Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

PLA DE RETORN A LES ACTIVITATS EDUCATIVES PRESENCIALS

RECURSOS PER A L'atenció psicosocial

Justificació 1. Les orientacións donades per UNICEF Els principis bàsics per assegurar el dret a la salut a la reobertura dels centres educatius proposen, al seu punt 10, donar eines als centres educatius per abordar les necessitats de suport psicosocial. 2. La normativa autonòmica El Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears assenyala, com a dos dels objectius primordials,- Organitzar l'acollida i garantir l'acompanyament tutorial i emocional de l'alumnat.- Refer el vincle educatiu i acadèmic per concentrar-se en activitats estratègiques i fonamentals d'aprenentatge sota un formatd'activitats presencials puntuals i ensenyament en línia. 3. Les orientacions de l'IASC sobre els principis d'intervenció psicosocial al sector educatiu, que proposen els i les docents com a agents de suport emocional bàsic i pràctic.

previsió d'espais d'acollida

ESTRATÈGIES D'IDENTIFICACIÓ I AJUDA DAVANT L'IMPACTE PSICOSOCIAL

SEGURETAT I i bon ús de les tecnologies

PLANIFICACIÓ D'EINES I RECURSOS PER A LA MILLORA DEL BENESTAR EMOCIONAL

web CONVIVEXIT

Proposam pràctiques restauratives per acollir, compartir vivències, inquietuds i fer comunitat.

Eines per a la cura del benestar emocional.

Eines per a facilitar la identificació i el suport a l'alumnat que presenti impacte psicosocial.

Eines per fer un bon ús de les tecnologies i per prevenir i actuar sobre un mal ús.