Want to make creations as awesome as this one?

Breakout de lingua galega para sexto de primaria

Transcript

Comezar

QUE NON CHE COMA A LINGUA O GATO!!!!

HEROES DA GALAXIA

Tanos está disposto a facer que desaparezan a metade das linguas do planeta. Para evitalo temos que recuperar as xemas do infinito. Serás quen!!!!

-A MISIÓN-

Tanos pretende acabar coa metade das linguas do mundo. Para iso leva anos xuntando as "xemas do infinito". Xa ten todas no seu poder e vai cumprir a súa promesa. Farao aleatoriamente.

Non terá en consideración se ten moitos falantes ou poucos, se ocupa moito territorio ou pouco. Simplemente acabará coa metade delas.Só ti podes evitalo, RECUPERA AS XEMAS.

-A MISIÓN-

Xefe de comunicacións

FRANKLINDUQUE

Piloto

VALENTINAMEIR

BUZZGAGARIN

Subcomandante

Comandante

JESSICATERESHKOVA

-A TRIPULACIÓN-

Inventario

-O SISTEMA-

Atopa os 4 puntos de exploracióne le con atención

Volver ao sistema

O nome de Galicia non figura no himno, senón que é substituído por "fogar de Breogán"

A primeiro lugar onde soou o himno galego foi na Habana (Cuba), concretamente no Centro Gallego da cidade, o 20 de decembro de 1907

O himno galego toma a súa letra do poema "Os pinos" de Eduardo Pondal, un dos máximos representantes da literatura galega. A música é obra de Pascual Veiga.

O escudo de Galicia ten sete cruces, que para algúns estudosos, representan as antigas provincias do reino de Galicia: Compostela, Lugo, Ourense, Tui, Mondoñedo, Betanzos e A Coruña

Non te deixaremos ir ata responder unhas preguntas...

Responder>

Alto!

A Habana

Madrid

Compostela

1.Onde soou por primeira vez o Himno de Galicia?

Curros Enríquez

Rosalía de Castro

Eduardo Pondal

2.A que poeta pertence o texto do Himno Galego?

Tui

Vigo

Ourense

3.Cal non é o nome dunha das antigas provincias do reino de Galicia?

Continuar

Conseguiches a primeira xema.

PARABÉNS!

Reintentar

MORTO EN COMBATEendexamais te esqueceremos

MISIÓNERRADA

Inventario

-O SISTEMA-

Atopa os 4 puntos de exploracióne le con atención

Volver ao sistema

No século XIX chegou o Rexurdimento, e a literatura galega volve a ser importante. Autores como Rosalía de Castro, Curros ou Pondal. Obras como "Cantares gallegos" de Rosalía ou "Aires da miña terra" de Curros Enríquez

A evolución do latín nas distintas zonas da Península deu lugar a aparición de diferentes linguas románicas: o galego, o portugués, o castelán e o catalán/valenciano. Actualmente séguese falando bable, que procede do ástur-leonés da Idade Media. Tamén se fala éuscaro, a única lingua non románica da Península.

Cos Reis Católicos, o castelán pasou a ser a lingua oficial de todo o Estado, e o galego quedou reducido ao contorno familiar. Esta situación mantívose ao longo de catrocentos anos (os chamados Séculos Escuros).

Outras linguas europeas que proceden do latín son: o francés, o italiano e o romanés

Responder>

Non te deixaremos ir ata responder unhas preguntas...

Alto!

francés

galego

éuscaro

1. Cal destas linguas non procede do latín?

Plan Xeral de Normalización

Séculos Escuros

Idade Media

2.Con que nome se coñecen os 4 séculos nos que o galego estivo reducido a un contorno familiar?

Escarlatina, a cociñeira defunta

Aires da miña terra

Cantares gallegos

3.Cal destas obras non pertence ao Rexurdimento?

Continuar

Conseguiches a segunda xema

PARABÉNS!

Reintentar

MORTO EN COMBATEendexamais te esqueceremos

MISIÓN ERRADA

Inventario

-O SISTEMA-

Atopa os 4 puntos de exploracióne le con atención

Volver ao sistema

As siglas son palabras formadas polas primeiras letras doutras palabras. Escríbense con maiúscula e pódense ler silabeando ONU (o-nu) ou letra a letra DNI (de-ene-i)

Os eufemismos son as palabras ou expresións que utilizamos para substituír os temos malsoantes. "Camuflan" as palabras que queremos evitar. Exemplo: "traseiro" (en vez de cu)

As abreviacións son voces de uso común que se forman pola perda ou polo acurtamento dunha ou máis sílabas dunha palabra. Por exemplo: "bici" (bicicleta), "tele" (televisión" ou "bus" (autobús)

A abreviatura consiste en escribir só a primeira letra, e ás veces algunhas das que seguen, dunha palabra. Exemplo D. (don) Normalmente escríbense seguidas dun punto, agás os símbolos internacionais (unidades de medida, puntos cardinais, moedas..) Exemplo: cm (centímetro)

Responder>

Non te deixaremos ir ata responder unhas preguntas...

Alto!

señora

sin razón

seriamente

1. De que palabra é abreviatura Sra.?

RAG

RACG

REGA

2.Cal é a sigla de Real Academia Galega?

eufemismo

sigla

abreviación

3.Cando decimos "mates" que estamos decindo?

Continuar

Conseguiches a terceira xema.

PARABÉNS!

Reintentar

MORTO EN COMBATEendexamais te esqueceremos

MISIÓN ERRADA

Inventario

-O SISTEMA-

Atopa os 4 puntos de exploracióne le con atención

Volver ao sistema

Antes dunha enumeración ou serie, antes dunha cita exacta do que dixo ou escribiu alguén, ou despois do encabezamento dunha carta, usamos os dous puntos Por exemplo... Castelao dicía: "a fala é o corazón dun pobo"

Para facer algunha aclaración, ou para incluír datas, cifras, lugares, etc. usamos as parénteses. Por exemplo: Luis Pereira (o autor do libro) ademais de escritor e músico / Teño familia en Lyon (Francia)

Para indicar que unha enumeración está incompleta, ou cando o texto que falta se dá por sobreentendido, usamos os puntos suspensivos. Exemplo Ten o xardín cheo de árbores: maceiras, claudieiras, castiñeiros, carballos...

Nas citas textuais ou para citar títulos de traballos, capítulos de libros, poemas, etc. usamos as comiñas Exemplo: A túa nai díxome: "eran curuxas, non merlos". / Lin un conto titulado "o asasinato do profe"

Responder>

Non te deixaremos ir ata responder unhas preguntas...

Alto!

dous puntos

coma

puntos suspensivos

1.Que signo de puntuación usamos antes dunha enumeración?

os dous puntos

as paréntises

as comiñas

2.Para citar títulos de traballos, poemas, títulos de libros... usamos?

as parénteses

un desparafusador

as comiñas

3.Que usamos cando incluímos datas, cifras ou lugares?

Continuar

Conseguiches a cuarta xema.

PARABÉNS!

Reintentar

MORTO EN COMBATEendexamais te esqueceremos

MISIÓN ERRADA

Inventario

-O SISTEMA-

ENTRA... E SORTE!!!!

Volver ao sistema

2

9

0

4

Esto es un párrafo de texto listo para escribir un contenido genial.

Descubre a clave

cando a teñas volve ao túnel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

<Reintentar

CONTRASEÑA INCORRECTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

*

*

*

lles

vós

eu

1.Cal destes pronomes é átono?

de

ou

mal

2.Cal das seguintes palabras é un adverbio?

estiveches

dará

andemos

3.Cal dos seguintes verbos está en pasado?

sexto

algún

este

4.Cal dos seguintes é un pronome indefinido?

Reintentar

MORTO EN COMBATEendexamais te esqueceremos

MISIÓN ERRADA

GRAZAS POR SALVAR A NOSA LINGUAos galegos estarémosche eternamente agradecidos

MISIÓN COMPLETADA