Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Katecheza:Maryja Królowa Polski

Korzystaj ze strzałek i elementów aktywnych.

Dzień dobry!Szczęść Boże!

Pomódl się na początek swoją ulubioną modlitwą!Zacznij tak: W Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.

W dniu 3 maja obchodzimy co roku Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

Wiesz, dlaczego? Sprawdź na kolejnej stronie!

Przeczytaj samodzielnie lub poproś kogoś, by Ci pomógł!(opowiadanie - wersja skrócona)

Dawno temu, na początku XVII wieku, we Włoszech, pewien zakonnik o imieniu Juliusz, modlił się jak co wieczór. Wtem ukazała się mu Matka Boża. Juliusz zawołał. "Królowo Wniebowzięta, módl się za nami!" A Pani odezwała się do niego tak: "Drogi synu, dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Umiłowałam to Królestwo i wielkie rzeczy dla niego zamierzam uczynić, bo bardzo miłują mnie jego mieszkańcy!"Ojciec Juliusz bardzo się zdziwił, bo nie znał wcale tego państwa, mimo iż znał polskich świętych. Ale tak wielka radość ogarnęła jego serce, że powtarzał wielokrotnie "Królowo Polski, módl się za nami!". Następnego dnia opowiedział o zdarzeniu swoim współbraciom i polskim jezuitom. Pytał także wszystkich: "Gdzie jest to królestwo? Jakie ono jest?" W końcu wybrał się pieszo na pielgrzymkę do Polski, mimo iż już miał 72 lata. Gdy przybył do naszej Ojczyzny, powitali go wszyscy biskupi wraz z królem Zygmuntem III Wazą. Zaprowadzono go do Katedry na Wawelu i tam odprawił Mszę świętą. Wówczas ponownie ukazała się mu Matka Boża w wielkim majestacie i rzekła:

"Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, wstawiaj się więc do Mnie za nim, o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja ci będę zawsze, tak jak teraz, miłosierną".Poprosiła również, aby w Krakowie, na znak, że jest Królową, ustanowić widzialny symbol Jej królowania. Mieszkańcy Krakowa spełnili tę prośbę, zdobiąc wieżę Bazyliki Mariackiej królewską koroną. Później król Jan Kazimierz w katedrze we Lwowie złożył śluby jasnogórskie i uczynił Matkę Bożą Królową Królestwa Polskiego. W dziesiątą rocznicę ślubów Jana Kazimierza - założono nową, większą koronę, na wieży w Krakowie.

Matka Boska Częstochowska

Maryja w wizerunku z Jasnej Góry jest najbardziej czczona w Polsce. Czy wiesz, że obraz jest ozdabiany "sukienkami"? Jest ich dziewięć. Kliknij w ten tekst, żeby dowiedzieć się więcej.

Back

Back

Next

Z ostatniego slajdu możesz jeszcze wrócić na początek lekcji lub do wybranej modlitwy!

Możesz też wrócić do tego slajdu klikając

Po modlitwie możesz zakończyć lekcję klikając

Za chwilę kończymy, ale najpierw pomódlmy się wspólnie!

Przeczytaj uważnie, zanim wybierzesz! Najedź kursorem na obrazek, by zobaczyć, dokąd Cię zaprowadzi!

Next

Back

Dołącz do tej śpiewającej rodziny!

Pomódl się z nimi śpiewając jak refren piosenkę:Cały jestem Twój Maryjo! Cały jestem Twój! Cały jestem Twój Maryjo, i wszystko co moje, Twoje jest!Postaraj się zapamiętać TRZY tytuły Matki Bożej, które usłyszysz podczas modlitwy. Możesz je zapisać!

Next

Back

Przygotuj słowa Litanii. Przyda Ci się, jeśli chcesz modlić się wspólnie z karmelitami. Znajdziesz go w książeczce do nabożeństwa lub tutaj, klikając w ten tekst.

Wybierz śpiewaną wersję Litanii i pomódl się!

Next

Back

Pomódl się teraz Litanią Loretańską.

Przygotuj słowa Litanii. Znajdziesz go w książeczce do nabożeństwa lub tutaj, klikając z ten tekst.

Back

Dziękuję za dziś!Z Bogiem!

Back

Dziękuję za dziś! Z Bogiem!

Back

Dziękuję za dziś! Z Bogiem!