Want to make creations as awesome as this one?

Iza Łukaszewska

More creations to inspire you

Transcript

1

2

3

4

1

WPROWADZENIE

2

OKOLICZNIKI CZASU

3

CZASOWNIKI

4

LISTA CZASOWNIKÓW

PAST SIMPLE

5

5

ZDANIA

IZA ŁUKASZEWSKA / BEEREADY

Past Simple: konstrukcja zdania twierdzącego Ogólna konstrukcja zdania twierdzącego w Past Simple wygląda następująco: OSOBA + CZASOWNIK W PAST SIMPLE + RESZTA ZDANIA I had a pet. She cleaned the house. Past Simple: konstrukcja przeczenia W czasie Past Simple do konstrukcji zaprzeczenia również będziemy potrzebować czasownika posiłkowego did. Do tego dodajemy słówko wyrażające zaprzeczenie, czyli not. OSOBA + DID + NOT + CZASOWNIK W FORMIE PODSTAWOWEJ + RESZTA ZDANIA I did not have a pet. / I dodn't have a pet. She did not clean the house. / She didn't clean the house. DID NOT=DIDN'T Past Simple: konstrukcja pytania Aby utworzyć pytanie w czasie Past Simple potrzebujemy czasownika posiłkowego "did". DID + OSOBA + CZASOWNIK W FORMIE PODSTAWOWEJ + RESZTA ZDANIA Did you have a pet? Did she clean the house?

Past Simple: czasowniki regularne i nieregularne W tym czasie przeszłym mamy dwa typy czasowników: regularne oraz nieregularne. regularne Aby utworzyć formę przeszłą do takich czasowników dodajemy tylko końcówkę -ed (-d jeśli kończą się na -e): watch – watched (oglądać) clean--cleaned (czyścić) Przykłady: I watched TV yesterday. Jeśli czasownik jest jednosylabowy i kończy się na spółgłoskę, samogłoskę i spółgłoskę, podwajamy ostatnią literę przed dodaniem -ed: stop - stopped (zatrzymać) spot – spotted (zauważyć) W czasownikach regularnych kończących się na spółgłoskę i -y przed dodaniem -d musimy zmienić końcówkę na -ie. y → ie + d cry – cried (płakać) try – tried (próbować) reply – replied (odpowiedzieć) Do czasowników zakończonych na -e dodajemy tylko końcówkę -d: smile - smiled agree – agreed (zgadzać się) CZASOWNIK NIEREGULARNE Niestety, czasowniki nieregularne są nieco trudniejsze. Patrząc na czasownik, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy będzie on regularny czy nie – musimy nauczyć się, które czasowniki należą do jakiej grupy. Czasowników nieregularnych musimy nauczyć się na pamięć. Oto niektóre czasowniki, które są nieregularne w języku angielskim: have - had (mieć) eat – ate (jeść) go – went (iść) Przykłady: I had a dog when I was young.- Miałem psa kiedy byłem młody.

ago - temuyesterday - wczorajlast week - w ubiegłym tygodniusome time ago - jakiś czas temu

Czasu Past Simple używamy, gdy mówimy o :

  • Czynności, która zaczęła i skończyła się w przeszłości w znanym czasie
  • Czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości jedna po drugiej
  • Czynnościach skończonych, które trwały przez jakiś okres czasu (w przeszłości)

1

2

3

4

1

WORDWALL

2

ENGLY.PL

3

LEARNINGAPPS

4

LIVEWORKSHEET

PAST SIMPLE

ONLINE GAMES

5

5

LIVEWORKSHEET

Let's play!

Let's play!

Let's play!

Let's play!

Let's play!