Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Wnioski

Świadectwa

Zmiana preferencji

Listy kandydatów - ostateczne wyniki

Pamiętaj!

WAŻNE ADRESY

Potwierdzenie woli przyjęcia

16 maja - 29 czerwca godz. 15.00

21 czerwca - 5 lipca godz. 15.00

21 czerwca - 5 lipca

Zakwalifikowanych - 12 lipca Przyjętych 19 lipca - do godz. 14.00

od 12 do 17 lipca godz. 15.00

Original idea: @JaioneP

and @Javieducacio

Terminy

Praktyki

Orzeczenia lekarskie

Opinia PPP

Zaświadczenia o osiągnięciach

Ósmoklasisto!!! Od 16 maja do 19 czerwca możemy Ci pomóc w złożeniu i wydrukowaniu wniosku do ZS.Jesteśmy do Twojej dyspozycji codziennie od 8.00 do 15.00, a w środy do 17.00!

Uzupełniasz wniosek o przyjęcie do ZS składając w sekretariacie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli chcesz zmienić szkołę na ZS, możesz to zrobić składając wniosek, świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w sekretariacie ZS.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do ZS będą dostępne w sekretariacie szkoły w odpowiednich terminach. Informację o ostaniu się do szkoły uzyskasz także logując się do systemu naboru elektronicznego na swoje konto.

Potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Znajdź informacje o interesującym Cię kierunku w ZS! Ofertę kształcenia znajdziesz także na naszym fanpage oraz na Instagramie i Twitterze! W tym miejscu znajdziesz także link do strony rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie magazynier - logistyk będą odbywali zajęcia praktyczne na terenie szkoły. Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty. Kandydaci do klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia wraz z wnioskiem składają "Deklarację zgody pracodawcy" na przyjęcie ich na praktyczną naukę zawodu. Druk deklaracji dostępny jest na stronie ZS. Zachęcamy do skorzystania z bazy pracodawców znajdującej się na stronie ZS oraz do kontaktu z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego panią Justyną Raszczyk tel. 77/4844997 lub e-mail jraszczyk@zs.zdzieszowice.pl

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. Po zakwalifikowaniu się do ZS pobierz w sekretariacie skierowanie na badania medycyny pracy (do 18 lipca). W sekretariacie otrzymasz szczegóły dotyczące badań lekarskich. Kandydaci do klasy wielozawodowej BSI, w zawodach z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy, będą dodatkowo kierowani na badania lekarskie przez swoich pracodawców. Pamiętaj! Jeśli masz pytania przyjdź do sekretariatu, zadzwoń 77/4844997! Możesz także napisać na adres jraszczyk@zs.zdzieszowice.pl. Na pewno udzielimy Ci odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania!

Dotyczy kandydatów do klasy wialozawodowej Branżowej Szkoły I stopnia, z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy, którzy w tym roku kalendarzowym nie ukończą 15 lat. Aby pracodawca podpisał z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego należy przedłożyć opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o braku przeciwwskazań do takiej formy nauki. Art. 191. KPZasady zatrudniania młodocianych§ 1.Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:1)ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;2)przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.§ 2.Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.§ 21. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.§ 22. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, z wyjątkiem osoby, o której mowa w § 21, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

WOŚP, konkursy - z listy kuratora, wolontariat, itp. Koniecznie dostarcz takie zaświadczenia do szkoły!!!