Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Original Idea:

סימן קריאה

סימן שאלה

נקודה

פסיק

מרכאות

נקודותיים

גֶרֵש / גרשיים

תרגול

מצגת הקנייה

קו מפריד

הכירו את סימני הפיסוק

סימני הפיסוק

?

!

.

,

" "

-

'

:

סימני הפיסוק מסייעים לקורא להבין את הנקרא; הם מציינים את מבנה המשפט, סוף והתחלה, ויוצרים הטעמה למשפטים

סימן קריאה סימן קריאה יופיע בסוף משפט. תפקידו : הדגשה, ציווי, הוראה, קריאת שמחה. לדוגמה: עכשיו! הצילו! סכנה כאן בונים! בהצלחה! כל הכבוד!

סימן שאלה סימן שאלה יופיע בסוף משפט המביע שאלה. בתחילת המשפט תופיע מילת שאלה. (מה, למה, איפה, מתי..) תפקידו : הבעת שאלה. לדוגמה: מתי אתה מגיע? איפה הנחת את הכיסא? מי יכול לעזור?

סימן נקודה סימן נקודה יופיע בסוף משפט. תפקידו : סיום המשפט. (משפטי חיווי = חוויה, משפט רגיל) לדוגמה: אתמול בערב קניתי חולצה לבנה לטקס.

סימן פסיק סימן הפסיק יופיע בין חלקי משפטים. תפקידו : חיבור בין חלקי משפטי, הפסיק מורה על הפסקה בתוך משפט לדוגמה: אתמול רבתי עם חבר בהפסקה, אבל אחר הצהריים השלמנו ודיברנו בטלפון.

סימן המירכאות סימני המירכאות יופיעו בתחילת ובסוף משפט, הם מהווים סוגר ופתיח למשפטים הבאים: תפקידו : משפט ציטוט (אמירה של מישהו, פתגם) משפט דיבור ישיר. שם של יצירה. שם פרטי של מוסד/ארגון. לדוגמה: "איזהו גיבור הכובש את יצרו". "ממש לא התכוונתי שכך יקרה" אמר דני.

סימן נקודתיים סימן נקודה יופיע לפני ציטוט, פירוט או דיבור ישיר. תפקידו : להפריד בין חלקי המשפט ולהבין את המכלול. לדוגמה: 1. המורה אמרה: "בסיום השיעור נצא לשחק בחצר".2. אמא ביקשה שאקנה במכלת: חלב, לחם, ביצים וקמח.

גֶרֵש / גרשיים סימן הגרש יופיע בסיום האות האחרונה הנכתבת של המילה המקוצרת. סימן הגרשיים (") יופיעו באמצע מילת ראשי תיבות. תפקידם : לקצר מילה, ליצור איחוד ראשי אותיות של מספר מילים. לדוגמה: רחוב - רח', כו' בית הספר - ביה"ס.

סימן קו מפריד סימן קו מפריד יופיע בין מילים, ביטויים במשפט. צורתו קו ארוך שלפניו ולאחריו יש רווח. תפקידו : הפרדה בין מילים לצורך הסבר, פירוט. לדוגמה: אפליקציה - נקראת בעברית אייקון ושימושה במכשיר טלפון חכמים.