Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EINES BÀSIQUES PER LA RECERCA DE FEINA

Confecciona el teu CV d'acord amb el teu perfil professional i tingues en compte el lloc de treball al que vols accedir.

Adequa el teu Cv al teu objectiu professional

El Cv és una eina de màrqueting personal. És el primer contacte amb l'empresa, resumeix la trajectòria professional i formativa. Ha de despertar l'interès de la persona que ho llegueix amb la finalitat d' arribar a l'entrevista de feina.

CONSELLS PER FER UN BON CV

  • Adapta el teu Cv a l'oferta de treball. Pots tenir diferents CV.
  • Tinguis cura de l'ortografia.
  • Facilita la lectura del CV utilitzant recursos gràfics.
  • Intenta no sobrepassar les dues pàgines, siguis breu i clar.
  • L'Ordre del CV pot variar en funció dels aspectes que vulguis destacar.

CONTINGUT DEL CV

Elements obligatoris

IDIOMES I TIC

Fes una llista dels idiomes amb els que pots treballar. Indica les EINES INFORMÀTIQUES de treball i els teus coneixements TIC.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Descriu les TASQUES desenvolupades en les teves feines. Destaca les tasques que tinguin relació amb el lloc de feina que optes.

FORMACIÓ

Estructura la formació segons el teu OBJECTIU. Comença per allò que has estudiat i el CENTRE on ho has realitzat. L'ANY pot anar al principi o al final.

DADES PERSONALS

Facilita NOM I COGNOMS, cal que es puguin posar en contacte amb tu, ressalta el CORREU I EL TELEFÒN. Inclou el teu perfil de les XARXES SOCIALS (si en tens)

Elements opcionals

ALTRES

Pots incloure experiències no laborals (recorda que també les pots incloure en l'apartat d'experiència) o aficions, voluntariat, col·laboracions,...

INTERESSOS

Àmbits o camps de coneixement pels que mostres interès.

COMPETÈNCIES

A través de les COMPETÈNCIES pots mostrar com treballes, quines són les teves habilitats i aptituds professionals.

OBJECTIU PROFESSIONAL

l'Objectiu indica de què vols treballar. Pots incloure el PERFIL PROFESSIONAL, com una breu introducció de la teva trajectòria professional.

Com fer un bon Currículum

VÍDEOS

Com elaborar el teu CV.

TIPUS DE CV

Conèixer quins són els models principals de currículum i disposar de recursos per articular-lo de manera correcta, ens pot ajudar a aconseguir el nostre objectiu professional.

+info

Video CV. Pots mostrar les teves qualitats i habilitats comunicatives.

Per competències. Permet visualtizar les competències desenvolupades en cada experiència professional.

Funcional. Agrupa l'experiència professional en funcions i tasques.

Cronològic. Mostra la informació de manera ordenada en el temps.

Hi ha diferents tipus de CV. Esbrina quin és el més apropiat en funció del que vulguis destacar, de la teva trajectòria professional i l'oferta a la que et presentes.

Video CV. Pots mostrar les teves qualitats i habilitats comunicatives.

Per competències. Permet visualtizar les competències desenvolupades en cada experiència professional.

Funcional. Agrupa l'experiència professional en funcions i tasques.

Cronològic. Mostra la informació de manera ordenada en el temps.

Hi ha diferents tipus de CV. Esbrina quin és el més apropiat en funció del que vulguis destacar, de la teva trajectòria professional i l'oferta a la que et presentes.

+info

+info

VS

És el model idoni si vols visualitzar una carrera intensa i progressiva. La formació i experiència s'ha d'ordenar cronològicament de més recent a més antic. El cronològic invers ordena l'experiència laboral de més antiga a més recent.

És el model idoni si tens diversitat en la teva experiència professional, dissimular periòdes d'inactivitat, si et vols reorinetar professionalment, o resaltar la teva experiència. El bloc d'experiència és prioritari. Normalment es mostra abans que la formació. Com pots organtizar la informació? Agrupa l'experiència en funcions i descriu les activiats que has desenvolupat, inclou en cada apartat les empreses en les que has treballat.

CRONOLÒGIC

FUNCIONAL / OCUPACIONAL

Linkedlin. Es tracta d'una xarxa social professional. Reuneix empreses i candidats en un mateix canal. És utilitzada tant per persones que busquen feina, com reclutadors que cerquen candidats. Pots crear una xarxa de contactes professionals i seguir grups que comparteixen els mateixos interessos laborals. També pots accedir a ofertes laborals. des escribir un título aquí

+info

+info

VS

L'objectiu és destacar, a part de la formació i experiència professional, les competències adquirides al llarg de la teva trajectòria professional. Permet a les empreses diferenciar candidatures amb la mateix formació i experiència, d'altres de similars. És un format ideal en el cas que vulguis reorientar la teva carrera professional, o en cas de tenir poca experiència laboral.

COMPETENCIAL

CV A LES XARXES

IA en la recerca de feina

Combinació d'algorismes.

Amb capacitat de raonament, aprenentatge i creativitat.

El model de IA rep dades, les processa i dona resposta.

Aplicable a motls àmbits, també a la recerca de feina.

IA i cv

Elaboració de CV

Ens pot ajudar alhora d'elaborar un CV i estructurar la informació.

Portals de recerca

Impoartant en la lectura de CV. PARAULES CLAU

Valoració d'ofertes

Ens pot ajudar analitzar una oferta de feina en relació al nostre perfil.

Saps com elaborar una carta de presentació i adaptar-la a una oferta laboral? Com reflectir el teu valor afegit?

LA CARTA DE PRESENTACIÓ

La Carta és la presentació prèvia del/la candidat/a i reforça el nostre CV. A més, ens permet mostrar altres aspectes, com els nostres interessos, valors i objectius professionals.

  1. Estil. Siguis clar, concís, i tinguis en compte l'ortografía. Utilitza un llenguatge formal i correcte.
  2. Informa´t. Demostra que coneixes l'empresa a la que et dirigueixes (història, valors, missió) i quins són els punts de coincidència. M'agradaria treballar en aquesta empresa? Què li puc oferir?
  3. Desperta interès. Mostra les teves competències, com les desenvolupes en la teva feina. Destaca allò que et diferencia dels altres.

Cal que tinguis en compte alguns aspectes alhora de redactar la carta.

ESTRUCTURA I TIPUS DE CARTA DE PRESENTACIÓ

Recorda tancar la carta amb un comiat formal.

Cal donar la informació més adaptada i concreta en relació a l'oferta a la que et presentes i empresa a la que t'adreçes. Hauràs de destacar les teves habilitats i punts forts.

Cal donar la informació més adaptada i concreta en relació a l'oferta a la que et presentes i empresa a la que t'adreçes. Hauràs de destacar les teves habilitats i punts forts.

T'hauràs de presentar i concretar el motiu de la teva carta. En cas que sigui la resposta a una oferta, hauràs d'anomer-la.

Estructrua de la carta

COMIAT

SOL·LICITUT D'ENTREVISTA I TANCAMENT

COS DE LA CARTA

PRESENTACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ

Altres cartes. Agraïment o seguiment.

Motivació. Per demostrar la nostra motivació en treballar en una empresa concreta.

Autocandidatura. Quan volem treballar en una empresa, tot i que no hi ha cap oferta en concret.

Resposta a un anunci. En resposta a una oferta publicada en prensa o altres mitjans.

Tingueu en compte que hi ha diferents tipus de carta.

PUEDES ESCRIBIR UNA INTRODUCCIÓN

Introducción aquí

Última actualització: 20/4/2020

Gràcies