Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ostatnie wskazówki i przykłady przed egzaminem

Formy dłuższej wypowiedzi pisemnej

3. Wywiad

2. List prywatny

1. Opowiadanie

4. Współczesna wersja mitu, baśni, legendy

Wypracowania o charakterze twórczym

Możesz opowiadaniu nadać tytuł

Pamiętaj o 6 elementach: dialog, opis, puenta, charakterystyka, zwrot akcji, punkt kulminacyjny, czas, miejsce akcji

Przykład

Napisz opowiadanie o odwiedzinach lisa na planecie Małego Księcia, podczas których lis przekonuje się, czy chłopiec wykorzystał wiedzę zdobytą podczas podróży. Wypracowanie powinno dowodzić, że znasz lekturę "Mały Książę". Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Opowiadanie

Wielka litera w wyrazach: Ci, Tobie, Pani, Pan

Podpis

Zwrot do adresata zapisz u góry, kilka razy zwracaj się też do niego w liście

Pamiętaj o miejscowości i dacie

Przykład

Napisz list od Wacława i Klary do Cześnika i Rejenta z apelem o sąsiedzką zgodę, wykorzystując wiadomości z lektury "Zemsta" Aleksandra Fredry. Twoja praca nie może być krótsza niż 200 słów.

List prywatny

W wywiadzie musisz zawrzeć 6 elementów: czas, miejsce, opis, elementy charakterystyki, zwrot akcji, puenta,dialog

W rozwinięciu zapisuj pytania i odpowiedzi

We wstępie przedstaw rozmówcę i określ temat rozmowy. Temat będzie związany z lekturą

Przykład

Wyobraź sobie, że przeprowadzasz do lokalnej gazety wywiad z Ebenezerem Scrooge'em po tym, jak stał się dobroczyńcą. Twoja praca nie może być krótsza niż 200 słów.

Wywiad

Musisz nawiązać do treści , bohaterów mitu, baśni lub legendy i wprowadzić nowe elemety

Pamiętaj o zachowaniu cech gatunku, np. baśni, legendy, mitu

We współczesnej wersji musisz zawrzeć 6 elementów: czas, miejsce, opis, elementy charakterystyki, zwrot akcji, puenta,dialog

Przykład

Czech i Rus postanowili odwiedzić Lecha w jego nowej rezydencji. Napisz współczesną wersję legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Współczesna wersja legendy, mitu, baśni

5. Recenzja

4. List otwarty

1. Rozprawka

2. Przemówienie

3. Artykuł

Wypracowania o charakterze argumentacyjnym

Jeden przykład musi dotyczyć lektury obowiązkowej, drugi możesz podać z książek, które znasz. Możesz też obydwa przykłady zaczerpnąć z kanonu obowiązkowego

Zapisz argument i potwierdź go przykładem z literatury.

We wstępie zapisz tezę lub hipotezę, rozwiń za pomocą dóch, trzech argumentów, w zakończeniu potwierdź tezę lub ją postaw.

Przykład

"Niech się dzieje wola nieba!Z nią się zawsze zgadzać trzebaNapisz rozprawkę, w której odniesiesz się do cytatu i jednocześnie udowodnisz znajomość lektury oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Rozprawka

Kilka razy zwróć się do słuchaczy. Wyrazy typu: Państwo, Koledzy, Wy - zapisuj wielką literą

W rozinięciu zapisz argumenty i przykłady z literatury, w zakończeniu wnioski.

Rozpocznij od formuły powitalnej, np Szanowni Zebrani!

We wstępie przedstaw temat i zapisz tezę- zupełnie jak w rozprawce!

Przykład

Napisz przemówienie, które wygłosisz z okazji Dnia Nauczyciela. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Przemówienie

W rozwinieciu zapisz argumenty i przykłady z literatury,w zakończeniu podaj wnioski

We wstępie zapisz tezę lub hipotezę - zupełnie, jak w rozprawce.

Nadaj artykułowi ciekawy tytuł związany z rozważanym problemem

Przykład

Prawdziwy przyjaciel to skarb. Napisz artykuł na ten temat, odwołując się do "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego i dwóch innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Artykuł

W zakończeniu zapisz wnioski , podkreśl ważność poruszanego tematu. Wyrazy, którymi zwracasz się do adrresata, zapisuj wielką literą

W rozwinięciu omów problem, podaj argumenty i przykłady z literatury- zupełnie, jak w rozprawce!

We wstępie określ problem, z którym zwracasz się, np. do Kolegów i Koleżanek

Pamiętaj o stałych elementach każdego listu: miejscowość i data, zwrot do adresata, podpis

Przykład

Napisz list otwarty skierowany do rówieśników, w którym przekonasz ich, że warto pomagać ludziom. W argumentacji wykorzystaj interpretację wiersza Tadeusza Różewicza "List do ludożerców" i odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów. List podpisz jako XYZ.

List otwarty

We wstępie przedstaw okoliczności zapoznania się z recenzowanym utworem, podaj podstawowe informacje o dziele, np. imię i nazwisko autora filmu, ogólne inforamcje o treści.

W zakończeniu wyraź ogólną ocenę , zachęć lub zniechęć do rezenzowanego dzieła

W rozwinięciu omów i oceń wybrane elementy, np grę aktorów, muzykę , tempo akcji.

Przykład

Napisz recenzję filmu "Quo vadis" W swojej recenzji wykorzystaj znajomość lektury Sienkiewicza. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Recenzja

Najważniejsze formy wypowiedzi, które musisz znać, to: opowiadanie, rozprawka, arykuł i przemówienie!

I to by było na tyle, pozdrawiam- L. Nykiel