Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wiatr i ogień znaki mocy z wysoka

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest trzecią Osobą Boską. On obdarza nas darami i pomaga w konkretnych sytuacjach tym, którzy Go o to proszą. Jezus mówił o Nim w swoim nauczaniu. Duch Święty zstąpił też na Jezusa podczas Jego chrztu.

Jakie pamiętacie wydarzenia biblijne, w których zstępował Duch Święty?

W czasie chrztu Jezusa w Jordanie ukazał się Duch Święty w znaku gołębicy, a z nieba odezwał się głos Boga potwierdzający, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem

Jezus wypełnił obietnicę i zesłał Ducha Świętego na apostołów. Ich wiara została umocniona i stali się gotowi do głoszenia światu Ewangelii.

Nie wiemy, jak wygląda Duch Święty, dlatego przedstawiamy Go za pomocą symboli.

gołębica

wierność, czystość serca, łagodność, miłość, pokój

ogień

oświecenie, moc, miłość, gorliwość, oczyszczenie

życie, wzrost, zdrowie, uleczenie, oczyszczenie

woda

wolność, aktywność, siła

wiatr

Kiedy otrzymaliśmy po raz pierwszy Ducha Świętego?

Duch Święty jest obecny w każdym z nas od chwili chrztu. Obdarza nas umiejętnością modlitwy i łagodnością, pomaga wybierać dobro, oczyszcza, uczy wierności. Oświeca nas, czyli ukazuje, co powinniśmy czynić, aby pełnić wolę Boga. Daje gorliwość, by trwać w dobrych postanowieniach, i siłę do przeciwstawiania się złu. Potrzebujemy Ducha Świętego, by być blisko Boga.

W jakim sakramencie Duch Święty zstępuje na nas w sposób szczególny?

Ze szczególnymi darami Duch Święty przychodzi do nas w sakramencie bierzmowania. Niedługo wy również przystąpicie do tego sakramentu. Zostaniecie wówczas umocnieni darami mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej, abyście mogli odważnie dawać świadectwo swojej wiary słowem i postępowaniem.

Duch Święty przychodzi ze swoimi darami, ale trzeba chcieć je przyjąć. Rozwijanie darów Ducha Świętego wymaga wysiłku z naszej strony. Do tego konieczna jest modlitwa.

Proszę, uzupełnijcie ćwiczenia na stronie 80 i 81.

Jednym ze sposobów proszenia Ducha Świętego o przybycie do naszej duszy jest śpiew.

Dziękuję