Want to make creations as awesome as this one?

INFOGRAFIA DE COMPETÈNCIES EN L'ENTORN VUCAH

Transcript

ENTORN VUCAH I COMPETÈNCIES

Entorn VUCAH

Què significa?

Com afrontar l' entorn VUCAH?

Competències més valorades en aquest entorn

Conclusions

Aprèn més sobre competències (Autoavaluació)

Coneix més sobre l'entorn VUCAH

+

+

+

+

+

+

+

Els canvis en el mercat laboral. L'Entorn VUCAH

  • En aquests moments vivim en una societat on els canvis es produeixen a gran velocitat, a causa d’aspectes com la revolució tecnològica i la digitalització, o la mateixa alerta sanitària del coronavirus.
  • Aquests canvis transformen i condicionen les necessitats del mercat laboral i marquen noves tendències en les relacions laborals, les formes de col•laborar i els perfils professionals que busquen les empreses.

Entorn VUCAH. Què significa?

LOREM IPSUM DOLOR SIT

  • Tant empreses com treballadors es veuen obligats a adaptar-se als continus canvis que afecten la seva programació estratègica i les seves rutines professionals. Ens movem en un nou entorn conegut com VUCAH.

1

3

2

4

5

Canvis constants i a gran velocitat. Els reptes són inesperats, inestables i de durada incerta.

Moltes parts i variables interconnectades

Incapacitat per predir noves situacions. Dificulta la definició d'estratègies, projectes, etc.

Hi ha confusió entre les causes i els efectes de la situació, hi ha múltiples interpretacions.

Constantment connectat amb persones i sistemes a través de dispositius

COM AFRONTAR L'ENTORN VUCAH

  • En aquest entorn, el coneixement tecnològic i digital es queda ràpidament obsolet. Són imprescindibles la formació i actualització continuada i l'agilitat en l'aprenentatge,
  • La solució per adaptar-se a aquest nou entorn i a les seves demandes pot passar per les mateixes sigles: V (Visió), U (Entesa-Understanding), C (Claredat) i A (Agilitat)

Visió de futur. Actua , prova els canvis

Una comprensió més amplia, diferents perspectives

Enfocament clau, flexibilitat i creativitat (simplicitat en la execució)

Agilitat i innovació a la presa de decisions

COMPETÈNCIES més valorades en aquest entorn

Aquesta digitalització afavoreix la creació de nous llocs de treball i nous perfils; això comporta canvis en el que les empreses demanen dels treballadors, que siguin persones:

• Proactives

• Polivalents

• amb Capacitat analítica i creativa

• Capaces de mostrar flexibilitat i tolerància a la frustració

• amb gran Capacitat d'adaptació al canvi

• Bones comunicadores

• Capaces digitalment

• Capaces emocionalment

Proposes sense esperar que et diguin què fer?

Saps fer diverses coses i estàs oberta a aprendre’n de noves?

Rumies i busques noves maneres de treballar o de presentar les coses?

Et prestes a les noves situacions o t’hi resisteixes?

Ets capaç d’afrontar els problemes i les limitacions que se’t presenten?

T’expresses de forma clara i entenedora? saps donar a conèixer les teves idees?

Quin domini i ús de la tecnologia tens?

Com gestiones les emocions? (emocions bàsiques: alegria, ira, fàstic, tristesa, por. Dins de cada una d’aquestes trobaríem de secundàries i més complexes, com l’avorriment, la solitud, la culpa, l’enyorança, vergonya, supèrbia, etc.)

CONCLUSIONS

  • Quines d’aquestes competències tens desenvolupades? en quin nivell? N’hi ha moltes d’altres i en funció del treball que realitzis, unes seran més necessàries que altres.

  • En aquest nou món tan tecnològic i digital, la clau residirà en ser més humans que mai, amb capacitat d’aprenentatge, d’adaptació, amb resiliència i esperit col•laboratiu. No es tindran tan en compte aspectes com el sexe, l’edat, etc, sinó les competències que puguis dominar.

  • Les persones en recerca d’ocupació hauran de consolidar aspectes com l’autoconeixement i el descobriment de les fortaleses personals, permetent entrenar debilitats per convertir-les en fortalesses.

És un món nou que també arriba ple de noves possibilitats