Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

12. glazbala, fotoaparati i fotomaterijali

Poznavanje robe3. razred-prodavačSanja Biljan Smola, dipl.oec., prof. mentor

1. Pojam i podjela glazbala

ISHODI UČENJA:

1. imenovati pojam glazbala2. razlikovati nastajanje tona i šuma3. izreći pojam rezonancije4. klasificirati pojedine vrste glazbala

Poznavanje robe 3: Tanay Lj., Žigo Kopić Ž., Školska knjiga, 2014- otvorite udžbenike na str. 240-243

- kada su titraji u zraku redoviti čujemo TON- kada su titraji neredoviti, čujemo samo ŠUM ILI BUKU

Rezonancija?

Glazbena građa?

Glazba??

- umjetnost koja se izražava pjevanim i /ili sviranim tonovima, šumovima i tišinom između njih.

čine ju zvukovi, a oni nastaju titranjem nekog tijela koje tako postaje izvor zvuka.

Jedan izvor titranja može izazvati jednake titraje i u drugim predmetima, ali njihovi titraji moraju biti u skaldu s titrajima izvora.

Glazbala ili glazbeni instrumenti su predmeti čija je svrha proizvoditi zvuk, i to različitih frekvencija da bismo dobili melodiju ili uvijek istih frekvencija da bismo dobili ritam.

Vrste glazbala

Lorem ipsum

Puhačka glazbala

Žičana glazbala

Udaraljke

Elektronička glazbala

Drvena puhačka glazbala

Limena puhačka glazbala

Trzalačka glazbala

Gudačka glazbala

Žičana glazbala s tipkama

Puhačka glazbala

Proizvode zvuk tako što se u njih upuhuje zrak.

flauta, gajde, truba, klarinet

Upuhivati zrak može čovjek iz pluća:

orgulje, harmonika, vergl

Upuhivanje zraka mehanički:

Prema načinu izradbe puhačka glazbala se mogu podijeliti u dvije skupine:

drvena puhačka glazbala

limena puhačka glazbala

- drvena i limena puhačka glazbala spadaju u najstarije glabala u povijesti glazbe- svirač puše kroz otvor na kraju cijevi kako bi stupac zraka u njoj zatitrao- duljina titrajućeg stupca zraka određuje visinu proizvedenog zvuka- orkestralna skupina drvenih puhačkih instrumenata sastoji se od flaute, oboe, klarineta i fagota (piccolo, engleski rog, basklarinet, kontrafagot, rjeđe saksofon)- pojedini od ovih instrumenata danas se izrađuju od nekih legura- limena sekcija sastoji se od rogova, trublji, tenor-trombona, bas-trombona

zadatak 1:

Uz pomoć udžbenika na str. 241 imenuj pojedinu vrstu drvenog i limenog puhačkog instrumenta na slikama.

žičana glazbala

- proizvode zvuk titrajući žicama- titranje se pokreće gudalom, trzanjem ili udaranjem- glazbala sa žicama proizvode zvuk trzanjem žica- TRZALAČKA GLAZBALA (gitara, tamburica, harfa) -glazbala sa žicama proizvode zvuk gudanjem po žicama- GUDAČKA GLAZBALA (violina, viola, violončelo, kontrabas)- ŽIČANA GLAZBALA S TIPKAMA proizvode zvuk prenošenjem ljudskog stiskanja tipaka u udarce batića po žicama- klavir je najpoznatiji predstavnik - orgulje se najstarije glazbalo s tipkama, ton proizvode strujanjem zraka

zadatak 2:

Uz pomoć udžbenika na str. 241 i 242 klasificiraj pojedinu vrstu žičanog glazbala na slikama.

udaraljke

- stvaraju privlačne zvukove- mogu proizvoditi zvuk različitih ili uvijek istih frekvencija- u glazbenoj terminologiji udaraljke označuju skup instrumenata koji daju zvuk udaranjem u kožu, metal ili drvo- u modernom načinu sviranja zauzimaju vrlo važno mjesto i često se rabe u glazbenim sastavima-osnovna podjela udaraljki je na udaraljke s određenom i neodređenom visinom tona- kod opnozvučnih udaraljki zvuk nastaje udarcem palice pri čemu treperi zategnuta opna (timpani i različite vrste bubnjeva)- kod metalozvučnih udaraljki zvuk nastaje udarcem palice o metalne cijevi, šipke i pločice (s određenom visinom tona - zvona, zvinčići, čelesta, vibrafon, bez određene visine tona - triangl, činele, gong)- drvozvučne udaraljke proizvode zvuk udarom palice o drvene pločice, kutije, štapove i školjke (drveni bubanj, ksilofon, marimba)

ZADATAK 3:

Uz pomoć udžbenika na str. 242 i 243 odredi pojedinu vrstu udaraljke na slikama.

elektronička glazba

- danas mogu zamijeniti veliki broj instrumenata- danas su najpopularnije elektroničke klavijature koje nazivamo sintesajzerima jer sintetiziraju zvuk-ljudski glas nije glazbalo u pravom smislu riječi, no na određeni način pripada ovom popisu- prema tjelesnim osobinama pjevača glasove dijelimo na dječje, muške i ženske- ženski i dječji glasovi su sopran, mezzosopran i alt- muški glasovi su tenor, bariton i bas

zadatak za ponavljanje:

• Oboa • Klarinet • Fagot • Flauta• Engleski rog • Rog • Bas trombon • Truba • Gitara • Tamburica • Harfa • Violina • Viola • Violončelo • Kontrabas • Orgulje • Glasovir • Timpan • Triangl • Činele

Navedena glazbala, u svoju bilježnicu, pravilno razvrstaj u pojedinu skupinu glazbala:

Drvena puhačka glazbala

Limena puhačka glazbala

Trzalačka glazbala

Gudačka glazbala

Žičana glazbala s tipkama

Udaraljke

ponovimo!!

Klikom na interaktivni element pristupate interaktivnom zadataku za ponavljanje novih nastavnih sadržaja;

Sretno!!