Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PRESENTACIÓN Plan de continxencia

IES de Melide

Ana Esperanza Villar Romarís-DirectoraMª Jesús Fernández Santiso-Xefa estudos adultosMª Cruz Concheiro Cao-VIcedirectoraJuan Manuel Blanco Vázquez-ProfesorMercedes Rojas Palenzuela-Persoal SubalternoCarracedo Vázquez, Oscar- Representante ANPA

IES de Melide

equipo covid

Teléfono do centro: 881866109

Conta Correo Electrónico:ies.melide@edu.xunta.esAsunto: NOTIFICACIÓN COVID. URXENTE

Teléfono do centro: 881866109

Horario non lectivo

Horario Lectivo

Canle comunicación

  • Enquisa autoavaliación sintomatoloxía
  • En caso de ter síntomas:
    • AVISAR CENTRO EDUCATIVO E PORSE EN CONTACTO CENTRO MÉDICO
  • En caso de notificación POSITIVO COVID OU CORENTENA CONTACTO ESTREITO
    • AVISAR CENTRO EDUCATIVO-enviar baixa no seu caso

NOTIFICAR:

Casos POSITIVOS COVID-CORENTENA PREVENTIVA-SINTOMATOLOXÍA

NOTIFICACIÓNS

GUÍA PRÁCTICA PARA AS FAMILIAS

-Realización do test de autoavaliación-Contactarase coas familias-Virán a buscar o/a alumno/a á maior brevidade.-Poranse en contacto co centro de saúde-Espera na sala de illamento (enfermería)

NO CENTRO

-Facer autoavaliación diaria de síntomas.-Se ten síntomas: -NON ACUDIR Ó CENTRO -Chamar ó centro de saúde de referencia. -Avisar ó centro educativo.

NA CASA

xestión de casos sospeitosos

É SANIDADE QUEN CHAMA ÓS CONTACTOS ESTREITOS E QUEN DECIDE QUEN SE FAI AS PROBAS.

-SE O CASO ESTÁ ABERTO NA APLIACIÓN EDUCOVID-Enviar planso de situación á central de seguimento.-SEGUIR INSTRUCIÓNS DE SANIDADE-SE O CASO NON ESTÁ ABERTO NA APLICACIÓN.-Notificalo-Enviar planos-SEGUIR INSTRUCIÓNS DE SANIDADE

ACTUACIÓNS DO CENTRO

ACTUACIÓNS DA FAMILIAS DO POSITIVO

-AVISAR Ó CENTRO EDUCATIVO-SE O POSITIVO FOI POR TEST DE ANTÍXENOS : *CHAMAR Ó 881540054-SEGUIR INDICACIÓNS DE SANIDADE

EN CASO DE 1 POSITIVO

EN CASO DE POSITIVO

-NORMATIVA

-HORARIOS

-AVISAR ÁS FAMILIAS IMPLICADAS, POR ABALAR MÓBIL E Ó PROFESORADO POR CORREO-E.-PUBLICARASE UNHA NOVA NA PÁXINA WEB-AS CLASES CONTINUARÁN Ó DÍA SEGUINTE, CUMPRINDO O HORARIO ESTABLECIDO

ACTUACIÓNS DO CENTRO

É A XEFATURA TERRITORIAL DE SANIDADE QUEN DECIDE

-Se houbo cinco ou máis casos positivo na clase e en función dos resultados dos contactos estreitos.

PECHE DUNHA CLASE

en caso de agromo

-Dificultades recollidas na enquisa de principio de curso: -se precisa ordenador:-Entregaráselle un do centro ou un de AMTEGA en 3 días lectivos máximo. -Se precisa tarxeta: -Chegará de AMTEGA en 3 días lectivos máximo.-Dificultade non notificada na enquisa: -notificala ó centro á máxima brevidade. -Tratarase de resolver o máis rapidamente posible.

problemas conectividade

EXCEPCIONALMENTE

Atención a familias de forma telemática: -telefónica. -ABALAR -Video-conferencia

Atención Familias Profesorado

ATENCIÓN FAMILIAS durante o peche

Grazas pola vosa atención