Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pan Jezus posyła nas do ludzi

ekatecheta katecheza interaktywna

kliknij obrazek

Pan Jezus posyła nas do ludzi

kliknij w ikonkę aktywną by uruchomić katechezę --- >>>

katecheza interaktywna

Kliknij w pulsujące elementy

- odkryj treść katechezey -

Zapamiętaj

Jestem

Dzieckiem Bożym

Jakie zadanie daje miPan Jezus?

Pan Jezus po każdej Mszy Świętej posyła nas, dzieci Boże z Dobrą Nowiną do świata i ludzi.

PISMO ŚWIĘTE

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam [wszystko], o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. (J 15, 16)

Bóg mnie wybrał

Zastanów się

pomyśl

Czy zawsze pamiętasz, że Pan Jezus jest z Tobą?

Jak często myślisz o Panu Jezusie i jak często o Nim rozmawiasz?

Jak nasladujesz Pana Jezusa w swoim życiu?

Obrzędy zakończenia

Jak wygląda koniec Mszy Świętej - czyli obrzędy zakonczenia

Msza Święta zbliża się do końca. Jezus nam błogosławi.

Kapłan mówi: „Pan z wami”. Wierni odpowiadają: „I z duchem twoim”. Kapłan: „Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty”. Wierni: „Amen”. Kapłan: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Wierni: „Bogu niech będą dzięki”.

Zadanie domowe

Narysuj jak opowiadasz ludziom o Panu Jezusie.

Opowiadanie

Św. Franciszek prosił brata Ginpero, aby poszedł z nim głosić kazanie. Brat tłumaczył się, że nie umie przemawiać do ludzi, ale gdy św. Franciszek nalegał, zgodził się. Idąc razem przez całe miasto, modlili się w ciszy, rozmawiali z dziećmi, dorosłymi, pomagali chorym.

Wreszcie św. Franciszek zaproponował, aby wrócili do klasztoru. – A nasze kazanie? – zapytał brat Ginpero. – Wygłosiliśmy je – odpowiedział z uśmiechem św. Franciszek.

Dzisiaj Pan Jezus potrzebuje ciebie, twoich słów, rąk, twoich nóg. – Jak odpowiesz Jezusowi? W czasie Mszy Świętej Pan Jezus karmi cię swoim słowem i Ciałem, błogosławi i daje ci swoją radość i odwagę. Jezus wybiera cię i posyła.

Msza Święta kończy się, ale święto trwa nadal. Pan Jezus posyła każdego z nas do domu, do szkoły, do pracy, do ulubionej zabawy. „Idźcie” znaczy: nieście Dobrą Nowinę wszystkim ludziom.

przygotowanie prezentacji

ekatecheta.blogspot.com

prezentacja opracowana na podstawie materiałów wydawnictwa Jedność