Want to make creations as awesome as this one?

Kyu amarillo

Transcript

Programa de kyū de verde a marrón

C.D.E. Judo Leganés

COMENZAR

Kata Juji Jime

Cinturón verde

Hane Goshi

Yaku Soku Geiko

Ude Hishigi Juji Gatame

Salidas de Kesa Gatame

Sasae Tsuri Komi Ashi

Continuar

Cinturón verde y azul

Okuri Ashi Barai

Kakari geiko

Kuzure Yoko Siho Gatame

Ude Garami

Utsuri Goshi

O Soto Otoshi

CONTINUAR

Cinturón AZUL

Ude Gatame

Uchikomi y nagekomi

Sode Tsuri Komi Goshi

Tsuri Komi Goshi

Okuri Eri Jime

Kata Guruma

Continuar

Makura Kesa Gatame

Cinturón azul y marrón

ko Soto Gake

Chikara no ôyô

Hadaka Jime

Ko Soto Gari

Ko uchi gari

Continuar

Kata Ha Jime

Cinturón marrón

Waki Gatame

Nage no Kata

Hiza Gatame

Ashi Guruma

Uki Otoshi

Continuar

Próximamente el programa para 1º dan