Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

L auismod tincidunt ut laoreet dolore maiquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

IKASGAI ESKAINTZA - OFERTA DE ASIGNATURAS DBH 1 - 1ºESO

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet

KOMUNAK

Gaztelania eta LiteraturaEuskara eta Literatura Ingelesa MatematikakGeografia eta Historia* Natur Zientziak Gorputz Heziketa Erlijioa Balio Etiko eta Zibikoak MusikaPlastika eta Ikus-Hezkuntza Tutoretza

Gaztelania eta Literatura Euskara eta Literatura Ingelesa Matematikak Geografia eta Historia Natur Zientziak Gorputz Heziketa Erlijioa Balore Etiko eta Zibikoak Musika Plastika eta Ikus-Hezkuntza Tutoretza

COMUNES

Lengua Castellana y Literatura Lengua Vasca y Literatura Inglés Matemáticas *Geografía e Historia Ciencias Naturales *Educación Física ReligiónValores Éticos y CívicosMúsica Educación Plástica y VisualTutoría

Lengua Castellana y Literatura Lengua Vasca y Literatura Inglés Matemáticas Geografía e Historia Natur Zientziak Educación Física Religión Valores Éticos y Cívicos Música Educación Plástica y Visual Tutoría

AUKERAKOAK

OPTATIVAS

Frantsesa Osasun Fisikoa eta Emozionala ITeknologia eta Digitalizazioa Adimen eta logikaProiektu Teknologiko Tailerra I

Frantsesa Osasun Fisikoa eta Emozionala I Tekologia eta Digitalizazioa Adimen eta logika Proiektu Teknologikoen Tailerra I

Francés Salud Física y Emocional ITecnología y DigitalizaciónRazonamiento y LógicaTaller de Proyectos Tecnológicos I

Francés Salud física y emocional I Tecnología y Digitalización Razonamiento y lógica Taller de Proyectos Tecnológicos I

MODELOS LINGÜÍSTICOS B Y D

HIZKUNTZ EREDUAK B ETA D

Euskaraz eta ingelesez eskainiko da - Se ofrecerá en euskera e inglés

*

Se impartirán las asignaturas con suficiente número de alumnado Ikasle kopuru nahikoa duten irakasgaiak emango dira

[INGELESEZ]

[EN INGLÉS]

Hay que elegir una - Bat aukeratu behar da

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Klikatu ikasgaien koadroetan eta bakoitzaren aurkezpena ikusi ahal izango dituzu Clica en los cuadros de las asignaturas y podrás ver la presentación de cada una