Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

https://montcada.fedac.cat/

projecte educatiu

FEDAC MONTCADA

La teva EDUCACIÓés la nostra PASSIÓ

Treball Cooperatiu

Educació Personalitazda

Tecnologia, Escacs a l'aula

Valors, habilitats, idiomes

Educació Primària

El compromís de la FEDAC

Educació Infantil

Per una educació del segle XXI

Qui som?

CONTACTA AMB NOSALTRES

EQUIP FEDAC MONTCADA

SERVEIS

FORMEM PERSONES

ESCOLA OBERTA

METODOLOGIA I INNOVACIÓ

COM APRENEM?

OFERTA EDUCATIVA

PRESENTACIÓ

Índex

La FEDAC és una fundació educativa d'iniciativa social creada el 2009 amb 25 escoles a Catalunya. Tot i la nostra joventut com a fundació, la nostra experiència en el món de l'educació s'arrela a una tradició de més de 150 anys, així com al caràcter propi i als trets d'identitat de les escoles de les germanes Dominiques de l'Anunciata.

Des de fa uns anys, a la FUNDACIÓ EDUCATIVA DOMINIQUES DE L'ANUNCIATA PARE COLL (FEDAC), treballem intensament amb un objectiu molt ambiciós, però alhora il·lusionant i compromès: volem aconseguir la transformació profunda de l'ensenyament. Com a comunitat educativa sempre ens hem caracteritzat per creure en el poder transformador de l'educació. Per tant, ens hem trobat davant el repte d'intentar donar resposta a aquestes qüestions i a les necessitats d'innovació, equitat i qualitat que l'educació planteja avui no només a les nostres escoles sinó també a Catalunya.

el compromís de la fedac

Presentació

QUI SOM ?

FEDAC Montcada som un centre educatiu concertat per la Generalitat de Catalunya. La nostra escola és una de les escoles que configuren la FEDAC, que s'estén arreu de Catalunya. Formar part d'aquestes 25 escoles ens permet adaptar-nos als reptes pedagògics del present i del futur. Treballem en xarxa per tal d'aconseguir uns bons resultats curriculars fomentant la formació en valors, talents i el benestar emocional dels nostres alumnes.El nostre Projecte Educatiu està dissenyat per respondre als reptes de qualitat educativa en l'àmbit cognitiu, social, relacional i de valors. Enfoquem els aprenentatges per tal que els alumnes assoleixin la competència global que els permet desenvolupar-se de manera integral, amb una sòlida formació humana compromesa amb els valors cristians.El nostre compromís amb l'educació es fonamenta en les relacions humanes que s'estableixen entre educadors, alumnes i familiars, incorporant el treball per projectes, la tecnologia i robòtica i el multilingüisme.

fedac montcada

PER UNA EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI

D'aquestes necessitats sorgeixen els 24 REPTES concrets als quals hem de fer front si volem assolir el gran repte de transformar l'escola amb el projecte #avuixdemà24.Aquestes 25 escoles són la carta nàutica de les diverses iniciatives d'innovació i millora de les activitats i projectes educatius de les escoles FEDAC i, fins i tot, de diversos projectes de recerca pedagògica que hem anat experimentant en aquests darrers cursos.

Dins de l'àmbit de l'Educació, veiem la innovació i la millora educativa com l'eina per fer evolucionar el paradigma educatiu d'ensenyament-aprenentatge cap a un paradigma on el principi d'acció sigui l'aprenentatge de tots plegats. L'escola que volem crea escenaris d'aprenentatge que impliquen generar experiències personals que esdevinguin memorables i contribueixin a construir biografies particulars entre educadors, alumnes, familiars i amics. Per aconseguir-ho, pretenem mobilitzar alhora habilitats, coneixements, actituds i valors que apoderen la persona i sobretot l'alumnat per afrontar els reptes d'un món canviant.Si bé teníem clar que el nostre objectiu és la transformació radical de l'escola i els paradigmes de l'educació, havíem de saber quines necessitats concretes de canvi detectaven les persones que viuen i desenvolupen la missió FEDAC a les escoles.

Innovació i millora constant

conveni salleeso i batxde 12 a 18 anys

educació primàriade 6 a 12 anys

Educació Infantilde 3 a 6 anys

OFERTA EDUCATIVA

ENSENYAMENTS

Potenciem l'exploració, l'experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu i l'aprenentatge des de l'interès i el plaer per tal d'assolir els objectius establerts.

EDUCACIÓ INFANTIL

El cicle d'Educació Infantil dona prioritat a afavorir el desenvolupament físic i personal dels infants, proposant activitats que fan créixer les capacitats per aprendre a aprendre.

  • Aprendre a ser i actuar de manera autónoma
  • Aprendre a fer, descobrir i tenir iniciativa.
  • Aprendre a conèixer, a pensar i comunicar.
  • Aprendre a conviure i a respectar.

Els acompanyem en el seu procés d'aprenentatge, en el que ells són els protagonistes, els orientem i els ensenyem a pensar.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A l'Educació Primària treballem amb metodologies obertes, actives i motivadores per als alumnes, per tal de desenvolupar les seves capacitats personals fent-los competents en les diferents àrees.Tantmateix tenim a l'abast (Chromebooks, Ipads, material de robòtica...) que faciliten el creixement acadèmic i personal de l'alumnat.

APRENEM

#valors

Habilitats

Som escola multilingüe en català, castellà i anglès. L'objectiu és aconseguir que l'alumnat assoleixi una sòlida competència comunicativa en les dues llengües oficials del país i en llengua anglesa.

#idiomes

Oferim una educació basada en valors, que els ajuda en el seu desenvolupament personal i posa les bases d'una formació basada en l'autonomia, la responsabilitat, la solidaritat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

APRENEM

"Escacs a l'aula" és una experiència que realitzem a infantil i primària, amb la finalitat d'aportar habilitats de gran valor pedagògic: millora de l'atenció, la memòria, la creativitat, a més d'oferir nombroses ocasions per a la reflexió sobre aspectes matemàtics i lògics.

#escacs a l'aula

#tecnologia

Volem donar resposta a les necessitats del món actual i preparar l'alumnat pel seu present i el seu futur. Vivim en una societat on la tecnologia forma part del nostre dia a dia, i l'escola ha de donar resposta a les necessitats que produeix aquest fet.La tecnologia és per a nosaltres una palanca que impulsa canvis.

METODOLOGIA I INNOVACIÓ

A FEDAC Montcada preparem als nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Amb el model de treball per projectes donem resposta a la necessitat de fomar a un alumnat crític, amb opinió pròpia, autònom i amb capacitat per resoldre nous reptes amb cooperació amb els altres.A través dels ambients d'aprenentatge i les propostes pedagògiques personalitzem els aprenentatges per tal que tots els alumnes arribin al seu màxim desenvolupament i poder atendre les seves necessitats i inquietuds per potenciar els seus talents.

EDUCACIÓ PERSONALITZADA

Les propostes pedagògiques permeten el desenvolupament competencial de l'infant amb una mirada globalitzadora del currículum. L'abordatge de cada proposta respon als diferents ritmes personals, fent que cada activitat pugui tenir diferents respostes i solucions.

Propostes pedagògiques de P4 a P6

Ambients d'aprenentatge de I3 a P3

Organitzem diferents espais temàtics estimuladors i creatius on l'alumnat experimenta, investiga i aprèn segons els seus interessos i possibilitats, donant resposta a les seves necessitats i facilitant així el desenvolupament de les seves capacitats a través de propostes i materials variats, tot reforçant i/o ampliant els continguts d'aula.

TREBALL COOPERATIU

La robòtica educativa és un sistema d'aprenentatge com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d'habilitats i competències en l'alumnat.Els alumnes s'inicien a partir dels 4 anys al llenguatge de programació i al pensament computacional.

Robòtica

Projectes i APS

L'APS és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

junts sumem!!

A la nostra escola els i les alumnes no només són el centre de l'aprenentatge, sinó que la seva veu també és escoltada.

CONSELL DE DELEGATS

OBERTS A L'ENTORN

Sortides culturals i a l'entorn

Sortides culturals i activitat al municipi

Neteja de la vora del riu

Projectes aprenentatge i servei

Recollida d'aliments

Vinculats a entitats socials

Si volem que els nostres alumnes siguin agents transformadors de la societat hem d'obrir les portes de l'escola a l'entorn proper i conegut.Realitzem activitat amb el municipi i amb entitats socials per conèixer l'entorn i la realitat social.

Introduïm habilitats i competències que ajuden als nostres alumnes a ser millors persones amb actitud i capacitat d'assumir els reptes de futur.Un programa basat en la incorporació de 7 hàbits que fan de nosaltres persones altament efectives.

Líder en mi

Treball de les emocions

Interioritat i relaxació

Conèixer i saber autoregular les emocions ens fa persones més tolerants, amb sana autoestima. Millora les relacions personals i els resultats acadèmics.

Si un alumne està tranquil i relaxat, practica el silenci conscient i l'escolta empàtica, és més creatiu, més tolerant a la frustració i es desenvolupa millor intel·lectualment.

L'objectiu del nostre projecte educatiu és formar persones íntegres, compromeses i competents globalment. Per aconseguir-ho anem més enllà dels continguts de les diferents àrees d'aprenentatge i introduïm aspectes com el lideratge, l'educació emocional o la interioritat.

TUtopia

FORMEM PERSONES

SERVEIS

Coescolars (de 17 a 18:15)Les coescolars es divideixen en quatre temàtiques:Esportius, artístics, llengües i tecnologia.https://montcada.fedac.cat/serveis/#coescolars

Casals (juny, juliol i setembre)Des de l'escola oferim diverses activitats diferenciades per grups d'edat per les vacances

Acollida matinal (7:30 a 9h)El servei d'acollida està pensat per a totes les famílies de l'escola, que de manera fixa o esporàdica necessiten que vetllem pels fills i filles durant una estona al matí.

Menjador (de 13 a 15h)Partim d'una alimentació de qualitat, sana, variada i segura, atenent les particularitats alimentàries de cada alumne (al·lèrgies, intoleràncies, dietes específiques, etc.)En el temps de migdia, els nostres alumnes gaudeixen del dinar i d'una estona de lleure amb activitats dirigides.https://montcada.fedac.cat/serveis/#menjador

Oferim diferents serveis de qualitat des d'un plantejament socioeducatiu i pedagògic integral, amb professionals qualificats per acompanyar i atendre els alumnes en les diferents activitats.

"Som, fem i estem per TU"

EQUIP FEDAC MONTCADA

@montcada.fedac

https://montcada.fedac.cat/

C/ Major, 29

fedac.montcada@fedac.cat

93 564 16 96

CONTACTA AMB NOSALTRES