Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

STEAM 10

radionica

2021/2022

JU"Deseta osnovna škola" Ilidža

SVRHA PROJEKTA

PROJEKAT UKLJUČUJE

IZRADAPROJEKTA

IZRADA PLANA

KOMUNIKACIJA SHARE

PREZENTIRANJEPROJEKTA

Plan rada

Svrha projekta

Projekat se zasniva na identificiranom problemu koji želimo riješiti; praksi koju želimo poboljšati ili pitanju na koje želimo dobiti odgovor.Kroz projekt ćemo učenicima predstaviti nauku, tehniku, matematiku i sva ona područja koje pokriva termin STEM na zabavan način gdje će timskim radom djeca sama dolaziti do kreativnog rješenja.

Obzirom da tradicionalne obrazovne metode i tehnike nisu u mogućnosti odgovoriti izazovima savremenog doba, te da brzi razvoj nauke i novih tehnologija zahtijeva konstantno prilagođavanje kroz planiranje radionice želimo učenike motivisati za izučavanje i usavršavanje u oblastima esencijalnim za razvoj društva. Također, želimo kod učenika razvijati znanja i vještine koje im mogu koristiti i u rješavanju problema i izazova iz svakodnevnog života. Osnovni cilj radionica je unaprijediti nastavni proces, tako što STEM koncept objedinjuje podučavanje iz tehnologije, inženjerstva, nauke i matematike, te omogućuje učenicima da kritički razmišljaju i razumiju svijet oko sebe. Prije svega želimo učenicima olakšati učenje matematike tako što ćemo ih zainteresovati za rješavanje matematičkih problema i primjenu matematičkih znanja kroz korištenje tehnologije. Kroz edukaciju u robotici, koju već izvodimo na LEGO WeDo 2.0 i LEGO Mindstorms razvojnim setovima želimo kod naših učenika razvijati znanja o mehanici, elektronici i programiranju. Poželjno je da učenici dolaze do ideja i zaključaka samostalno te na taj način produbljuju i povezuju nastavne sadržaje.

Pojam STEM predstavlja skraćenicu pojmova Science (nauka), Technology (tehnologija), Engineering (inžinjering) i Mathematics (matematika). Navedene oblasti pokrivaju veliki broj prirodnih i primjenjenih nauka, čije se izučavanje u okvirima STEM metoda i tehnika isprepliće i prožima. STEM model obrazovanja donosi modernost, dinamičnost i otvorenost. Nudi kulturu 21. vijeka i pruža nadu. Učenicima pruža osjećaj budućnosti, a od nastavnika traži aktuelnost, posvećenost i puni angažman.I to sve kroz prirodna i svima bliska stanja, emocije i ponašanja, znatiželju, radost i otkrivanje. Today’s students are tomorrow’s leaders.

Šta projekat uključuje?

Projektne aktivnosti su jasno povezane sa NPP-om i ishodima učenja, kako bi omogućili učenicima da primijene znanja i vještine stečene u nastavnom procesu.Projekat uključuje prilike da učenici vježbaju kritičko razmišljanje, rješavanje problema i korištenje micro:bit-ova. Projekat je povezan sa stvarnim, životnim kontekstom, koristi stvarne procese i alate, i proizvodi stvarni rezultat.

Vještine koje učenici razviju programiranjem također se mogu preliti u svakodnevni život naših učenika i tako im pomoći u rješavanju problema i donošenju logičnih i racionalnih odluka koje nisu direktno povezane s programiranjem. S toga nam je cilj kroz STEM 10 radionice početi s učenjem programiranja od IV razreda uz pomoć micro:bit-a. Micro:bit mini računar je vrlo jednostavan i praktičan. Izgled je primijenjen najmlađim korisnicima, a kompleksnost programa koji se mogu izvesti je neograničena. Naša škola je kroz projekat "Škole za 21. vijek" dobila 20 micro:bit računara koje naši učenici VI razreda koriste u redovnoj nastavi.

Već koristimo LEGO WeDo 2.0 Core Set, software potreban za programiranje robota kroz dodatnu nastavu iz informatike za učenike VI razreda a kroz realizaciju ovog projekta želimo uključiti učenike IV i V razreda da bi pobudili interes i unaprijedili njihove vještine u nauci, inženjerstvu, tehnologiji i naučili ih osnovama kodiranja.

Izrada projekta

Realizacija projekata "STEAM 10 radionica" planirana je za školsku 2019/2020. godinu. Sa izradom plana rada i realizacijom prvih eksperimentalnih aktivnosti počeli smo u aprilu tekuće školske godine. Također, od septembra 2018. godine, u našoj školi se realizuje dodatna nastava "Micro:bit programiranje" za učenike VI razreda.

Kroz ove radionice želimo organizovati edukaciju o 3D modeliranju i upotrebi 3D printera u nastavi tehničke kulture i drugih predmeta. Učenici će raditi na izradi "Pametne kuće" , čije dijelove će modelirati i štampati na 3D printeru, koji naša škola posjeduje.

Izrada plana

Projekat uključuje tim i nastavnika, učenike i, ako je moguće, roditelje, druge stručnjake i članove zajednice.Učenici imaju mogućnost da stiču i vježbaju životne vještine kroz uključivanje u planiranje, implementaciju i evaluaciju projekta.

PRIPREMA ZA ČAS (STEAM 10 radionica) Nastavna tema: Istraživanje Svemira Cilj / postignuća: Dizajnirati LEGO prototip vozila koje bi moglo istraživati udaljene planete. Odgojno-obrazovni ishodi UČENICI ĆE: - istražiti na Internetu svemirske misije u kojima su učestvovala svemirska vozila i zamisliti njihove mogućnosti u budućnosti - izraditi i programirati svemirsko vozilo koje treba odraditi neki specifičan zadatak kao npr. ući i izaći iz kratera, sakupljati kamenje, izbušiti rupu u tlu - prezentirati i dokumentirati svoj prototip vozila i prikazati njegove mogućnosti te što bi se njime moglo otkriti. Sredstva potrebna za realizaciju aktivnosti Za radionicu je potreban računar na kojem učenik istražuje o istraživanju Svemira, prijašnjim i sadašnjim misijama, spoznajama o nebeskim tijelima i vozilima koja su pritom korištena. U drugom dijelu potreban je Lego WeDo 2.0 set pomoću kojeg učenici izrađuju svoj prototip vozila i Lego WeDo softver za programiranje robota. Učitelj nadgleda i pomaže u radu. Na internetskoj stranici nalaze se upute za izradu vozila (Building instructions) koje se mogu štampati kako bi pomogle učenicima u izradi vozila. Tokom rada mogu se služiti računarom i Internetom kako bi pronašli ideje i inspiraciju za svoje vozilo. Na kraju učenici prezentiraju rezultate svoga rada. Nastavne metode i oblici rada: metoda istraživanja, metoda pokušaja i pogrešaka, samostalni rad, prezentacija rezultata Pribor: Lego WeDo 2.0 set, računar, nastavni listić s tekstom „Čovjek na Mjesecu“ Tok radionice a) Uvod: Učenici će najprije saznati šta je tema i cilj radionice- izrada prototipa svemirskog vozila. Svemirsko vozilo je vozilo koje se samostalno kreće površinom nebeskih tijela. Vozilo istražuje teritorij i njegove karakteristike, analizira vremenske uslove, sakuplja i testira materijale kao što su tlo ili voda. Učenici će najprije samostalno istražiti na Internetu kako izgledaju postojeća svemirska vozila i kakve imaju funkcije.Razmisliti o tome kakvo vozilo će samostalno dizajnirati i koje će funkcije imati. b) Glavni dio (aktivnosti): Učenici će pročitati tekst „Čovjek na Mjesecu“: „Dok su se 20. srpnja 1969. američki astronauti Neil Armstrong i Edwin „Buzz“ Aldrin približavali Mjesecu, zamalo se dogodila katastrofa. Kada njihov nezgrapan lunarni modul nalik na kukca,nazvan Eagle (Orao), izašao iz orbite oko Mjeseca bila im je prijeko potrebna ravna površina za slijetanje. No na visini 210 metara iznad površine Mjeseca, astronauti su letjeli prenisko da bi prepoznali kratere koje su proučavali na fotografijama što ih je snimio Apollo 10. Armstrong je prebacio na ručno upravljanje i usporio spuštanje modula. Spustio ga je na 90, zatim na 60 metara. Orao je sletio dalje, dalje od predviđenog, ravnog mjesta za slijetanje nad prašnjavom, izbrazdanom ravnicom poznatom kao More tišine. Šest i pol kilometara dalje Armstrong je opisao što vidi ispod letjelice- opasan prizor kamenih gromada „veličine volkswagena“. Sletjeti tamo bilo bi ravno samoubojstvu. Armstrong je sigurno preletio gromade dok je nadzorni centar misije u Houstonu čekao u agoniji. U spremniku za slijetanje bilo je goriva za samo 60 sekundi leta: u tome je vremenu Armstrong morao pronaći mjesto za slijetanje- ili bi Aldrin bio prisiljen prebaciti na spremnik za uzlijetanje i otkazati misiju. No Eagle se i dalje spuštao...12 metara....9 metara... Da je Orao na toj visini ostao bez goriva, zabio bi se u površinu prije nego što bi ga motor za uzlijetanje mogao podignuti natrag u orbitu. Dok je motor trošio zadnje zalihe goriva, Armstrong je sletio na Mjesec. Aldrin je i dalje sjedio, spreman letjelicu prebaciti na motor za uzlijetanje i otkazati misiju ako prašnasta površina Mjeseca ne bude mogla izdržati težinu modula ili ako se bude oštetio. No sve je proteklo u redu i kontrola misije začula je kroz statičke smetnje Armstrongov glas: „Houstone, ovdje Baza tišine. Eagle je sletio!“ S učenicima porazgovarati o pročitanom tekstu. Pitanja koju mogu potaknuti njihovo razmišljanje mogu biti: Što mislite kako su se osjećali astronauti? Kakvo je značenje tog događaja za čovječanstvo? S kojim problemima su se astronauti susreli pri slijetanju na mjesečevu površinu? Učenici dizajniraju, izrađuju i testiraju svoje vozilo koje će moći odraditi jednu od zadanih misija na udaljenim planetima: ući i izaći iz kratera, sakupiti kamenje, izbušiti rupu u tlu. Učenici mogu slobodno pretraživati Internet kako bi dobili inspiraciju za svoj model. Eksperimentiraju i traže rješenja za svoj model. Instrukcije za izradu vozila nalaze se na: https://education.lego.com/enus/lessons/wedo-2-science/space-exploration c) Zaključak / spoznaja: Učenici prezentiraju svoje modele i objašnjavaju kako su ih dizajnirali i testirali kako bi obavili pojedine zadaće potrebne za istraživanje udaljenih svemirskih tijela. Individualizirani dodatni zadaci / sadržaji za učenike: Učenici će pokušati izraditi kopiju jednog od postojećih svemirskih vozila i istražiti njegovu misiju (primjerice „Curiosity“ na Marsu).

Komunikacija

Komunikacija i razmjena dokumentacije sa učenicima , nastavnicima i saradnicima na ovom projektu vrši se putem obrazovne platforme Google for Education. Kreirana je virtuelna učionica "STEAM 10 radionica" za dijeljenje sadržaja, nastavnih materijala i komunikaciju učesnika.

Prezentiranje projekta

Projekat zahtijeva od učenika da demonstriraju ono što su naučili kroz stvaranje proizvoda koji će prezentirati i ponuditi drugim učenicima, i/ili osobama u i van škole.Proces i rezultate projekta evaluiraju učenici, nastavnici i drugi uključeni akteri, u maju 2020. godine, kako bi svi učili iz refleksije.