Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Duch Święty przychodzi do nas z darami

Panie Jezu, zapraszamy Cię do nas na nasze spotkanie. Przyjdź i daj nam najcenniejszy prezent. „Amen”.

– Jakie prezenty są potrzebne człowiekowi przez całe życie, a nawet po śmierci? – Jakie prezenty otrzymujecie? – Z jakiej okazji je otrzymujecie? – Kto daje wam prezenty? – Dlaczego wasi bliscy obdarowują was prezentami? – Co czujemy, otrzymując podarunki? Prezent to inaczej dar. Daje go ten, kto nas kocha, jest życzliwy, chce sprawić nam radość.

Czekoladki, zabawka, bluzka, książka… to są prezenty, czyli dary materialne dla ciała. Pomyślcie: – Co się stanie z czekoladkami? – Co z zabawką? – Co z bluzką? – Co z książką? Te wszystkie przedmioty to dary materialne. Są jeszcze inne dary, o wiele ważniejsze. O nich powiemy dzisiaj.

Czekoladki, zabawka, bluzka, książka… to są prezenty, czyli dary materialne dla ciała. Pomyślcie: – Co się stanie z czekoladkami? – Co z zabawką? – Co z bluzką? – Co z książką? Te wszystkie przedmioty to dary materialne. Są jeszcze inne dary, o wiele ważniejsze. O nich powiemy dzisiaj.

Po odejściu Pana Jezusa do nieba Jego uczniowie powrócili do miasta, zastanawiając się, co będzie dalej. Zostali sami, bez swojego Nauczyciela. Posłuchajcie, co wydarzyło się po dziesięciu dniach.

Duch Święty przychodzi z darami Apostołowie zamknęli się w domu zwanym Wieczernikiem i czekali na Ducha Świętego, którego Pan Jezus im obiecał. Modlili się wytrwale: „Panie Jezu, ześlij nam Ducha Świętego”. Minęło kilka dni. Uczniowie nadal modlili się z wiarą, że Duch Święty przyjdzie do nich wtedy, gdy będą na to gotowi. Ponieważ Pan Jezus nazwał Ducha Świętego Pocieszycielem, prosili: „Panie Jezu, ześlij nam Pocieszyciela”. Po dziesięciu dniach oczekiwania apostołowie usłyszeli szum, jakby zerwał się gwałtowny wiatr. Nad głowami uczniów pojawiły się płomyki jakby z ognia, które jednak nie były gorące i nie czyniły nikomu krzywdy. Działo się coś przedziwnego. Apostołowie poczuli, że napełniani są darem mądrości, otrzymali dar mówienia różnymi językami, choć nie znali żadnych obcych języków, otrzymali też dar słuchania Boga. Do ich serca napłynął dar miłości i przebaczenia. Ich ręce mogły czynić dużo dobra – uzdrawiać chorych. Już się nie bali złych ludzi, bo otrzymali dar odwagi. Poszli więc opowiadać o Jezusie innym ludziom. Uczniów przepełniała ogromna radość.

Spróbujcie jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie zadane na początku naszego spotkania: – Jakie prezenty są potrzebne człowiekowi przez całe życie?

Duch Święty przyniósł wyjątkowe dary od Pana Jezusa – dary duchowe, których apostołowie potrzebowali najbardziej. Są one inne niż dary materialne. Nie można ich kupić w żadnym sklepie. Nie znudzą się, nie zużywają, nie wyrastamy z nich, są zawsze, bo są potrzebne i dzieciom, i dorosłym, przez całe życie.

Spróbujcie jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie zadane na początku naszego spotkania: – Jakie prezenty są potrzebne człowiekowi przez całe życie? Duch Święty przyniósł wyjątkowe dary od Pana Jezusa – dary duchowe, których apostołowie potrzebowali najbardziej. Są one inne niż dary materialne. Nie można ich kupić w żadnym sklepie. Nie znudzą się, nie zużywają, nie wyrastamy z nich, są zawsze, bo są potrzebne i dzieciom, i dorosłym, przez całe życie.

Jakie dary możecie otrzymać od Ducha Świętego?

mówienie dobrych słów

odwaga

miłość

cierpliwość

męstwo

pokój serca

mądrość

uprzejmość

dobroć

radość

Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas.

Duch Święty daje swoje dary po to, byśmy posługując się nimi, robili coś dobrego, np. mówili innym o Panu Bogu, pomagali innym… – Jak możemy prosić Ducha Świętego o duchowe prezenty?

By otrzymać dary Ducha Świętego, trzeba się wytrwale się modlić. Codziennie powtarzać Panu Bogu: chcę kochać, przebaczać, być dobrym, radosnym, mądrym, posłusznym… Wtedy Duch Święty da nam swoje dary.

Dzięki pomocy Ducha Świętego wiem, co jest dobre, unikam złego.

Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas.

Dziękuję