Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Παρατηρητήριο e-Επαγγελμάτων

Σύγχρονες Τεχνολογικές Τάσεις

Περιεχόμενα

Σύγχρονες Τεχνολογικές Τάσεις

Περισσότερα >

Υπάρχοντα και Μελλοντικά Ψηφιακά Επαγγέλματα

Περισσότερα >

Τάσεις στην Αγορά Εργασίας

Περισσότερα >

Νέα Ψηφιακά Επαγγέλματα

Περισσότερα >

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Περισσότερα >

Τομείς εργασίας 4.0

Περισσότερα >

Ερευνητικά Έργα

Περισσότερα >

Προϊόντα

Περισσότερα >

Η τεχνολογία εξελίσσεται

Περισσότερα >

Δυνητικοί Χρήστες

Περισσότερα >

Τεχνολογικές Τάσεις

Ο αρχικός σχεδιασμός είχε ως στόχο την παροχή δεδομένων σχετικά με την χρήση της τεχνολογίας στην βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης και ως συμβολή στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και των επαγγελματιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη, απευθυνόμενοι στους κάτωθι δυνητικούς χρήστες:

Σύγχρονες Τεχνολογικές Τάσεις:

Τα ονόματα είναι προίόν μυθοπλασίας. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την πραγματικότητα είναι καθαρά συμπτωματική.

Πιθανοί Χρήστες:

Eduardo Galán

Νέοι με λιγότερες ευκαιρίες

Adrian Tavalas

Εκπαιδευτές ΙΕΚ και ΚΕΔΙΒΙΜ,Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων

Michaela Buben

Νέοι πρωτοεμφανιζόμενοι στην Αγορά Εργασίας

Joao Alvés

Σπουδαστές ΙΕΚ και Δομών Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Πανεπιστημίων

Οι Ανοιχτές Τεχνολογικές Τάσεις αποτελούν ένα διαδικτυακό Παρατηρητήριο που έχει ως στόχο να αναδείξει δεδομένα στον τομέα της καινοτομίας στην εκπαίδευση, και ψηφιακά επαγγέλματα στον τεχνολογικό τομέα, ειδικότερα:

Η τεχνολογία είναι σε συνεχή μεταλλαγή

05

04

03

02

01

Υπάρχοντα και Μελλοντικά Ψηφιακά Επαγγέλματα

Τάσεις στην Αγορά Εργασίας

Νέα Ψηφιακά Επαγγέλματα

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

05

04

03

02

01

Υπάρχοντα και Μελλοντικά Ψηφιακά Επαγγέλματα

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Τάσεις στην Αγορά Εργασίας

Νέα Ψηφιακά Επαγγέλματα

Εργασία 4.0

Εργασία 4.0

Ερευνητικά Προγράμματα

Ενισχύοντας την μελλοντική επιχειρηματικότητα ενηλίκων και σπουδαστών

Υπάρχοντα και Μελλοντικά Ψηφιακά Επαγγέλματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Στα πλαίσια του Ψηφιακού τομέα

Τάσεις στην Αγορά Εργασίας για προσλήψεις

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ανάμεσα σε άλλα σχετικά και αναδυόμενα Ψηφιακά Θέματα.

Νέα Ψηφιακά Επαγγέλματα

Για να βελτιώσουμε την διδασκαλία και την εμάθηση και για να συμβάλλουμε στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και των επαγγελματιών.

Εργασία 4.0

Πηγή: Wikipedia

Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (ή Βιομηχανία 4.0) είναι η συνεχής αυτοματοποίηση των παραδοσιακών κατασκευαστικών και βιομηχανικών πρακτικών, χρησιμοποιώντας σύγχρονη έξυπνη τεχνολογία. Επικοινωνία μηχανής με μηχανή μεγάλης κλίμακας (Μ2Μ) και το διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) είναι ενσωματωμένα για αυξημένη αυτοματοποιήση, βελτιωμένη επικοινωνία και αυτοπαρακολούθηση, και την παραγωγή έξυπνων μηχανών που μπορούν να αναλύσουν και να διαγνώσουν προβλήματα χωρίς την ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση.

Εργασία 4.0:

Πηγή: MachineMetrics

Οι λόγοι που η Εργασία 4.0 είναι σημαντική είναι τα οφέλη. Βοηθάει τους κατασκευαστές στις παρούσες προκλήσεις να γίνονται πιο ευέλικτοι και να αντιδρούν στις αλλαγές της αγοράς πιο εύκολα. Μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα της καινοτομίας και είναι πολύ επικεντρωμένη στον καταναλωτή, οδηγώντας σε ταχύτερες διαδικασίες σχεδιασμού.

Εργασία 4.0:

Εργασία 4.0

Περισσότερες πληροφορίες

Ψηφιακή Επανάσταση της Εκπαίδευσης 4.0

Η Έκθεση συνόψισε την εξέλιξη και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος κατά την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση 4.0. Η ψηφιοποιήση, η τεχνητή νοημοσύνη και οι φορητοί υπολογιστές έχουν οδηγήσει σε νέα μαθησιακά σενάρια μετασχηματίζοντας την παραδοσιακή εκπαίδευση σε ένα νέο μοντέλο στο οποίο οι δάσκαλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν και να πρωτοπορήσουν για να αντιμετωπίσουν τις προσδοκίες της νέας γενιάς. Η τέταρτη βιομηχανική επαναστάση (ΒΕ 4.0) δημιούργησε συνθήκες αλλαγής στην εκπαίδευση. Η ΒΕ 4.0 διέπεται από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά φυσικά πλαίσια, κάνοντας την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής ακόμα πιο ευέλικτη. Προετοιμάζοντας μαθητές για το επόμενο βήμα και δουλεύοντας με την ΒΕ 4.0, δίνεται η δυνατότητα της υλοποίησης συγκεκριμένων εργασιών από ευφυείς μηχανές (ρομπότ). Η εκπαίδευση απαιτεί την χρήση σχετικών πληροφοριών και ικανοτήτων που δεν μπορούν να αντικατασταθούν ωστόσο από τα ρομπότ.

International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)

Περισσότερες πληροφορίες

Χάρη στην ταχεία ανάπτυξη της Εργασίας 4.0, η Εκπαίδευση πρέπει να κινηθεί από την τωρινή 2.0 εκπαίδευση στην 3.0 /4.0

Εκπαίδευση 4.0:

Καθιστά την εκπαίδευση καταλύτη αλλαγής

Εκπαίδευση 3.0:

Εργαλειοποίηση της γνώσης και της εργασίας

Εκπαίδευση 2.0:

Εκμάθηση μέσω του Διαδικτύου

Εκπαίδευση 1.0:

Αιώνες απομνημονευτικής πρακτικής

Περισσότερες πληροφορίες

Η ανάπτυξη της σύγχρονης έρευνας δείχνει πως η εκπαίδευση πρέπει ν' αφουγκραστεί τον ρυθμό του μαθητικού κόσμου και να τους παρέχει ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον. Η Εκπαίδευση 4.0 χρησιμοποιεί μια μοναδική τεχνολογία και εργαλεία για να δημιουργήσει ένα παρόμοιο περιβάλλον και για τις δύο φάσεις, εξασφαλίζοντας ότι η εμπειρία της εκπαίδευσης είναι παρόμοια με την εμπειρία της εργασίας. Συνεπώς, η Εκπαίδευση 4.0 είναι μια πιο ρεαλιστική και πρακτική μέθοδος μάθησης η οποία μπορεί να οδηγεί σε εξαιρετικές δημιουργίες από τις εκπαιδευόμενες.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Google για την Εκπαίδευση

Εργασία 4.0

Η Google ξεκίνησε μια Παγκόσμια Έκθεση με βάση το μέλλον της τάξης καθώς παρατηρείται μια συνεχής μεταλλαγή σε αυτό περισσότερο από ποτέ. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο να αποκτήσουν τα εργαλεία για να προετοιμάσουν τους μαθητές σε προκλήσεις οι οποίες ούτε καν υπάρχουν προς το παρόν. Σε αυτήν τη λογική, έχουν εκδόσει μία λίστα από αναδυόμενες τάσεις στην διδασκαλία της αίθουσας, όπως: ψηφιακή υπευθυνότητα, δεξιότητες ζωής και προετοιμασία εργατικού δυναμικού, υπολογιστική σκέψη, συνεργατικές τάξεις όπου μεταξύ άλλων βασίζονται στις εγκάρσιες δεξιότητες και όχι στις τεχνικές/εξειδικευμένες δεξιότητες. Το καλύτερο κομμάτι αυτής της ιστοσελίδας είναι ότι μπορείς να βρεις τάσεις ανά χώρα και να παρακολουθήσεις βίντεο τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν με διάφορες μεθοδολογίες.

Το μέλλον της Αίθουσας: Αναδύομενες Τάσεις στην Κ - 12 Εκπαίδευση - Ισπανική Έκδοση

Περισσότερες πληροφορίες

Πηγή: Cambridge Assessment International Education (2018)

Πηγή: Informe de resultados España (2018)

ΟΙ Ισπανοί μαθητές ηλικίας 12 με 19 χρησιμοποιούν τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) για τις εργασίες στο σπίτι.

Οι Ισπανοί δάσκαλοι λένε πως η χρήση της τεχνολογίας μέσα στην αίθουσα έχει μεγάλη επίδραση στην παροχή κινήτρων μάθησης.

80%

Η Ισπανία βελτιστοποιεί πόρους με τεχνολογία

Περισσότερες πληροφορίες

03

02

01

Τρεις από τις πιο διακεκριμένες τάσεις στις αίθουσες Κ-12 στην Ισπανία

Μαθητοκεντρική Εκπαίδευση

Παιδαγωγική που καινοτομεί

Ψηφιακή υπευθυνότητα

Περισσότερες πληροφορίες

Εργασία 4.0

Σε αυτή την Εκθεση στόχος είναι να αναδειχθεί ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο η μεταβίβαση γνώσης αλλά κυρίως η διδασκαλία για την ανάπτυξη δεξιοτητων, αξιών και της κρικτής σκέψης των μαθητών, ώστε να αντιμετωπίσουν έναν κόσμο ο οποίος γίνεται εξαιρετικά πιο πολύπλοκος και αναγκαία πιο συμπεριληπτικός και βιώσιμος για όλους. Η Επιτροπή για την Εκπαιδευτική Πολιτική του ΟΑΣΑ αναγνώρισε το 2015 την σημασία της εκπαιδευτικής αλλαγής η οποία ξεκινά από τους μαθητές. Το έργο ''Το μέλλον της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων 2030'' ξεκίνησε το 2016 για να βοηθήσει χώρες να προετοιμάσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα για το μέλλον. Έπι του παρόντος, το έργο βρίσκεται στην δεύτερη φάση του, η οποία επικεντρώνεται στο πώς να σχεδιαστούν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για εκπαιδευομένους με διαφορετικές δεξιότητες, συμπεριφορές και αξίες, επομένως να μαθαίνουμε διαφορετικά, όχι σε ένα στατικό πρόγραμμα σπουδών αλλά μέσα σε δυναμικά και εξατομικευμένα σχήματα μάθησης που να εγγυώνται την εξέλιξη των εκπαιδευομένων.

ΟΑΣΑ: Το μέλλον της εκπαίδευσης και των Ικανοτήτων 2030

Περισσότερες πληροφορίες

Tο μέλλον, εξ ορισμού, είναι απρόβλεπτο∙ αλλά με το να είμαστε συντονισμένοι με μερικές από τις τάσεις που σαρώνουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο (OECD, 2019[1]) μπορούμε να μάθουμε - και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μάθουν - να προσαρμοστούμε, να ευδοκιμήσουμε και ακόμα να δημιουργήσουμε οτιδήποτε μας επιφυλάσσει το μέλλον. Οι μαθητές χρειάζονται υποστήριξη στην ανάπτυξη όχι μόνο γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά επίσης συμπεριφορών και αξιών, τα οποία μπορούν να τους καθοδηγήσουν σε ηθικές και υπεύθυνες πράξεις. Την ίδια στιγμή, χρειάζονται ευκαιρίες για να αναπτύξουν την δημιουργική τους ευφυία για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να προωθηθεί σε ένα πιο λαμπρό μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες

Το έργο ''Το μέλλον της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων 2030'' έχει παρατηρήσει κάποια καινοτόμα χαρακτηριστικά σε αναδυόμενα εκπαιδευτικά συστήματα, τα οποία ωστόσο μπορεί να αποτελούν "τη νέα κανονικότητα" στα εκπαιδευτικά συστήματα του αύριο.

Πηγές: Lexico

Πηγές: Adage

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι "η χρήση της νέας, γρήγορης και συχνά μεταβαλλόμενης ψηφιακής τεχνολογίας για να λύνει προβλήματα. Έχει να κάνει με μετασχηματιστικές διαδικασίες οι οποίες ήταν μη-ψηφιακές ή χειροκίνητες σε ψηφιακές διαδικασίες''. Ενώ, μία τάση είναι "μια γενική κατεύθυνση στην οποία κάτι εξελίσσεται ή αλλάζει."Επομένως,οι Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού ασχολούνται με διαφορετικές νέες δυναμικές που χρησιμοποιούνται σε μεταβαλλόμενες ψηφιακές τεχνολογίες για να λύσουν πρακτικά τρέχοντα προβλήματα.

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Πηγές: Salesforce

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός χρησιμοποιεί ''ψηφιακές τεχνολογίες για να δημιουργήσει νέες - ή να τροποποιήσει υπάρχουσες - επιχειρηματικές διαδικασίες, κουλτούρες και εμπειρίες πελατών για να ανταπεξέλθουν στις μεταβαλλόμενες επιχειρήσεις και απαιτήσεις της αγοράς. Αυτός ο επαναπροσδιορισμός της επιχείρησης στην ψηφιακή εποχή είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός .''

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνολογικές Τάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Καθώς τα πανεπιστήμια και άλλοι φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αγκαλιάζουν τεχνολογικές καινοτομίες, προτεραιότητά τους είναι η βελτίωση της εμπειρίας των σπουδαστών - καθώς και η παροχή εργαλείων μάθησης υψηλής ποιότητας για τον αυξανόμενο αριθμό των διαφορετικών μαθητών. Μια πρόσφατη έρευνα σε 62 υπεύθυνους λήψης αποφάσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διεξήχθησαν από το Κέντρο Ψηφιακής Εκπαίδευσης (CDE) προσδιόρισε τις ακόλουθες τεχνολογίες ως ζωτικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό: ψηφιακό περιεχόμενο (58%), συστήματα πληροφοριών σπουδαστών (SIS) / συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMSs) (44%) και τεχνολογίες αυτοματισμού (39%).

Τεχνολογικές Τάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Επισκόπηση Έρευνας

Κέντρο για την Ψηφιακή Εκπαίδευση

"Oι ηγέτες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θέλουν να παρέχουν στους μαθητές τεχνολογικά εργαλεία για να βελτιώσουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες, εντός κι εκτός της πανεπιστημιουπολης."

Τάσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Περισσότερες πληροφορίες

COVID-19: Τι ακολουθεί για τον εκπαιδευτικό τομέα

Όπως στον ορισμό του σοσιαλισμού, έτσι και στο ερώτημα του πότε θα μας αφήσει ο Covid-19, οι απόψεις των ειδικών και των επιστημόνων διίστανται. Ακόμα και οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι αβοήθητοι μπροστά στον μικροσκοπικό, μέγεθους ηλεκτρονίου, ιό. Αυτό που ακολουθεί μετά το Covid είναι ένα μυστήριο που προκαλεί σύγχυση. Ένα πράγμα είναι σίγουρο - η ζωή δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προ-κορωνοϊού εποχή. Λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που έχουν εμφανιστεί στον ακαδημαϊκό τομέα κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών πανδημίας, μπορούμε να κάνουμε ορισμένες έξυπνες παρεκτάσεις. Η εκπαίδευση, μια μηχανή αλλαγής, παίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής. Η μορφή της είναι αναπόφευκτο να υποστεί μία σημαντική μεταμόρφωση.

COVID-19: Τι ακολουθεί για τον εκπαιδευτικό τομέα

Διαδικτυακό άρθρο

The Week

''O Covid-19 έχει ανοίξει τον δρόμο για μία επανάσταση στην διδασκαλία και την εκπαίδευση''

COVID-19: Τι ακολουθεί για τον εκπαιδευτικό τομέα

Περισσότερες πληροφορίες

Να λάβουμε υπόψιν:

Ένα μεικτό σύστημα που συνδυάζει παραδοσιακή διδασκαλία μέσα στην αίθουσα και διαδικτυακές ασκήσεις θα κέρδιζε δημοτικότητα. Οι μαθητές ίσως να μπορούν να πάρουν δύο ή ακόμα και περισσότερα πτυχία ταυτόχρονα από τα ίδια ή διαφορετικά πανεπιστήμια χάρη στην διαδικτυακή πρόσβαση.

Άλλες επιδράσεις

Οι βίντεο-διαλέξεις μπορούν να παρακολουθηθούν όποτε νιώθουν άνετα οι μαθητές. Μπορούν να αντλήσουν ωφέλη μαθαίνοντας από τους καλύτερους εκπαιδευτές του κόσμου.Οι βίντεο-διαλέξεις μπορούν να παρακολουθηθούν όποτε νιώθουν άνετα οι μαθητές. Μπορούν να αντλήσουν ωφέλη μαθαίνοντας από τους καλύτερους εκπαιδευτές του κόσμου.

Τα προτερήματα των διαδικτυακών προγραμμάτων

Καμία πρακτική δεξιότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς την άμεση καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή. Η διαδικτυακή διδασκαλία των μαθητών χαμηλότερων βαθμίδων δεν θα είναι τόσο αποτελεσματική, καθώς η μαθησιάκή τους διαδικασία είναι απαραίτητο να τελεί υπό τη συνεχή επίβλεψη απο την εκπαιδεύτρια.

Στον αντίποδα

Ένας παραδοσιακός δάσκαλος δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει σε έναν αποτελεσματικό διαδικτυακό δάσκαλο. Αυτό απαιτεί μία μαζική εκπαίδευση εκατομμυρίων δασκάλων. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι αυτό δεν είναι ούτε εκπαίδευση από απόσταση ούτε ένα σύνολο σχετικών μαθημάτων.

Tο στυλ των διαδικτυακών μαθημάτων

Πηγή: DIY Genius

Ενώ η ψηφιακή οικονομία ανθίζει, η ζήτηση για πολλούς παραδοσιακούς, καλοπληρωμένους επαγγελματίες όπως οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι ακαδημαΪκοί και οι διευθυντές μειώνεται εξαιτίας αυτού που αποκαλείται η επανάσταση των ρομπότ. Αυτό δεν σημαίνει για κανένα λόγο ότι αυτά τα επαγγέλματα θα εξαφανιστούν αλλά ο ανταγωνισμός αυξάνεται γρήγορα στα παραδοσιακά επαγγέλματα, το οποίο σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι που μπαίνουν στα επαγγέλματα αυτά δουλεύουν περισσότερο για λιγότερα χρήματα.

Νέα ψηφιακά επαγγέλματα

Πηγή: DIY Genius

Ευτυχώς, υπάρχουν νέες εργασιακές ειδικότητες όπου οι ιεραρχίες δεν είναι καλά καθιερωμένες επειδή οι δεξιότητες που απαιτούνται για τις εργασίες αυτές είναι πρόσφατες. Είναι αυτές οι νέες ειδικότητες που θα οδηγήσουν στην επόμενη οικονομική άνθηση.Εάν θες να δεις τον εαυτό σο σε θέσεις με πολύ μεγαλύτερο εισόδημα, θα πρέπει να ξεκινήσεις την μάθηση σε υψηλόμισθες ψηφιακές δεξιότητες στις αναδυόμενες αυτές οικονομίες.

Νέα ψηφιακά επαγγέλματα

Νέα ψηφιακά επαγγέλματα

Περισσότερες πληροφορίες

Εκθεση για τις αναδυόμενες νέες ειδικότητες 2020

Στην φετινή έκθεση του Linkedin για τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας του 2020, η τεχνητή νοημοσύνη και η επιστήμη των δεδομένων συνεχίζουν να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες περίπου τις ειδικότητες. Η ρομποτική, ένας αναδυόμενος τομέας τρέχουσας αξίας 1.2 τρισεκατομμυρίων δολλαρίων, μέρος της βιομηχανίαςτης τεχνητής νοημοσύνης, έχει κάνει επίσης την εμφάνιση του σε αυτή την έκθεση. Η έκθεση αναλύει ιδιαίτερα εκείνες τις θέσεις εργασίας στις οποίες παρατηρείται σημαντική αύξηση και εξετάζονται οι τάσεις και η σημασία τους για το εργατικό δυναμικό. Χρησιμοποιώντας δεδομένα του Linkedin, η έκθεση είναι ικανή να ταυτοποιήσει τις 15 καλύτερες θέσεις εργασίας που έχουν αναδυθεί τα τελευταία 5 χρόνια, καθώς και τις ικανότητες που συνδέονται μοναδικά με αυτές καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ειδικότητες και τις πόλεις που προσλαμβάνουν αυτό το νέο αναδυόμενο εργατικό δυναμικό.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Το μέλλον της τεχνλογικής εξειδίκευσης στηρίζεται σημαντικά στις ικανότητες των ανθρώπων.
 • Εξυπνότερα αυτοκίνητα έρχονται.
 • Περισσότερες θέσεις εργασίας εκτός πρωτευουσών/μητροπόλεων.
 • Η τεχνολογία "καταλαμβάνει" την Washington D.C.
 • H απομακρυσμένη εργασία γίνεται κυρίαρχη τάση.

Η διαχείριση δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να κάνουν μια δυναμική εμφάνιση στην έκθεσή μας για τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας, ωστόσο θέσεις εργασίες στις πωλήσεις και στην φροντίδα υγείας αποτελούν ακόμα τομείς αναφοράς. Οι κυρίαρχες τάσεις από την λίστα αυτής της χρονιας είναι οι εξής:

 • Η επιστήμη των δεδομένων ανθίζει και ξεκινάει να αντικαθιστά ρόλους κύρους
 • Αυξημένη ασφαλιστική κάλυψη για ψυχική υγεία αυξάνει την ζήτηση για επαγγελματίες στην υγεία της συμπεριφοράς
 • Ποτέ δεν είναι αργα να γίνεις μηχανικός.
 • Η διαδικτυακή μάθηση είναι εδώ για να μείνει.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Μηχανικός δεδομένων
 • Τεχνικός Συμπεριφοράς Υγείας
 • Ειδική στην κυβερνασφάλεια
 • Προγραμματίστρια Back End
 • Διευθύντρια εσόδων
 • Μηχανικός συστημάτων νέφους
 • Προγραμματίστρια JavaScript
 • Ιδιοκτήτες προιόντων
 • Ειδική στην Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Μηχανικός ρομποτικής
 • Επιστήμονας Δεδομένων
 • Μηχανικός Full-Stack
 • Μηχανικός αξιοπιστίας ιστοτόπου
 • Ειδική διατήρησης επιτυχημένων πελατιακών σχέσεων
 • Εκπρόσωπος Ανάπτυξης Πωλήσεων

Οι 15 κορυφαίες αναδυόμενες θέσεις εργασίας (στις Η.Π.Α)

Νέα Ψηφιακά Επαγγέλματα

Περισσότερες πληροφορίες

H Μεταβαλλόμενη Φύση της Εργασίας

Αυτή η έκθεση στοχεύει να ρίξει φως σε κάποιους από τους ρυθμιστές (key drivers) που αξίζει να ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία αποτίμησης του αντικτύπου των νέων τεχνλογιών στο μέλλον της εργασίας και των δεξιοτήτων. Συνδυάζει μια σύνθεση των πλέον πρόσφατων και δυναμικών επιστημονικών δεδομένων, διαθεσιμων από αυθεντικές έρευνες JRC σε ζητήματα που έχουν παραβλεφθεί από υπάρχουσες μελέτες. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση παρέχει νέες πληροφορίες για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην αυτοματοποιήση και την οργάνωση της εργασίας, στην έκταση και στην φύση της εργασιακής πλατφόρμας, και στα μοτίβα των αλλαγών απασχόλησης σε όλες τις περιφέρειες της Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η τεχνολογική επανάσταση προκαλεί σημαντικές αλλαγές στον κόσμο της εργασίας. Υπάρχουν επαγγέλματα που κινδυνέυουν να εξαφανιστούν εξαιτίας των μηχανών, ενώ άλλα μεταβάλλονται ή δημιουργούνται νέα. Συνεπώς αλλάζουν και οι δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτυχθούν. καθώς βλέπουν το φώς νέα επαγγέλματα. Οι δομές των επαγγελμάτων αλλάζουν, οδηγώντας συχνά σε πόλωση της απασχόλησης και των μισθών, που με τη σειρά τους αυξάνουν δυνητικά τις ανισότητες.

Περισσότερες πληροφορίες

Δημοσίευση: Η μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας

"Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν δημιουργούν ή /και καταστρέφουν απλά θέσεις εργασίας: επίσης αλλάζουν το τί κάνουν οι άνθρωποι στην εργασία τους καθώς και πώς το κάνουν."

Περισσότερες πληροφορίες

Πιθανότητα αυτοματοποίησης ανά είδος επαγγέλματος:

 • Βοηθοί προετοιμασίας φαγητού
 • Τεχνικοί συναρμολόγησης
 • Καθαριστές και βοηθοί
 • Εργάτες σε ορυχεία, κατασκευές, βιοτεχνίες και μεταφορές
 • Οδηγοί και χειριστές κινητών εγκαταστάσεων

Πλήρως επηρεασμένα

 • Υπάλληλοι Πωλήσεων
 • Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών
 • Βοηθοί επαγγελματιών υγείας
 • Τεχνικός πληροφοριών και επικοινωνίας
 • Εργαζόμενοι προσωπικής φροντίδας

Σε σημαντικό μετασχηματισμό

 • Επαγγελματίες Υγείας
 • Επαγγελματίες Φιλοξενίας, λιανικής πώλησης και άλλοι διαχειριστές υπηρεσιών
 • Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές
 • Γενικός διευθυντής, ανώτερος υπάλληλος και νομοθέτης
 • Επαγγέλματα διδασκαλίας

Λιγότερο επηρεασμένα

Νέα Ψηφιακά Επαγγέλματα

Περισσότερες πληροφορίες

Ο επαγγελματίας ψηφιακού σχεδιασμού

Σε αυτό το έντυπο, σας προτείνεται ο "Ψηφιακός Σχεδιασμός" ως μια πιθανή απάντηση στο παρακάτω δίλημμα: Πώς ένας σύντομος χρόνος απόκρισης μας βοηθάει αν δεν έχουμε ξεκάθαρη οπτική ή αν η λύση είναι ένας μη σταθερός στόχος; Από που αναμένεται να προκύψουν καινοτομίες εάν υπάρχει έλλειψη ιδεών; Ο "Επαγγελματίας Ψηφιακού Σχεδιασμού" είναι κάποιος του οποίου το επάγγελμα είναι ο σχεδιασμός σε ψηφιακό περιβάλλον. Γιατί αυτό το άτομο θεωρείται διαφορετικό; Γιατί το άτομο αυτό είναι σημαντικό; Τις απαντήσεις θα τις βρείτε στις επόμενες σελίδες.

Περισσότερες πληροφορίες

Η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και κοινωνικών δομών βασισμένα στην τεχνολογία της πληροφορίας - για παράδειγμα, υπηρεσίες αναμετάδοσης για ταινίες και μουσική ή κοινωνικά δίκτυα.

Μεταφορά ευρέως αντιληπτών αναλογικών (επιχειρηματικών) διαδικασίών στον ψηφιακό κόσμο, όπως, για παράδειγμα, η κίνηση στον γκισέ της τράπεζας σε σύγκριση με την ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή, ή η εύρεση ενος βιβλίου σε ένα κλασσικό βιβλιοπωλείο σε σύγκριση με ένα διαδικτυακό βιβλιοπωλείο. Όμως, πώς ένας σύντομος χρόνος απόκρισης μας βοηθάει, αν δεν έχουμε ξεκάθαρη οπτική ή αν η λύση είναι σε μη σταθερό στόχο; Από που πρόκειται να έρθουν οι καινοτομίες εάν υπάρχει έλλειψη δια ζώσης υπηρεσιών;

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Μετατροπή και επεξεργασία αναλογικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή - για παράδειγμα, το βήμα από εναν δίσκο σε ένα CD, ή από χάρτινους φακέλους σε ψηφιακές μορφές.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν ένας όρος εμφανίζεται να είναι ασαφής, βοηθάει να τον αναλύουμε σε μέρη. Μας αρέσει ο ακόλουθος τρόπος κατανόησης του όρου σε τρία επίπεδα:

Περισσότερες πληροφορίες

Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Οι Σχεδιαστές Ψηφιακού περιβάλλοντος αντιλαμβάνονται την ψηφιοποίηση ως υλικό ικανό να σχηματοποιηθεί. Συνδυάζουν τις πιθανότητες και την δυναμική της τεχνολογίας με τις οικονομικές συνθήκες και τις ανάγκες των ανθρώπων, τρέχουσες ή μελλοντικές.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Σέβεται την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων
 • Είναι βιώσιμος ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες βιωσιμότητας
 • Εκτιμά εξίσου αναλογικά και ψηφιακά μέσα
 • Χρησιμοποιεί ψηφιακά μέσα μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο

Ο ΚΑΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

 • Είναι χρήσιμος και χρηστικός
 • Είναι υψηλής ποιότητας και αισθητικής
 • Είναι δυναμικός
 • Είναι διερευνητικός
 • Επικεντρώνεται στον άνθρωπο ως όλον
 • Προβλέπει την επίδραση των αποτελεσμάτων του

Πηγή: OECD

Η ψηφιακή οικονομία έχει την δυνατότητα να βελτιώσει την παραγωγικότητα, τα έσοδα και την κοινωνική ευημερία. Δημιουργεί ευκαιρίες για θέσεις εργασίες σε νέες αγορές και αυξάνει την εργασία σε ορισμένα υπάρχοντα επαγγέλματα. Καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν την παραγωγή περισσότερων αγαθών και υπηρεσιών με λιγότερη εργασία, εκθέτουν παρόλα αυτά μερικούς εργάτες στον κίνδυνο της ανεργίας ή χαμηλότερων μισθών.

Οι τάσεις στην Αγορά Εργασίας για Προσλήψεις στον Ψηφιακό Τομέα

Πηγή: OECD

Επιτρέπουν επίσης αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, οι οποίες επηρεάζουν την δυνατότητα των υπάρχουσων πολιτικών και προγραμμάτων, να εγγυηθούν την ένταξη στην αγορά εργασίας, την ποιότητα της εργασίας και την ανάπτυξη των ικανοτήτων. Για να αποκομίσουν τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών, θα πρέπει οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και ο ακαδημαϊκός κόσμος, να αντιμετωπίσουν τις νέες αυτές προκλήσεις στην οικονομία και στην αγορά εργασίας.

Οι τάσεις στην Αγορά Εργασίας για Προσλήψεις στον Ψηφιακό Τομέα

Οι τάσεις στην Αγορά Εργασίας για Προσλήψεις στον Ψηφιακό Τομέα

Περισσότερες πληροφορίες

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός επηρεάζει σημαντικά τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι συνεισφέρουν στην κοινωνία, ζουν κι εργάζονται, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και των διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Καθώς οι ανησυχίες για διαδεδομένη τεχνολογική ανεργία μπορεί να είναι υπερβολικές, η επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη φύση της εργασίας και οι απαιτούμενες ικανότητες είναι ήδη πραγματικότητα. Πολλές νέες, παραγωγικές και αμοιβόμενες μορφές εργασίας και απασχόλησης δημιουργούνται ως μέρος της ψηφιακής αλλαγής, αλλά την ίδια στιγμή, πολλές θέσεις εργασίας έχουν εξαφανιστεί και είναι πολύ πιθανό να χαθούν στο μέλλον.

Προετοιμασία για την Μεταβαλλόμενη Φύση της Εργασίας στην Ψηφιακή Εποχή

Περισσότερες πληροφορίες

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να προσαρμοστούν σημαντικά για να επιτύχουν στο νέο ψηφιακά ενεργοποιημένο εργασιακό περιβάλλον. Ο ΟΑΣΑ προτείνει πολιτικές για το πώς να προετοιμάσουμε τους εργαζομένους για τις νέες θέσεις εργασίας και για την αλλαγή, να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους με μια ποικιλία δεξιοτήτων για να επιτύχουν σε έναν ψηφιακό κόσμο εργασίας και να ετοιμαστουν για μια τεράστια εκπαιδευτική πρόκληση

Περίπου 14% των εργαζομένων αντιμετωπίζουν μεγάλο κίνδυνο αυτοματοποίησης των εργασιών τους

Το 32% αυτών βρισκονται αντιμέτωποι με σημαντικές αλλαγές στα καθήκοντα που απαιτεί η εργασία τους και, συνεπώς στις δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτουν.

Ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στο εργατικό δυναμικό εξαρτάται από την τεχνολογική καινοτομία και την αξιοποίηση αυτών των νέων τεχνολογιών, ωστόσο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ:

Οι τάσεις στην Αγορά Εργασίας για Προσλήψεις στον Ψηφιακό Τομέα

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού (DCMS) στο ΗΒ. Στοχεύει στην παροχή μιας σφαιρικής εικόνας της ζήτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και στην παροχή ενημέρωσης για την ανάπτυξη μιας τεκμηριωμένης πολιτικής ανάπτυξής τους. Οι ψηφιακές δεξιότητες γίνονται όλο και πιο πολύ σημαντικές για την σημερινή οικονομία, και οι εργοδότες θεωρούν ότι περίπου το ένα-τρίτο των κενών θέσεων εργασίας δύσκολα καλύπτεται, γεγονός που σε ένα βαθμό αποδίδεται στην έλλειψη κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων ανάμεσα στους αιτούντες.

Δεν είναι πια προαιρετικό: Οι εργοδότες πλέον ζητάνε ψηφιακές δεξιότητες

Περισσότερες πληροφορίες

Ωστόσο, ο όρος "ψηφιακές ικανότητες" καλύπτει ένα εύρος δεξιοτήτων, γνώσεων, και ικανοτήτων, καθιστώντας δύσκολο τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που απευθύνονται στις ανάγκες για ψηφιακές ικανότητες. Η συγκεκριμένη έκθεση έρχεται να δώσει φως στο θέμα μέσα από την ανάλυση εκατομμυρίων διαδικτυακών αγγελιών στο ΗΒ, ώστε να υπογραμμίσει τις δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες. Στοχεύει στην παροχή μιας σφαιρικής εικόνας της ζήτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και παρέχει μια χρήσιμη βάση στην ενημέρωση για μια τεκμηριωμένη πολιτική ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι τάσεις στην Αγορά Εργασίας για Προσλήψεις στον Ψηφιακό Τομέα

Η ικανότητα των οικονομιών να παραμένουν πρωτοπόρες και ανταγωνιστικές βασίζεται στην διαθεσιμότητα των δεξιοτήτων ικανών εργαζομένων παράλληλα με τις ραγδαία εξελισσόμενες τάσεις της αγοράς. Αναδυόμενες τεχνολογίες οι οποίες καθοδηγούν την ψηφιακή αλλαγή, επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και επιδρούν στην ταχύτητα της αλλαγής των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χρειάζονται.

Ψηφιακές και ηγετικές δεξιότητες της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη 2015 - 2020

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτό το έγγραφο περιγράφει την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη, τόσο για τους επαγγελματίες των ΤΠΕ όσο και για τις δεξιότητες ψηφιακής ηγεσίας, και εξετάζει τις αλλαγές στον αριθμό των φοιτητών και των αποφοίτων των ΤΠΕ ως σημαντική πηγή ταλέντων που εισέρχεται στο εργατικό δυναμικό, καθώς και τις περίπλοκες τάσεις των ηλεκτρονικών ψηφιακών, την ζήτηση και την προσφορά δεξιοτήτων ψηφιακής ηγεσίας για την ενημέρωση ενός προνοητικού σεναρίου και προβλέψεων έως το 2020.

Η τροποποίηση της αναντιστοιχίας μεταξύ των διαθέσιμων δεξιοτήτων και αυτών που βρίσκονται σε ζήτηση για την ψηφιακή μεταμόρφωση της οικονόμιας έχει αποτελέσει την κύρια προτεραιότητα από την στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε μια μακροπρόθεσμη στατηγική ηλεκτρονικών δεξιοτήτων. Καθώς ο αριθμός των ICT μαθητών αυξάνεται και Κράτη Μέλη εντείνουν τις προσπάθειές τους, οι μεταβαλλόμενες ανάγκες για ηλεκτρονικές ικανότητες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες και το ICT εργατικό δυναμικό έχουν ξεκάθαρα αφήσει το σημάδι τους.

Πηγή: McKinsey

Εντοπίζεται μια αυξανόμενη πόλωση ευκαιριών στην αγορά εργασίας μεταξύ θέσεων εργασίας υψηλών και χαμηλών προσόντων, ανεργίας και υποαπασχόλησης ειδικότερα ανάμεσα στους νέους, που στασιμοποιεί τα εισοδήματα μιας μεγάλης μερίδας νοικοκυριών, και οδηγεί σε ανισότητα των εισοδημάτων. Η μετανάστευση και οι συνέπειές της στις θέσεις εργασίας έχει γίνει ένα ευαίσθητο πολιτικό θέμα σε πολλές προηγμένες οικονομίες.

Τρέχουσες και Μελλοντικές Ψηφιακές Θέσεις Εργασίας

Πηγή: McKinsey

H ανάπτυξη της αυτοματοποίησης που ενεργοποιήθηκε από τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, φέρνει την υπόσχεση για υψηλότερη παραγωγικότητα, οικονομική ανάπτυξη, αυξημένη αποδοτικότητα, ασφάλεια και διευκόλυνση. Αλλά αυτές οι τεχνολογίες επίσης εγείρουν δύσκολα ερωτήματα σχετικά με τον ευρύτερο αντίκτυπο της αυτοματοποίησης στις θέσεις εργασίας, στις δεξιότητες, στους μισθούς και στην ίδια την φύση της εργασίας.

Τρέχουσες και Μέλλουσες Ψηφιακές θέσεις εργασίας

Τρέχουσες και Μέλλουσες Ψηφιακές θέσεις εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες

Με βάση την προηγούμενη δουλειά του, το Φόρουμ για την Επιχερηματικότητα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανέθεσε στην Burning Glass Technologies να εξετάσει τις νέες δεξιότητες στην αγορά θέσεων εργασίας της ψηφιακής οικονομίας, οι οποίοι και ταυτοποίησαν δεξιότητες-κλειδιά, πιο συγκεκριμένα 14 δεξιότητες που θα γίνουν θεμελιώδεις στη νέα οικονομία και στις ζωές των ανθρώπων. Αυτές οι δεξιότητες έχουν ππροσδιοριστεί για όσους είναι σε αναζήτηση εργασίας καθώς και για υπαλλήλους οι οποίοι, εάν τις έχουν και τις συνδυάσουν, θα έχουν συνολικά ένα ισχυρό πλεονέκτημα.

Το έγγραφο "Οι νέες Θεμελιώδεις Δεξιότητες για την Ψηφιακή Οικονομία" αναφέρεται στις δεξιότητες που οι μελλοντικόι επαγγελματίες θα χρειάζεται να αναπτύξουν. Οι ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας απαιτούν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων που θεωρούνται ότι φέρουν πλεονεκτήματα στους επαγγελματίες

Οι νέες Θεμελιώδεις Δεξιότητες για την Ψηφιακή Οικονομία

Οι ραγδαίες αλλαγές στην αγορά εργασίας, απαιτούν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων που τυχαίνει να προσφέρουν πλεονεκτήματα στους επαγγελματίες

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτές οι δεξιότητες αναζητούνται στις περισσότερες δουλειές και όχι απαραίτητα στην ψηφιακή/τεχολογική οικονομία, αν και εμφανίζονται πιο συχνά σε δημοσιεύσεις για περιοχές της οικονομίας ψηφιακής έντασης.

Δεξιοτητεσ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

-Ψηφιακή ασφάλεια και ιδιωτικότητα-Προγραμματισμός υπολογιστών-Ανάπτυξη λογισμικού-Διαχείριση δεδομένων-Ανάλυση δεδομένων

-Επικοινωνία δεδομένων-Ψηφιακό σχέδιο-Διοίκηση έργου-Επιχειρηματική διαδικασία

- Επικοινωνία - Δημιουργικότητα - Κριτική σκέψη- Συνεργασία- Αναλυτικές ικανότητες

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι 14 βασικότερες δεξιότητες υποδιαιρούνται σε τρεις αλληλο-συσχετιζόμενες κατηγορίες

Πηγή: The New Foundational Skills of the Digital Economy

Οι επαγγελματίες που αξιώνουν αυτή την σύνθεση δεξιοτήτων αποκαλούνται μεικτοί ψηφιακοί επαγγελματίες.Ο συνδυασμός των 14 αυτών προσόντων μπορεί να μην είναι πλήρως εφαρμοσμένος. Από την άλλη, εάν υπάρχει ένας συνδυασμός αυτών των ικανοτήτων, υπάρχει μία πιθανότητα να συμβαλλουν στην καριέρα σας πλεονεκτικά. Επιπροσθέτως, εάν οι εργαζόμενοι αναπτύξουν αυτές τις ικανότητες, η εταιρία θα επιτύχει μία καλύτερη θέση στην αγορά.Το άρθρο επικεντρώνεται στην άποψη ότι οι υποψήφιοι έχουν διαφορετική αξιακή ιεράρχηση των δεξιοτήτων από αυτή των εργοδοτών, χωρίς να γίνεται ξεκάθαρο εάν οι υποψήφιοι δεν κατέχουν αυτές τις ικανότητες ή δεν θεωρούν απαραίτητο να τις επισημάνουν. Η αναζήτηση ταλέντων, σύμφωνα με τους οργανισμούς, γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη καθώς οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνοτναι στην ζήτηση της αγοράς εργασίας.

Πηγή: The New Foundational Skills of the Digital Economy

Δεν είναι μόνο σημαντικό να αποκτήσεις τις δεξιότητες που είναι πολύτιμες και απαραίτητες, αλλά και να τις δημοσιοποιήσεις καθώς αυτό φέρνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην τρέχουσα και μελλοντική αγορά εργασίας. Η εκπαίδευση πρέπει να συνεχίσει να οικοδομεί την συνεργασία με οργανισμούς ώστε να ανταποκριθεί στις ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας.Σε μια ψηφιακή οικονομία, αυτοί που καταφέρνουν να αποκτήσουν τέτοιες ικανότητες θα μπορούν να προσαρμόζονται περισσότερο, να έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και να βελτιώνουν αντίστοιχα τις μακροπρόθεσμες προοπτικές τους. Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο να το υπάρχον χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτηση αυτών των δεξιοτήτων να μετριαστεί.Η έρευνα McKinsey & Co. δηλώνει πως η δημιουργία νέων θέσεων εγασίας οφείλεται στην αυτοματοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη, και ότι περισσότερο απο το 1/3 των δεξιοτήτων που αναγνωρίζονται ως σημαντικές το 2016, δεν θα είναι πια χρήσιμες στην ίδια θέση εργασίας το 2020. Επομένως, οι προηγμένες δεξιότητες από το παρελθόν θα αποτελέσουν τις θεμελιώδεις δεξιότητες του μέλλοντος.

Tρέχουσες και Μελλοντικές Ψηφιακές Θέσεις Εργασίες

Περισσότερες πληροφορίες

Επαγγέλματα του Αύριο - Χαρτογράφηση ευκαιριών στη νέα οικονομία

Η δημιουργία θέσεων εργασίας στην ψηφιακή οικονομία καθορίζεται από τις επιλογές και τις επενδύσεις που πραγματοποιεί η εκάστοτε κυβέρνηση.

Η έκθεση "Επαγγέλματα του Αύριο - Χαρτογράφηση ευκαιριών στη νέα οικονομία" εκδόθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και περιέχει τα αποτελέσματα των ερευνών, τις ερμηνείες και τα συμπεράσματα των μελών, των συνεργατών και άλλων ομάδων που ήταν καταγεγραμμένες στο Φόρουμ, αν και μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις εκτιμήσεις. Αναφέρεται στις ευκαιρίες που προκύπτουν με την δημιουργία νέων επαγγελμάτων, προσδιορίζοντάς τες ως επαγγέλματα του μέλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες

Επαγγέλματα του Αύριο - Χαρτογράφηση ευκαιριών στη νέα οικονομία

Αυτή η έκθεση επικεντρώνεται στο πως τα επαγγέλματα του μέλλοντος θα ωθήσουν δεξιότητες στον ανθρώπινο και τεχνολογικό τομέα.

Μετά την περίοδο των αλλαγών που προκλήθηκαν από νέες τεχνολογίες, η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση δημιούργησε 7 προσφάτως αναδυόμενα επαγγελματικά συμπλέγματα που θα γίνουν 96 αυτόνομοι τίτλοι για νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες, με νέες πηγές δεδομένων και καινοτόμες προσεγγίσεις για να συμβαδίσουν με τις αναδυόμενες θέσεις εργασίας και δεξιότητες. Άνισες ευκαιρίες, μετατοπίσεις και ανισότητες στους μισθούς μοιάζουν να εμφανίζονται τακτικά.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η έκθεση επικεντρώνεται στο πως τα επαγγέλματα του μέλλοντος θα ωθήσουν δεξιότητες στον ανθρωπιστικό και τεχνολογικό τομέα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας που συνδέονται με:

 1. Οικονομία Φροντίδας
 2. Πωλήσεις
 3. Διαφήμιση και Περιεχόμενο
 4. Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ)
 5. Μηχανική και Υπολογιστικά Νέφοι
 6. Κοινωνία και Πολιτισμός

Περισσότερες πληροφορίες

 1. Eπιχειρηματικές δεξιότητες
 2. Εξειδικευμένες Τεχνικές Δεξιότητες
 3. Γενικές και εγκάρσιες δεξιότητες
 4. Τεχνικές βασικές δεξιότητες
 5. Δεξιότητες τεχνολογικής καινοτομίας

Αυτές οι ομάδες αναδυόμενων επαγγελματιών οδηγούν στην αύξηση της απασχολησιμότητας σύμφωνα με μία ανάλυση της Αναφοράς για την Εργασία του Μέλλοντος του World Economic Forum του 2018, καθώς τα επαγγέλματα του μέλλοντος θα είναι υπεύθυνα για 6.1 εκατομμύρια ευκαιρίες παγκοσμίως το 2020-2022, και η τάση είναι για τις τιμές αυτές να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο.

Αυτοί οι τύποι επαγγελματιών κατέχουν διακριτές δεξιότητες που μπορούν να διαιρεθούν σε 5 ομάδες:

Περισσότερες πληροφορίες

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αντανακλούν μια αυξανόμενη ανάγκη για νέες υπηρεσίες και προϊόντα σε όλες τις παγκόσμιες οικονομίες. Από την μία πλευρά, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών θα δημιουργήσει μια μεγαλύτερη ζήτηση για θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία, για λειτουργίες στην πρώτη γραμμή της οικονομίας δεδομένων και ΤΝ, καθώς και νέες λειτουργίες στην μηχανική, υπολογιστικά νέφη (clouds) και ανάπτυξη προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει επίσης μία ανάγκη για μεγαλύτερη ανθρώπινη παρέμβαση και αλληλεπίδραση στη νέα οικονομία, δημιουργώντας έτσι μία ανάγκη για θέσεις εργασίας στην οικονομία των υπηρεσιών: ρόλοι στη διαφήμιση/marketing, τις πωλήσεις και την παραγωγή περιεχομένου, καθώς και ρόλους στην πρώτη γραμμή των κοινωνιών και του πολιτισμού.

Οι απαιτούμενες δεξιότητες από τα αναδυόμενα επαγγέλματα περιλαμβάνουν διαφορετικές ικανότητες, συνδυάζοντας τεχνικές και πολυλειτουργικές δεξιότητες. Η έκθεση προσδιορίζει ποιά είναι οι συγκεκριμένες γνώσεις/αναβαθμίσεις και δεξιότητες που δημιουργούνται σε κάθε επαγγελματική ομάδα του μέλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο δυναμισμός της αγοράς εργασίας παρουσιάζει μειωμένες αλλαγές με την αύξηση της δυναμικής απασχόλησης, ακολουθούμενη από την αλλαγή και την ανατροπή του εργατικού δυναμικού. Αυτή η εργασιακή ευημερία στην αγορά εργασίας θα αυξήσει την ανάγκη για αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων, όπως η χρήση των δεξιοτήτων και ικανότητες επικεντρωμένες σε μακροχρόνια εκμάθηση και ευέλικτη διαπίστευση στις συναλλαγές της αγοράς εργασίας.

Με τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων αγορών, τα πάγια στοιχεία που μεταφέρονται σε όλους τους τομείς - ή διαφορετικά η συσσωρευμένη τεχνογνωσία και οι νέες δεξιότητες σε χρήση - παρατηρούμε μια αλλαγή στης επαγγελματικές ευκαιρίες με τις ανάγκες του τεχνολογικού και οικονομικού περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι η μετάβαση στο νέο κόσμο της εργασίας θα επικεντρώνεται στον άνθρωπο, την τεχνολογία και το περιβάλλον.

Βρισκόμαστε σε μία νέα εποχή Παγκοσμιοποίησης - την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση - η οποία συνδυάζει τεχνολογική ανάπτυξη, δημογραφικές και κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές σε ένα μέλλον όπου οι αλλαγές στην εργασία θα είναι αισθητές, απαιτώντας νέους τύπους δεξιοτήτων, ως αποτέλεσμα μεγάλων προκλήσεων και πρωτοφανών ευκαιριών. Μελλοντολόγοι προβλέπουν ότι το "65% των παιδιών που εισέρχονται στο δημτικό σήμερα θα έχουν έναν τύπο επαγγέλματος που δεν υφίσταται ακόμα".

Tρέχουσες και Μελλοντικές Ψηφιακές Θέσεις Εργασίας

Περισσότερες πληροφορίες

Το άρθρο ''Ταξιδιώτης του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ'' αναφέρεται στο μέλλον της αγοράς εργασίας, στην ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και το πώς θα συνοδεύσει την παγκοσμοιοποίηση και τον μετασχηματισμό των δεξιοτήτων με ευελιξία, διατηρώντας δεκτικότητα και προς την καινοτομία αλλά και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Επεξηγεί διάφορες μελέτες από διαφορετικές χώρες που μοιράζονται τον τρόπο με τον οποίο η χρήση της τεχνολογίας θα διαμορφώσει την σκέψη και την συμπεριφορά μας και θα αλλάξει την αγορά εργασίας, εξηγώντας την χρησιμότητα της παιχνιδοποίησης και των παιχνιδιών ως οδηγούς και σχεδιαστές καριέρας.

Ταξιδιώτης του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Οι παραδοσιακές θέσεις εργασίας αναμένεται να εξαφανιστούν στο μέλλον (π.χ. λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση, τη βιομηχανοποίηση και παραγωγή, και τις Πωλήσεις) ένω οι νέες θέσεις εργασίας είναι προσαρμόσιμες κι ευέλικτες, όπου το εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη αυτονομία, τεχνολογία, μειωμένη σωματική προσπάθεια και αυξημένες διανοητικές και κοινωνικές εργασίες. Με αυτό, κρίνεται απαραίτητο να αλλάξουμε και να αποκτήσουμε δεξιότητες - μεταγλωτισμένες "Δεξιότητες του 21ου Αιώνα" - που συναντούν μεταβαλλόμενες ανάγκες με σκοπό να διαπρέψουμε στον εργασιακό χώρο σε μία συνεχώς εξελισσόμενη κοινωνία.

 1. Τεχνητής Νοημοσύνης
 2. Ρομποτικής
 3. Νανοτεχνολογίας
 4. 3D Εκτύπωσης
 5. Γενετικής
 6. Βιοτεχνολογίας

Η τεχνολογική πρόοδος εξελίσσεται με κολοσσιαίο ρυθμό, δημιουργώντας αυτόνομες διαδικασίες παραγωγής ενώ απασχολεί λιγότερους εργαζομένους.

Αυτή η Νέα Επανάσταση χαρακτηρίζεται από προόδους στα πεδία της:

Περισσότερες πληροφορίες

H κατεύθυνση την οποία ακολουθεί η αλλαγή στο μέλλον, θα καθορισθεί από τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στο παρόν. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προτείνει 8 πιθανά σενάρια για μελλοντικά επαγγέλματα, επικεντρωμένα σε 4 τάσεις:

Η κινητικότητα του ταλέντου

Η ικανότητα να ακολουθείς τις σωστές δεξιότητες για να εκτελέσεις εργασίες

Η εξέλιξη της μάθησης

Η αλλαγή και η αποδοχή των νέων τεχνολογιών

Περισσότερες πληροφορίες

Το έγγραφο επικεντρώνεται στις αλλαγές στις οποίες οι ψηφιακοί ιθαγενείς, επικαλούμενοι με το προσωνύμιο Γενιά Ζ - μια γενιά παρακινούμενη από τα χρήματα και την εργασιακή σταθερότητα, οι οποίοι πιστεύουν σε καριέρες που έχουν σκοπό και πάθος, ωστόσο θεωρούν πως υπάρχει έλλειψη ευκαιριών θέσεων εργασίας - θα ανακαλύψουν/δημιουργήσουν τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Αυτοί οι νέοι έχουν έναν υψηλό έλεγχο των ψηφιακών εργαλείων, καθώς έχουν γεννηθεί σε μια ψηφιακή εποχή και ποτέ δεν έζησαν σε έναν κόσμο χωρίς διαδίκτυο. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι πραγματιστές, προσανατολίζονται προς το μέλλον, είναι επιχειρηματικοί και επικοινωνιακοί με έναν άμεσο τρόπο. Ωστόσο όταν προσεγγίζονται για την "ψηφιακή οικονομία", δηλώνουν πως δεν νιώθουν προετοιμασμένοι, αποδεικνύοντας ότι ανησυχούν για την μελλοντική τους εργασιακή κατάσταση.

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

Σύμβουλοι καριέρας

Νέα Γενιά

Περισσότερες πληροφορίες

Οι δεξιότητες των ατόμων θεωρούνται επί του παρόντος ότι είναι ουσιαστικές και καταλυτικές για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε επακριβώς ποιες θα είναι οι απαιτήσεις για να εξοπλίσουμε τους νέους με γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστούν στις εργασίες τους στο μέλλον. Μα ένα πράγμα είναι σίγουρο, πως πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που να τους διακρίνουν και όχι να τους προσιδιάζουν με τις μηχανές.

Όλες οι ομάδες ρωτήθηκαν για το ποια είναι η εκτίμησή τους για τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε οι νέοι να προετοιμαστούν για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, και δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των 3 ομάδων-στόχων.

Το έργο "Ταξιδιώτης του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ" διεξήγαγε επίσης μια έρευνα ανάμεσα σε τρεις ομάδες-στόχους:

Περισσότερες πληροφορίες

Όσον αφορά τις δεξιότητες που αναμένονται από τους εργαζόμενους στο μέλλον, είναι πιθανό ότι ιδιαίτερα σημαντικές θα είναι οι:

 1. Γνωστικές δεξιότητες (ευελιξία και δημιουργικότητα)
 2. Ψηφιακές δεξιότητες (προηγμένες)
 3. Δεξιότητες επεξεργασίας και ανάλυσης (κριτικη σκέψη για την χρήση λογικής και αιτιολογίας)
 4. Δεξιότητες επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων
 5. Διαλεκτικές δεξιότητες (κριτική ικανότητα, διάκριση και ικανότητα λήψης αποφάσεων)
 6. Δεξιότητες Διοίκησης Πόρων (να ενθαρρύνουν, αναπτύσσουν, διευθύνουν και να αναγνωρίζουν τους καταλληλότερους ανθρώπους)

Επικοινωνία