Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew

1

2

3

4

5

6

Pan Jezus z miłości i posłuszeństwa Bogu złożył w ofierze swoje życie za każdego człowieka na świecie. W wieczerniku ofiarował się w sposób bezkrwawy, pod postaciami chleba i wina, na krzyżu zaś złożył ofiarę krwawą – w swojej męce i śmierci. To jest jedna i ta sama ofiara.

Kapłan odprawiający Mszę Świętą wypełnia polecenie Pana Jezusa, a jego słowa wypowiadane nad chlebem i winem są dla nas ważnym znakiem ustanowionym przez Jezusa. W czasie Mszy Jezus zmartwychwstały jest wśród nas i razem z nami ofiaruje Bogu Ojcu swoje Ciało i swoją Krew. Jest to wielka tajemnica wiary. „Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”. „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”.

Po słowach przeistoczenia kapłan ogłasza: „Oto wielka tajemnica wiary”. Wierni odpowiadają: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.

Na koniec mam prośbę. Na zdjęciu jest o. Piotr. Pewnie Go pamiętacie jako diakona Piotra. 26 kwietnia w naszym kościele parafialnym przyjął święcenia kapłańskie. Jest pierwszym księdzem wyświęconym w Polsce w czasie pandemii. Proszę na koniec lekcji pomódl się za Niego, aby był świętym kapłanem. Dziękuję ;-)