Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

+ recursos estiu

Milers d'infants, adolescents i joves viuen cada estiu una experiència educativa i irrepetible a colònies, casals, campaments i rutes. Per això, com a monitors i monitores, és important que fem una bona preparació de les activitats per poder-ne gaudir amb total tranquil·litat.

Aquest recurs vol ser una guia per l’abans, el durant i el després d'una activitat d'estiu.

DIRECCIÓ I GESTIÓ

EQUIP DE MONITORS/ES

BONES PRÀCTIQUES

TIPOLOGIA D'ACTIVITAT

RECOLLIDA DE MATERIAL

OBJECTIUS I NORMATIVA

PLANIFICACIÓ DE TASQUES

REUNIONS DE MONITORS/ES

L'EQUIP I ELS PARTICIPANTS

PREPARACIÓ DE L'ACTIVITAT

COMUNICACIÓ FINAL

BALANÇ ECONÒMIC

AVALUACIÓ

Després de l'activitat

GESTIÓ ECONÒMICA

Durant l'activitat

Per on comencem?

Menú

El primer pas realitzar una activitat d'estiu és decidir quin tipus d'activitat volem fer. L'elecció pot dependre de molts factors: del grup d'infants i/o joves participants, de la necessitat de les famílies, de l'experiència i trajectòria de l'equip de monitors i monitores...És important conèixer les particularitats de cadascuna d'elles per tal d'ajustar-ne la preparació, saber quina normativa haurem de complir i en conseqüència quina documentació haurem de preparar.

Decidim el tipus d'activitat que realitzarem

Tipologia d'activitat

Per on comencem?

Quins tipus d'activitat podem fer?

Per on comencem?

següent

Activitat en marxa itinerant, a peu o en bicicleta, en la qual, en general, cada jornada es fa nit en un lloc diferent.

Ruta

Activitat amb pernoctació duta a terme a l'aire lliure, sota cobert, en tendes de campanya o similars.

Campament

Activitat amb pernoctació en la qual l'estada es porta a terme en una instal·lació fixa.

Colònia

Decidim l'activitat que realitzarem

Menú

Decidim l'activitat que realitzarem

Per on comencem?

Qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme en època de vacances escolars, en general de dilluns a divendres, sense cap tipus de continuïtat durant l'any, i en la que no hi ha pernoctació.

Casal de vacances

Activitat en què els participants desenvolupen, voluntàriament, desinteressadament i durant un període determinat, un treball d'interès social o comunitari o col·laboren en projectes col·lectius i no lucratius amb voluntat d'incidir en la transformació social.

Camp de Treball

Menú

Per on comencem?

Per garantir la qualitat i la seguretat durant les activitats d'estiu és important que coneguem la normativa a seguir en cadascuna d'elles.

Normativa

Per garantir la qualitat pedagògica de les activitats cal que redactem objectius. És important que preparem totes les activitats tenint present què volem treballar amb els grup infants i/o adolescents.

Objectius de l'activitat

Catalunya

Illes Balears - Mallorca i Menorca

Com han de ser?

Com es formulen?

Tipus d'objectius

Objectius i Normativa

objectius

Per on comencem?

Com a educadors i educadores no hauríem de realitzar accions sense cap finalitat. Els objectius sorgeixen de les necessitats que detectem en els grups d'infants i/o joves amb els que treballem. Aquests han d'adequar-se al grup i a les circumstàncies d'aquest per tal que els participants puguin assolir el seu desenvolupament integral com a persones. És important, per garantir la unitat a l'hora de treballar i fer-ho d'una forma coherent , que els objectius es consensuïn entre totes les persones que formen l'equip educatiu i, en la mesura del possible, hi intervinguin altres agents com són les famílies, la parròquia o entitat de la que formem part, el grup d'infants i/o joves...

Com han de ser?

Objectius de l'activitat

Objectius de l'activitat

Per on comencem?

Han de ser coherents amb l'Ideari i el Projecte Educatiu del Centre.

Han de ser accions o actituds que volem per als infants i/o joves.

Han de ser breus, avaluables, realistes i assolibles.

Han de començar per un verb infinitiu.

Han de ser adequats al moment de desenvolupament físic i psicològic del grup. Per això és important revisar-los periòdicament i poder-ne fer els ajustos necessaris.

Hi ha diferents criteris que cal complir a l'hora de formular els objectius:

objectius

Com es formulen?

objectius

Objectius de l'activitat

Per on comencem?

Fan referència a aspectes concrets i específics d'una activitat o moment determinat. S'assoleixen de manera més immediata i ens apropen a l'assoliment dels objectius generals. És important establir indicadors d'avaluació senzills per poder determinar si aquests han estat assolits.

Específics

Emmarquen aspectes generals de l'activitat i s'elaboren a partir de l'Ideari del nostre Centre o Club d'Esplai. Són amplis, engloben tot allò que volem treballar . Estan pensats per ser assolits a mig o llarg termini de manera que cal desgranar-los en objectius específics per poder-los treballar dia a dia ja que són difícils d'avaluar.

Generals

Tipus d'objectius

objectius

Per on comencem?

Decret de Lleure 267/2016

Normes d'ús dels terrenys d'acampada

Ratios de monitors i monitores

Criteris sobre els requisits que han de complir els terrenys d'acampada

Normativa general per totes les activitats

Normativa per l'ús de terrenys d'acampada

Catalunya

Normativa

objectius

Versió consolidad Decret 23/2018

Decret 28/2021 BOIB

Llei de joventut consolidada 10/2006

Per on comencem?

Altres documents d'interès

Normativa general per totes les activitats

Balears - Mallorca i Menorca

Normativa

objectius

Per on comencem?

Normativa que regula les activiats

Altres territoris

Normativa

Infografies d'altres territoris

Menú

Per on comencem?

Què necessitem tenir?

Com planifiquem l'activitat?

Preparació de l'activitat

Disposar de la documentació de l'activitat ens permet tenir la seguretat que hem fet una bona preparació de l'activitat.

Documentació

Pel bon funcionament de l'activitat és important poder preveure tot allò que pot passar per tal de tenir sota control qualsevol imprevist que pugui sorgir.

Planificació de l'activitat

preparació

Preparació de l'activitat

Per on comencem?

Qui hi anirem?

Com hi anirem?

Quan ho farem?

Què hi farem?

On la farem?

Abans de començar a planificar és important recuperar l'avaluació de l'activitat de l'any anterior i per recordar quins van ser els nostres punts forts, què va funcionar, quines van ser les propostes de millora, quins imprevistos vam tenir...Una vegada hem decidit la tipologia d'activitat, hem definit els objectius i coneixem la normativa cal que donem resposta a les següents preguntes...

Com planifiquem l'activitat

preparació

Documentació obligatòria

Per on comencem?

Llistat de comprovació. Tot a punt?

A l'hora de preparar una activitat cal diferenciar entre la documentació obligatòria i la documentació recomanable. La documentació obligatòria és tota aquella que ens indica la normativa que hem de tenir (i que dependrà de la tipologia d'activitat que realitzem). La documentació recomanable correspon a tots aquells documents que, tot i no ser obligatoris, ens donen la seguretat que hem fet una bona preparació.

Què necessitem tenir?

Documentació

Feu click en els diferents documents i tràmits per saber què són i com tramitar-los.

Per on comencem?

Casal de vacances

Camp de Treball

Ruta

Campament

Colònia

Comunicació ajuntament

Pla evacuació

Permís terreny i foc (cuina)

Fitxes participants

Contracte condicons

Assegurança

Notificació

preparació

Activitat

Documentació

Documentació obligatòria

Menú

Famílies

Grups: infants i joves

Equip de Monitors/es

Ja ho tenim quasi tot a punt, ha arribat el moment de saber quines seran les persones que viuran tot això que estem organitzant.

Per on comencem?

L'equip i els participants

Equip

Consulta aquí la infografia oficial.

Com ens organitzem?

Qui pot ser director/a?

Qui pot ser monitor/a?

Ja hem vist la importància de les ràtios. Hem de tenir clar quin equip ens acompanyarà i si tenim títols suficients, segons el nombre de participants.

L'equip de monitors/es

Per on comencem?

L'equip i els participants

Som un Esplai INCLUSIU?

Equip

Quan ja tenim totes les inscripcions tancades i amb el llistat definitiu dels participants que hi haurà, és quan hem de pensar sobre quins seran els grups que tindrem. Són els mateixos que durant el curs escolar? És possible tenir noves inscripcions. Per això hem de treballar per fer un bon repartiment. Així mateix, també es recomanable tenir predefinits els criteris que guiaran aquest repartiment.

Grups: Infants i Joves

Per on comencem?

L'equip i els participants

Equip

Consulta aquí un recurs sobre la participació de les famílies a l'Esplai.

Fem les famílies partíceps de les activitats d'estiu!

Reunió de famílies: prèvia a l'inici d'inscripcions a l'activitat, ens ha de servir per explicar el format de l'activitat, el tipus d'activitats que farem, l'horari base, l'espai... Comunicació: quins són els canals que utilitzem abans, durant i després de l'activitat. Si hi ha més d’una, saber bé quina informació enviem per cada una i perquè serveixen. Motivacions prèvies del CI: poden ser útils per incloure les famílies en l'experiència que viuran els infants i joves durant l'estiu.

Famílies

Per on comencem?

L'equip i els participants

Menú

Pressupost general de l'activitat

Gestió dels Recursos Econòmics

Fonts d'Ingressos

Registre d'Ingressos i Despeses

Eines de comptabilitat

Pedagogia i política econòmica

Cal dur a terme una bona gestió econòmica, que ens ajudarà a assegurar la continuïtat de les nostres activitats. Cal comptar amb:

Per on comencem?

Gestió econòmica

Menú

Quadre d'activitats / espais per grups

Durant l'activitat

Gestió amb les famílies

Seguiment

Organigrama

Comissions i Responsabilitats

Quadre d'activitats

Serveis / Tasques de monitors

És important fer-nos la feina fàcil i poder tenir visible i accesible la graella d'activitats, l'organització de l'equip de monitors/es, les taules de medicació, les consideracions alimentàries, les llistes de material de cada activitat,...Per poder treballar bé cal planificar i distribuir les tasques.

Planificació de tasques

Menú

Durant les activitas d'estiu és important fer reunions d'evaluació diàries pràctiques que ens siguin útils de cara als propers dies. A part d'aquestes reunions d'valuació diària també podem fer reunions generals epr prendre decisions importants.

Gestió del temps

Recollida d'informació

Punts a parlar

Durant l'activitat

Cal preparar les reunions

Reunions de monitors/es

A continuació trobareu un recull de bones pràctiques en diversos àmbits de l'activitat:

Menú

Higiene

Excursions: temps i desnivells

Durant l'activitat

Decàleg i protocol Bon Tracte

Gestió del quotidià

Bones pràctiques

Normes dins l'equip

Acompanyamenta l'equip

Grupsnaturals

Menú

Durant l'activitat

Equip de monitors/es

Menú

Acompanyament a l'equip

Normes dins l'equip

Grups naturals

Durant l'activitat

Equip de monitors/es

Estils de lideratge

Tasques durant l'activitat

Gestió de l'equip

Menú

Durant l'activitat

Direcció i gestió

Cal tenir en compte QUÈ avaluem i revisar tant la preparació com la realització.

Després de l'activitat

Menú

Preparació

Realització

Avaluació

Cal tenir en compte QUÈ avaluem i revisar tant la preparació com la realització.

Després de l'activitat

Menú

Avaluació

Avaluació

Tipus

Dins l'activitat (avaluació contínua)

Un cop l'activitat ha acabat (avaluació final)Un cop s’ha dut a terme tota l’activitat s’han de valorar tots els ítems que l’envolten per tal de veure les fortaleses (allò que seguirem fent) i aquells punts de millora (el que s’ha de canviar).És imprescindible que hi formi part tot l’equip de dirigents que ha dut a terme l’activitat.

Avaluació

Un cop s’ha dut a terme tota l’activitat s’han de valorar tots els ítems que l’envolten per tal de veure les fortaleses (allò que seguirem fent) i aquells punts de millora (el que s’ha de canviar). És imprescindible que hi formi part tot l’equip de dirigents que ha dut a terme l’activitat. RECOMANACIONS

Després de l'activitat

Menú

Avaluació

Infants

Monitors/es

Activitats

Quotidià

Avaluació

COMUNICACIÓ FINAL

RECOLLIDA DE MATERIAL

Menú

Arriba el moment de saber si l’activitat que hem preparat ha tingut pèrdues o guanys. Per fer-ho hem de començar per:

Després de l'activitat

Ingressos i despeses pendents

Arxiu de factures

Comunicació del balanç a l'equip

Balanç econòmic

Balanç econòmic

Després de l'activitat

Menú

COM

COMPRA DE MATERIAL

ANOTAR INVENTARI

Recollida de Material

És important fer un tancament de l’activitat i que els participants, les famílies i l’equip de monitors/es hi estigui ben acomiadat. A continuació us deixem uns recursos:

Després de l'activitat

Menú

PARTICIPANTS I FAMÍLIES

EQUIPS DE MONITORS/ES

Comunicació Final

Ingressos i despeses pendents Tenir en compte tot allò que ens falta per pagar o per ingressar i intentar fer-ho el més aviat possible. Com abans ho puguem tenir tancat millor. L’equip ha de saber com ha anat!

Agafant el pressupost que ja havíem fet abans de començar l’activitat, registrem tots els moviments REALS que hem tingut. INGRESSOS – DESPESES = BALANÇ FINAL S'ha de tenir en compte: - Quotes participants (tot allò del total de les matrícules, sense comptar beques) - Beques - Subvencions (Ajuts d’entitats públiques) - Propis (allò recaptat durant l’any o el curs passat)- Allotjament - Transport - Queviures - Material no fungible - Material fungible - Secretaria - Infermeria - Imprevistos Teniu a disposició el mòdul de Gestió Econòmica del Gesplai que us permetrà, fer un pressupost, veure el seguiment econòmic i conèixer el vostre balanç final. A més a més us servirà de registre històric.

Quan tinguem tots els càlcul fet és l’hora de comunicar-ho a l’equip i informar sobre: - Despeses que hem tingut - Ingressos que hem rebut - Quantitats variants en vers el pressupost - Partides a tenir en compte la propera vegada que repetim l’activitat

- Relacions amb la casa de colònies: com s’han dut a terme els àpats, la neteja, la comunicació amb la persona responsable. - Si s’han dut a terme els serveis (tasques col·lectives de neteja). - S’han respectat els horaris. - Les habitacions/tendes/ lloc de dormir ben distribuït i cuidat. - Hores lliures: on s’han dut a terme, hi havia el material necessari?, alguna necessitat que no s’hagi pogut donar resposta? - L’arribada (muntatge) i la tornada (recollida). - Comissions i responsabilitats: revisió de les tasques fetes per cada comissió.

Tots els moviments que hem tingut hem de saber d’on han sortit. Pels ingressos és aconsellable guardar el justificant de pagament. Per les despeses, fer un registre de factures que inclogui:- Data- Número de factura- Client/proveidor- NIF- Total- Forma pagament- Data justificant (pot haver-hi més d'una data)