Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Projekt ROSIE

Odpovědné inovace

Pilíře RRI

Zpětná vazba

Living Lab

O školení

Další nástroje

RRI v zemědělství

Vědecké vzdělávání

Školení je realizováno v rámci projektu ROSIE (Interreg CE1004)

Odpovědný výzkum a inovace pro malé a střední podniky

Otevřený přístup

Test

11

10

9

2

1

3

4

5

6

Základní struktura konceptu odpovědného výzkumu a inovací.

7

8

Registrace na školení

České centrum pro vědu a společnost

Tvůrci školení budou rádi za každý podnět, který pomůže výukové materiály zlepšit, a tak poskytnout kvalitnější informace zájemcům o odpovědný výzkum a inovace.

Krátký test znalostí nabytých v rámci školení.

Tato kapitola se věnuje problematiceotevřeného přístupu. Výukový materiál je rozdělený do dvou částí. Nejprve je představená problematika otevřeného přístupu obecně. Poté následují ukázky konkrétního nasazení otevřeného přístupu v oblasti geoinformačních technologií (příklady otřených datových sad a programového vybavení nebo představení licencí a metodik vhodných pro otevírání prostorových dat)..

Stručný popis projektu ROSIE.

Stručný popis školení a návod pro jeho ovládání.

Tato sekce obsahuje především odkazy na nejrůznější studijní materiály (videa), která jsou převážně v anglickém jazyce. Část další nástroje má sloužit pokročilým uživatelům k seznámení s dalšími možnostmi a nástroji (například metodika STIR), které se dají využít v rámci přístupu RRI (odpovědný výzkum a inovace).

Základní struktura konceptu odpovědného výzkumu a inovací.