Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Projecte educatiuEducació Primària

Valors

Estem convençuts que l’Educació del segle XXI ha de preparar els alumnes per poder adaptar-se als canvis constants i ser capaços de cercar la informació, entendre-la i incorporar-la. Així mateix, educar les habilitats que afavoreixin la comunicació i el treball en equip de manera cooperativa, responsable i eficaç. En aquesta etapa educativa continuem el projecte educatiu començat a educació infantil. El centre de l’aprenentatge continua sent l’alumne que treballarà, a partir de projectes de comprensió, els continguts curriculars de les àrees.

Eduquem el cor i l’intel·lecte!

La nostra base metodològica

La nostra metodologia es basa en el procés d’ensenyament i aprenentatge a partir de les intel·ligències múltiples. Aquesta ofereix als alumnes les eines necessàries per aprendre, tot desenvolupant les pròpies capacitats i competències i per connectar els seus interessos amb els continguts curriculars.

Intel·ligència Cinestèsica corporal

Intel·ligència visual espacial

Intel·ligència naturalista

Intel·ligència intrapersonal

Intel·ligència interpersonal

Intel·ligència musical

Intel·ligència lingüística

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Intel·ligència lògico matemàtica

És l'habilitat per formar i crear relacions i assumir diferents rols dins del grup. L'aprenentatge cooperatiu permet convertir l'experiència d'aprendre dins l'aula en una pràctica grupal en què es desenvolupa la capacitat de treballar amb els altres.

Intel·ligència interpersonal

I com ho duem a terme?

Equips base

Treball intercicles

Padrins TIC

Aprenentatge cooperatiu

Colònies

Educació en valors

Co-avaluació

Campanyes solidàries

Intel·ligència interpersonal

És l'habilitat d'autoreflexionar i la percepció que un té de si mateix. Inclou els nostres pensaments i sentiments. La intel·ligència emocional permet als nens identificar les emocions pròpies i les alienes, desenvolupar l'empatia i l'autoestima i gestionar tant les frustracions i les pors com els èxits i les alegries.

Intel·ligència intrapersonal

I com ho duem a terme?

Promovem una educació integral. Per això, eduquem l’intel·lecte però també el cor

Valors

Educació emocional

celebracions

Cultura del pensament

Rutines i destreses de pensament

Connectar-se amb un mateix

Prendre decisions

Reflexionar

Intel·ligència intrapersonal

Capacitat per gestionar i estructurar els significats i les funcions de les paraules i del llenguatge.

Escriure

Parlar

Escoltar

Llegir

Intel·ligència lingüística

I com ho duem a terme?

Un nen que llegeix, serà un adult que pensa.

Exàmens Cambridge

Certàmen de lectura

Escola plurilingüe

Teatre

Jocs florals

Gust per la lectura

Exposicions orals

Biblioteca

Intel·ligència lingüística

Capacitat per construir solucions, resoldre problemes, estructurar elements per realitzar deduccions i fomentar-les amb arguments sòlids. EntusiasMAT és un programa matemàtic que treballa tots els continguts de manera cíclica des d'edats primerenques, els realitza durant tota l'etapa de Primària. Aprendre a través del joc fomenta la interpretació i la interacció de l'alumnat.

Intel·ligència matemàtica

I com ho duem a terme?

Raonar

Experimentar

Pensar críticament

Aprenentatge manipulatiu

Joc

Estratègies de pensament

Escacs

Intel·ligència matemàtica

Capacitat per utilitzar sistemes simbòlics i efectuar transformacions de les percepcions inicials que es tenen. La creativitat és una eina per fer front a qualsevol situació inesperada i serveix a l'alumne per afrontar o adaptar-se als canvis de la societat actual.

Intel·ligència visual-espacial

I com ho duem a terme?

creativitat

Visualitzar

Robòtica

infografies

Mapes mentals

Educació artística

Visual thinking

Ambientació

Intel·ligència visual-espacial

Moure's

Ballar

Tocar

Actuar

Capacitat d’utilitzar el cos per expressar idees o realitzar activitats. Implica experimentar i manipular per comprendre i retenir la informació.

Intel·ligència cinestèsica-corporal

L'expressió corporal és el mitjà per expresar sensavions, sentiments, emocions i pensaments

I com ho duem a terme?

Esports

Rua de carnestoltes

Dramatitzacions

Educació física

Intel·ligència cinestèsica-corporal

És l'habilitat per apreciar, transformar i expressar formes musicals, així com per ser sensible al ritme, al to i al timbre.

Tocar instruments

Jugar amb la musica

Cantar

Intel·ligència musical

La música expresa tot allò que no pot dir-se en paraules i que no pot quedar-se en el silenci

I com ho duem a terme?

Llenguatge musical

Ritmes i cançons

Audicions

Dansa

Instruments musicals

Festivals

Intel·ligència musical

Capacitat per entendre el món natural i utilitzar les habilitats d'observació, plantejament i comprovació d'hipòtesis. Els projectes de comprensió són la millor manera d'ajudar als alumnes, facilitar el seu aprenentatge i fomentar l'assimilació de continguts.

Intel·ligència naturalista

Treballem des de l'ensenyament per a la comprensió

I com ho duem a terme?

Reciclatge

Educació vial

colònies

Experimentar

Explorar

Science

Hort

Excursions

ecopatrulles

Projectes de comprensió

Intel·ligència naturalista

Transparent

Diversificada

Compartida

Formativa

Continuada

L’avaluació al servei de l’aprenentatge

L’avaluació ha de tenir en compte el procés, no només els resultats. L'autoavaluació i la co-avaluació permeten als alumnes prendre consciència del seu procés d'aprenentatge.

I com ho duem a terme?

Tenim en compte el procés, no només els resultats

Exàmens

Observació

portfoli

Autoavaluació

Exposicions

Co-avaluació

Rúbriques

Escala de metacognició

L’avaluació al servei de l’aprenentatge

Benjamin Franklin

”Explica’m i oblido, ensenya’m i recordo, deixa’m fer i aprendré”

Ensenyament-aprenentatge