Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Život životinja

Odgovori na sljedeća pitanja klikom na točan odgovor.

PITANJE 1 OD 5

Kako dijelimo životinje?

Domaće i poludivlje životinje.

Divlje i samonikle životinje.

Domaće i divlježivotinje.

Sljedeće

Točno!

PITANJE 2 OD 5

Kako se nazivaju životinje koje jedu samo biljnu hranu?

Biljojedi

Svežderi

Mesožderi

Sljedeće

Točno!

PITANJE 3 OD 5

Kako zovemo prostor koji ima iste životne uvjete i na kojem žive određene biljke i životinje?

Stanište

Odlagalište

Pristanište

Sljedeće

Točno!

PITANJE 4 OD 5

U čemu životinje pomažu biljkama?

U oprašivanju.

U zajedništvu.

U trčanju.

Sljedeće

Točno!

PITANJE 5 OD 5

Dopuni. Životinje izdišu...

ugljikov sumpor

ugljikov dioksid

kisik

Točno!