Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Gimnazijski program zagotavlja splošno izobraženost in spodbuja interes za splošna znanja. Dijake pripravlja za nadaljnji univerzitetni študij. Zaključi se s splošno maturo iz 5 predmetov.

START

predmetnik splošne gimnazije

2. IN 3. LETNIK

IZBIRNI PREDMETI V 2., 3. IN 4. LETNIKU

Dijaki si jih izberejo glede na interese oz. sposobnosti kot dodatne ure obveznih predmetov in kot pripravo na maturo v 4. letniku.

Krepimo (z eno uro na teden) posamezne obvezne predmete za maturo (slovenščino v 2. letniku in matematiko v 3. in 4. letniku).

+info

2. LETNIK

3. LETNIK

Dijaki lahko v obsegu 2 ur tedensko izbirajo med naslednjimi predmeti: Projektno delo z osnovami raziskovalnega dela - programiranje, tretji tuji jezik (španščina, ruščina) in Vzgoja za solidarnost.

Dijaki lahko v obsegu 2 ur tedensko izbirajo med predmetoma Projektno delo z osnovami raziskovalnega dela - Psihološki laboratorij, Projektno delo z osnovami raziskovalnega dela - Fit in sproščeno in tretjim tujim jezikom (španščina, ruščina).

+info

MATEMATIKA, ZGODOVINA, NEMŠČINA

4. LETNIK

Pri matematiki in zgodovini potekajo priprave na maturo na osnovni in višji ravni, ki so organizirane v obliki nivojskega pouka (delo v ločenih skupinah glede na raven priprave na maturo). Prav tako izvajamo nivojski pouk pri izbirnem predmetu nemščina.ruščina, španščina) in vzgoja za solidarnost

Priprave na maturo iz 5 predmetov obveznega in izbirnega dela mature.Predmeti obveznega dela mature: slovenščina, matematika in tuji jezik (angleščina, nemščina ali španščina).Predmeti izbirnega dela mature: dijak si izbere 2 predmeta, dijakom zagotavljamo možnost opravljanja mature iz vseh predmetov po predmetniku (nemščina in španščina (osnovni in višji nivo), zgodovina, geografija, fizika, kemija, biologija, informatika, psihologija, sociologija in filozofija).