Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

źródło

Rodzice

Inspektor Tajnej Armii Polskieji zastępca dowódcy brygady Kedywu Armii Krajowej

zm. 25 maja 1948 w Warszawie

ur. 13 maja 1901 w Ołońcu

Maria Pilecka, Jerzy Pilecki, Wanda Pilecka i Józef Pilecki

Rodzeństwo

Julian Pilecki oraz Ludwika Osiecimska

Główne wojny i bitwy, w których brał udział:Wojna polsko-bolszewickaII Wojna światowa ⚬ kampania wrześniowa, ⚬ powstanie warszawskie ⚬ powstanie antykomunistyczne 1944–1953

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”

Motto RotmistrzaWojska Polskiego

Witold Pilecki

Powtórny proces

16

Pochówek

15

Wyrok śmierci

14

Proces sądowy

13

Czas II Wojny Światowej

12

Wielka miłość

Rodzeństwo

Służba

11

Zawody

Zdjęcia z dzieciństwa

Rodzinna miejscowość

10

Kariera wojskowa

Historia Rodziny

Potomstwo

Święto harcerzy

Rodzice Witolda

źródło​

Matka Witolda

Ludwika Osiecimska była szlachcianką herbu Lubicz. Po ślubie z Julianem urodziła i wychowała pięcioro dzieci w Ołońcu, a od 1910 r. w Wilnie.

źródło

Ukończył studia w Instytucie Leśnym w Petersburgu. Z powodu represji rosyjskich pracował jedynie na stanowisku leśnika w Karelii.

Ojciec Witolda

Julian Pilecki był szlachcicem z herbu Leliwa. Pochodził z rodziny byłego powstańca styczniowego.

źródło

Historia Rodziny

Pochodzili z polskiej rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Leliwa. Ich dziadek, Józef Pilecki, siedem lat spędził na zesłaniu na Syberii za udział w powstaniu styczniowym. Ich Ojciec, Julian Pilecki po ukończeniu studiów w Instytucie Leśnym w Petersburgu, przyjął posadę leśnika w Karelii, co było spowodowane represjami wobec Polaków na terenach wcielonych w XVIII wieku do Imperium Rosyjskiego. Nie mogli oni obejmować posad odpowiadających ich wykształceniu. Po wstąpieniu w związek małżeński z Ludwiką Osiecimską zamieszkali w Ołońcu. Tam urodziło im się pięcioro dzieci: Maria, Józef (zmarł w wieku 5 lat), Witold, Wanda i Jerzy. Jego siostra Maria Pilecka (1899–1991) została nauczycielką i bibliotekarką.

źródło

Młody Witold z siostrami

źródło

zmarł w wieku 5 lat

Józef Pilecki

źródło

źródło

ur. 26 stycznia 1908

ur. 29 stycznia 1899

Archeolog klasyczny, historyk sztuki i historyk nauki, poeta i dramaturg, publicysta. W swej działalności naukowej i wykładach uniwersyteckich szeroko uwzględniał problemy cywilizacji starożytnego Wschodu i Egiptu.

Była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, odznaką honorową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Wanda Pilecka z Witoldem

Jerzy Pilecki

Maria Pilecka

źródło

Pilecki podczas święta harcerzy

źródło

Początek kariery wojskowej

W czasie wojny polsko - bolszewickiej W. Pilecki wstąpił do 211 Pułku Ułanów i walczył w bitwie warszawskiej; Dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Rotmistrz Pilecki na zawodach

źródło

źródło

Witold wraz z Marią na ślubnym kobiercu

Wielka miłość

W 1926 roku po ciężkiej chorobie Witold objął majątek ziemski w miejscowości Sukurcze koło Lidy. Trzy lata później poznał Marię Ostrowską – młodą nauczycielką miejscowej szkoły, w której zakochał się. 7 kwietnia 1931 r. zawarł z Marią związek małżeński.

Zofia Matylda Optułowicz z domu Pilecka

Andrzej Pilecki

Zofia o Witoldzie

"Ojciec miał ułańską fantazję. I nie stracił jej po ślubie. Mama była nauczycielką w miejscowej szkole. Kiedy wracała zmęczona z pracy, zawsze czekała na nią jakaś atrakcja: ojciec przebierał mnie i mojego brata Jędrka np. za damę i ułana albo za Japończyków, albo za postaci bajkowe."

źródło

Życie rodzinne

Po ślubie Witold Pilecki wraz z małżonką zamieszkał w rodzinnych Sukurczach, gdzie prowadził majątek ziemski. Urodziło im się tam dwoje dzieci, syn Andrzej oraz córka Zofia.

źródło

Sukurcze - rodzinna miejscowość

"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać."

źródło

W służbie rezerwy

Witold Pilecki zawsze był zafascynowany wojskiem, dlatego jako porucznik rezerwy corocznie uczestniczył w szkoleniach ułanów. W 1937 r. założył Konne Przysposobienie Wojskowe „Krakus”. Za swoją działalność otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.

W latach 1943 - 44 Pilecki służył w III oddziale Kedywu Armii Krajowej. Brał również udział w Powstaniu Warszawskim. Po zakończeniu wojny dołączył do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, ale na rozkaz gen. Andersa wrócił do Polski.

Jako więzień Pilecki zbierał informacje o zbrodniach niemieckich i tworzył tajną siatkę konspiracyjną. W 1943r. Niemcy trafili na ślad ruch oporu w obozie, dlatego w nocy z 26 na 27 kwietnia Witold wraz z dwoma współwięźniami zorganizował ucieczkę.

źródło

19 września 1940 roku Witold Pilecki został aresztowany przez Niemców podczas łapanki ulicznej w Warszawie pod fałszywym nazwiskiem Tomasza Serafińskiego. Wywieziono go wówczas do obozu Auschwitz – Birkenau.

Podczas II Wojny Światowej

W kampanii wrześniowej Witold Pilecki dowodził plutonem kawalerii 19 Dywizji Armii Prusy. Po przegranej wojnie obronnej przeszedł do konspiracji. Działał w Tajnej Armii Polskiej, później w Armii Krajowej.

15 marca został skazany na karę śmierci.

cela Pileckiego

źródło

W marcu 1948 r. odbył się proces Witolda Pileckiego. Został on oskarżony: • o nielegalne posiadanie broni, •prowadzenie działalności szpiegowskiej, • przygotowywanie zamachu na dygnitarzy Polski Ludowej.

Po zakończeniu II Wojny Światowej

Pilecki zorganizował siatkę wywiadowczą oraz rozpoczął zbieranie informacji o sytuacji w Polsce. 8 maja 1947 roku został aresztowany. Był torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji.

Wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim wykonano 25 maja 1948 r. w więzieniu mokotowskim przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Został zamordowany strzałem w tył głowy.

Miejsce pochówku rotmistrza pozostało nieznane. Prawdopodobnie zwłoki zakopano na wysypisku śmieci koło Cmentarza Powązkowskiego.

Pochówek

źródło

Wówczas Witold Pilecki został uniewinniony i odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 1990 roku prokuratorzy z Naczelnej Izby Prokuratury Wojskowej postanowili podjąć rewizję procesu rotmistrza Pileckiego.

Powtórny proces

Wykonanie:Izabela Dębowska