Want to make creations as awesome as this one?

Kyushasta naranja y verde

Transcript

Programa de kyū hasta naranja y verde

C.D.E. Judo Leganés

COMENZAR

Cinturón Blanco y amarillo

Ukemis

Ritsu Rei y Za rei

Yoko Siho Gatame

Kuzure Kesa Gatame

Kosi Guruma

O Soto Gari

CONTINUAR

Cinturón amarillo

Hiza Guruma

M. B. Ataque

Shintai

Tate Shiho Gatame

Kami Shiho Gatame

O Uchi Gari

Continuar

Tai Otoshi

Cinturón amarillo y naranja

Uki Goshi

Tsukuri y Kake

Shisei

Hon kesa Gatame

O Goshi

Continuar

Harai Goshi

Cinturón naranja

Uki Goshi

M. B. Ataque

Kuzushi

Ippon Seoi Nage

Kata Gatame

Continuar

De Ashi Barai

Cinturón naranja verde

Ushiro Goshi

Tandoku Renshu

Makura Kesa Gatame

Ushiro kesa gatame

Uchi Mata

Continuar

Próximamente el programa de verde a marrón

www.judoleganes.com