DE CERCLE

Horari Infantil i Primària

Tallers internivells

Motricitatfina

Jocs musicals

Joc simbòlic

Steam

Plàstica

Expressió oral

Experimentació

Consciència fonològica

Contes

TIC

Sortides curriculars i d'esbarjo

Aprenentatge funcional en entorns diversos.

Sortides a l'entron proper.

Desenvolupen habilitats personals.

Complementen l'aprenentatge rebut a l'aula.

Creen el seu propi coneixement a través de l'expereriència.

Fomenten l'esperit crític.

"Sense emoció no hi ha curiositat, no hi ha atenció, no hi ha aprenentatge.”

Sortides curriculars i d'esbarjo

"Sense emoció no hi ha curiositat, no hi ha atenció, no hi ha aprenentatge.”

Preinscripció escolar

Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març

Adaptació I3

3 primers dies de setembre

Entrada esglaonada, mig grup

Entrevistes incials I3

Entrevistes tutoritzades al juliol

Calendari escolar

Inici del curs escolar: 12 de setembre del 2024

Dubtes?

GRÀCIES!

@iegreda

@iegreda

www.iegreda.cat

Enquestes famílies