Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Poznajemy Unię Europejską

Europa - część świata (nazywana kontynentem) leżąca na półkuli północnej.Liczba państw - 46Najdłuższa rzeka - WołgaNajwyższy szczyt - Mount BlancNajwiększe jezioro - Ładoga

UNIA EUROPEJSKA

Unia Europejska to związek 27 państw.Państwa - założyciele Unii to:- Francja,- Belgia,- Holandia,- Luksemburg,- Niemcy,- Włochy.Co kilka lat do Unii przyłączały się inne państwa: Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Węgry, Słowenia, Słowacja, Polska, Malta, Łotwa, Litwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Chorwacja.

Co to jest Unia Europejska?

Ludwig van Beethoven - kompozytor Ody do radości.

ODA DO RADOŚCI

HYMN EUROPY

Symbole Unii Europejskiej

Na Fladze widnieje dwanaście nieodwracalnych złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle symbolizuje solidarność i harmonię między narodami Europy ale także „jedność w różnorodności”. Liczba gwiazd nawiązuje do klasycznej symboliki oznaczającej doskonałość i całość. Liczba gwiazd na fladze odpowiada także liczbie miesięcy w roku, godzinom na tarczy zegara, liczbie znaków zodiaku. Krąg zaś, w który gwiazdy zostały ułożone, jest symbolem jedności.

Symbole Unii Europejskiej

FLAGA UNII EUROPEJSKIEJ

Oznacza ono, że aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo kultur, tradycji i języków w Europie, Europejczycy powinni działać wspólnie.

„Zjednoczona w różnorodności”

Motto Unii Europejskiej

Symbole Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej

Komisja Europejska

Parlament Europejski

Brukselę nazywamy stolicą Unii Europejskiej. Jest też stolicą Belgii. Mieszczą się w niej ważne dla Unii Europejskiej instytucje.

Czy Unia Europejska ma stolicę?

1 euro = ok. 4zł 50 gr

Walutą Unii Europejskiej jest:

Zagrajmy w gry o Unii Europejskiej.

A czy Ty byłaś /eś już w jakimś kraju Unii Eurpoejskiej?

Dziękujemy za uwagę :)