Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Drzwi otwarte online

Kliknij, żeby przejść dalej

Szkoła Podstawowa nr 82

Informacje ogólne

12

11

10

Dane kontaktowe

Akcje szkolne

Oddział przedszkolny

Koncerty dla dzieci

Pedagog i psycholog

Zajęcia dodatkowe

Osiągnięcia sportowe

Świetlica szkolna

Biblioteka

Wyposażenie

Sale lekcyjne

Spis treści

Szkoła Podstawowa nr 82 im. Księcia Przemysła I

Jesteśmy kamerlaną szkołą w centrum miasta, w której lekcje odbywają się w trybie jednozmianowym.

 • Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani, kompetentni i doświadczeni nauczyciele, którzy w swojej pracy kładą nacisk na dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Aktualnie kształcimy 296 uczniów w 15 oddziałach klasowych, realizując przyjęte programy nauczania i uwzględniając integrację treści przedmiotowych oraz realizację ścieżek edukacyjnych.

Informacje ogólne

* W szkole realizowany jest program edukacji finansowej "SKO".

* Uczniowie biorą czynny udział w życiu kulturalnym regionu oraz w wycieczkach edukacyjnych.

* Uczniowie uczestniczą w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych organizowanych na terenie całej Polski.

* W placówce zatrudniony jest logopeda.

Informacje ogólne

Certyfikaty

Aby doskonalić poziom naszych usług oraz wyjść naprzeciw potrzebom uczniów i ich rodziców, szkoła posiada wiele certyfikatów , które są umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „Certyfikaty”.

Opieka zdrowotna

W szkole zatrudniona jest dyplomowana pielęgniarka. Opiekę stomatologiczną dla uczniów Sp 82 świadczą gabinety lekarskie Medicor ul. Powstańców Wielkopolskich 4.

Stołówka szkolna

+info

Informacje ogólne

Naszą kulinarną perełką jest stołówka, w której serwowane są obiady gotowane na miejscu. Przykładowe menu: - Zupa kapuśniak - Udko grillowane, ziemniaki, sos drobiowy, buraczki, woda (150ml)

* Propagujemy zdrowy styl życia, zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, czemu służą m.in. kamery monitoringu oraz aktywnie dyżurujący nauczyciele.

* Kontaktom z rodzicami i opiekunami naszych wychowanków służą: dziennik elektroniczny, godziny nauczycielskich dyżurów , „drzwi otwarte" oraz szkolne wywiadówki organizowane zgodnie z planem pracy szkoły. Integracji sprzyjają także imprezy i uroczystości, przy których pomoc rodzicówokazuje się nieoceniona.

* W placówce zatrudnieni są fachowi i oddani szkole pracownicy administracji oraz obsługi.

Informacje ogólne

Dwie wyposażone pracownie komputerowe połączone wspólną siecią internetową.

Posiadamy 14 przestronnych sal lekcyjnych.

Sale lekcyjne

Sala gimnastyczna

Sala edukacji wczesnoszkolnej

Sale lekcyjne

Dzieci mają do dyspozycji nowe szafki skrytkowo-ubraniowe, które są umieszczone przy salach lekcyjnych na każdym piętrze.

Wyposażenie szkoły

Ciągi komunikacyjne oraz sanitariaty uczniowskie zostały w ostatnich latach wyremontowane.

Wyposażenie szkoły

Wzbogaceniu pracy dydaktyczno - wychowawczej placówki służą uzupełniane zbiory szkolnej biblioteki, sprzęt AV, tablice i monitory interaktywne.

Wyposażenie szkoły

Świetlica zaprasza dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 - 17.00. Oferujemy bogatą ofertę aktywności pozalekcyjnych. Codziennie pomagamy dzieciom w odrobieniu pracy domowej.

Świetlica szkolna

+info

+info

Biblioteka szkolna

Szkolna biblioteka zaprasza uczniów do korzystania z jej zbiorów. Na dzieci czeka bogaty księgozbiór, a w nim: - bajeczki, wierszyki, opowiadania, - baśnie, legendy, - powieści i opowiadania obyczajowe, przygodowe, przyrodnicze, historyczne, - poezja, utwory dramatyczne, - literatura popularno-naukowa.

Osiągnięcia sportowe

W szkole funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy „Przemysł”. W holu placówki można podziwiać puchary z różnych dziedzin sportu. Największe osiągnięcia mamy w rozgrywkach badmintonowych.

Psycholog

Psycholog prowadzi warsztaty w klasach oraz cykliczne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Udziela pomocy, wsparcia, wskazówek zarówno uczniom, jak i rodzicom. Każdy może umówić się na indywidualne spotkanie.

Pedagog

+info

Pedagog i psycholog w szkole

Pedagog doradza i pomaga dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom. Dzieci mogą zgłaszać się z problemami związanymi z uczeniem się, relacjami z rówieśnikami, funkcjonawaniem w rodzinie.

- Warsztaty plastyczne we współpracy z Fundacją „ Serdecznik” - Kółko historyczne „Templariusze” - Kółko Dziennikarskie - Zajęcia sportowe ( badminton, siatkówka, fitness) - Zajęcia językowe i przedmiotowe - Szkolne Koło Wolontariatu - Świetlicowe Kółko Taneczne - Uczniowski Klub Sportowy „Przemysł” - Samorząd Uczniowski

Zajęcia pozalekcyjne oraz koła zainteresowań

Dzieci mają również możliwość korzystania z częściowo lub pełnopłatnych zajęć według zainteresowań. - Zajęcia z nauki pływania dla dzieci z klas II i III współfinansowane przez Fundację AWF Poznań, które odbywają się na pływalni CITYZEN przy Drodze Dębińskiej - Zajęcia muzyczno-taneczne prowadzone przez Centrum „Hajdasz” Więcej szczegółów na stronie https://hajdasz.pl/kontakt - Zajęcia z nauki gry na gitarze prowadzone przez „Music&More" Więcej szczegółów na stronie https://szkolamm.pl/#kontakt

Wieloletnią tradycją szkoły jest udział dzieci z klas I – III i oddziałów przedszkolnych w koncertach Filharmonii Pomysłów.

Koncerty dla dzieci

 • "Ekomisja - nie marnuję"
 • "Szlachetna paczka"
 • "Cała Polska Czyta Dzieciom"
 • "Ogólnopolska Akcja Sprzątanie Świata"
 • "Wielka zbiórka książek"
 • Kiermasze świąteczne
 • Festyny sportowe i rodzinne

Akcje szkolne

 • Projekty unijne "Mleko w szkole" oraz "Owoce i warzywa w szkole"
 • W szkole realizowane są zajęcia dla dzieci z klas I-III w ramach europejskiego projektu „ Zaprogramuj przyszłość”
 • "Drzewo Franciszka"
 • i wiele innych...

Projekty szkolne

Dzień z życia przedszkola

 • Zajęcia w bibliotece szkolnej.
 • Zajęcia w-f w szkolnej sali gimnastycznej-powoli przyzwyczajamy się do szkoły.
 • Zabawy na placu zabaw.
 • Codzienne czytanie książek przez wychowaców.
 • Popołudniowe zajęcia plastyczne.
 • Poranne zabawy i gry planszowe.
 • Ćwiczenia poranne.
 • Zajęcia dydaktyczne.
 • Śniadania i obiady w szkolnej stołówce-uczymy się samodzielności.
 • Zajęcia z języka angielskiego.
 • Zajęcia rytmiki i tańca.

Oddział przedszkolny

 • Zabawy z wykorzystaniem naszych kącików zainteresowań.
 • Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej -KLANZA
 • Ćwiczenia wyciszające wg. metody Weroniki Sherborne.
 • Opieka nad szkolnym mini-ogródkiem.
 • Udział w imprezach i uroczystościach.

Dzień z życia przedszkola

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

Zapraszamy!

Pytania dotyczące rekrutacji oraz funkcjonowania szkoły prosimy kierować: - na adres e-mail: sp82@poznan.interklasa.pl(W temacie wiadomości prosimy wpisać "rekrutacja".) - dzwoniąc do sekretariatu 61 852 44 75 ( w godz. 9:00-12:00) - bezpośrednio do dyrektora szkoły tel. kom. 609 484 742 ( w godz. 9:00-15:00)

Dane kontaktowe