Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Допусне и условнереченице

Допусне реченице

Допусне реченице имају службу прилошке одредбе за допуштање.

Допусне реченице означавају да се радња главне реченице остварује упркос ономе што значи зависна реченица.

Допусне реченице

Кликни на слику и види примере допусних реченица.

Примери допусних реченица

Кликни слику и пронађи допусне реченице.

Да проверимо да ли разумеш?

Послушај видео о допусним реченицама.

Видео

Условне реченице

Условне реченице имају службу прилошке одредбе за услов.

Условне реченице казују услов под којим се врши или не врши радња главне реченице.

Условне реченице

Кликни на слику и види примере условних реченица.

Примери условних реченица

Кликни слику и пронађи условне реченице.

Да проверимо да ли разумеш?

Погледај видео о условним реченицама.

Видео

Хвала!